GMS.NET e-Defter 1.0.0 Modülü Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Uyumlu Yazılımlar listesinde yayınlanmıştır.


e-Defter sunumunu indirmek için lütfen tıklayınız.

GMS.NET e-Defter adlı modülümüz 1.0.0 sürüm no. ile GİB e-Defter Uyumlu Programlar listesinde 2 Ekim 2014 tarihi itibariyle duyurulmuş bulunmaktadır.

GMS.NET e-Defter 1.0.0 modülü, GİB'in e-Defter hazırlama kurallarında yaptığı ve ilgili dökümanlarında yayınladığı ya da toplantılarda tarafımıza sözlü olarak ilettiği en son değişiklikleri ve düzenlemeleri kapsamaktadır.

e-Defter'e Geçiş Süreci :

2014 yılı itibariyle e-Fatura kullanımına geçen firmaların e-Defter başvurularını 2014 yılı içerisinde herhangi bir tarihte yapmaları ve e-Defter kullanımına geçmeleri gerekmektedir.
Konu ile ilgili olarak GİB tarafından yayınlanan ve aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecek sirkülerde e-Defter için yapılacak başvuru tarihlerine göre uygulamaya ilk olarak ne zaman başlanacağına dair açıklamalar yer almaktadır.
Buna göre 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden;

a) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren,

b) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere,

c) Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde,


elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.
Sirkülere ulaşmak için : http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=XSjlAkDPqi50JKvI&type=sirkuler  

e-Defter Online başvuru yapmak için (e-Defter'e geçiş için yazılı başvuru kabul edilmemektedir) : https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru

Not : Bu yazımızın tarihi (3 Ekim 2014) itibariyle, GİB Online Başvuru formunda e-Defter Uygulamasına Başlangıç Tarihi olarak 1 Ekim 2014, 1 Kasım 2014 ve 1 Aralık 2014 tarihleri seçilebilmektedir. Uygulamaya 1 Ocak 2015 tarihinde başlamak isteyen mükelleflerin başvurularını yapmak için 1 Aralık 2014 tarihini beklemeleri  gerekmektedir.

GMS.NET e-Defter Modülünün Kullanıma Açılması :

GMS.NET e-Defter modülü, GMS.NET Yazılımının 4.1.6.0 sürümünden başlanarak ana yazılım içerisinde otomatik olarak kullanıcının sistemine yüklenecektir. Ancak, bu modül, aşağıda anlatılan süreç tamamlanmadan ve gerekli şartlar sağlanmadan GMS.NET ana menüsünde görülemeyecektir.

e-Defter modülünün kullanıma açılabilmesi için GİB'den e-Defter tutma onayı almış olan kullanıcılarımızın aşağıdaki linkten ulaşabilecekleri formu doldurarak firmamızın (312) 232 17 58 no.lu faksına ya da satis@mikrokom.com e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

GMS.NET e-Defter Modülü Başvuru Formu'na bu linkten ulaşabilirsiniz.

Başvuru formunun Mikrokom Satış Yetkilisi'ne ulaşmasından ve lisanslama işlemlerinin tamamlanmasından sonra Mikrokom Destek Personeli kullanıcının bilgisayarına uzaktan erişim sağlayarak e-Defter kapsamına girmiş olan firma için e-Defter Geçiş Tarihi ve varsa Şube No. ve Şube Açıklaması bilgilerini tanımlayacaktır. Bu bilgiler kullanıcı tarafından "Firma Bilgileri" uygulamasında görülebilecek ancak değiştirilemeyecektir.

Bu işlemin de tamamlanmasından sonra e-Defter modülü e-Defter Geçiş Tarihi kapsayan ve sonraki dönemlerde GMS.NET ana menüsünde görülebilecektir. Örneğin, firmanın e-Defter Geçiş Tarihi 1 Ocak 2015 ise, e-Defter modülü 2015 ve sonraki dönemlerde görülecek, 2014 ve önceki dönemlerde ise görülmeyecektir.

GMS.NET e-Defter Modülü Fiyat ve Lisanslama Bilgileri :

GMS.NET e-Defter modülünün lisanslama ve garanti koşulları GMS.NET ana yazılımının lisanslama ve garanti koşullarından önemli farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar aşağıda açıklanmıştır.

1. GMS.NET e-Defter modülünün garanti süresi 1 (Bir) yıldır. Bu süre içerisinde gerek GİB tarafından uygulamaya konulacak veya uygulamadan kaldırılacak kurallar, gerek tarafımızdan GİB'e vermiş olduğumuz taahhütnameyi ihlal etmeyecek biçimde yapılacak olan düzenlemeler en kısa sürede ve ücretsiz olarak e-Defter modülü kullanıcılarına yansıtılacaktır.

2. GMS.NET e-Defter modülü için ek kullanıcı fiyat farkı alınmayacaktır. Bilindiği gibi, GMS.NET ana yazılımının satışlarında her bir ek kullanıcı için % 10 fiyat farkı alınmaktadır. Bu uygulama e-Defter modülü için geçerli değildir. Kullanıcılar satın aldıkları e-Defter modülünü ana yazılımda tanımlı olan kullanıcı sayısı ile sınırlı olmak kaydıyla kullanabileceklerdir.

3. GMS.NET e-Defter modülü, bir yıllık garanti süresinin bitiminden sonra GMS.NET ana yazılımındaki diğer modüller için uyguladığımız Güncelleme ve Destek Bedeline tabi olacaktır.

4. GMS.NET e-Defter modülünün peşin satış fiyatı 1.350 (Binüçyüzelli) TL. dir. Ürün, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde üretildiği için KDV'den muaftır.

5. GMS.NET e-Defter modülünün lisanslaması e-Defter'e tabi her bir firma için TCK/VKN bazında ayrı ayrı yapılacaktır.  Örneğin, bir şirketler grubunun 3 farklı firmasının e-Defter uygulamasına geçmiş olması halinde yukarıda belirtilen satış bedeli her bir firma için ayrı ayrı tahsil edilecektir. 

Yukarıda anlatılan lisanslama yönteminin sonucu olarak, e-Defter modülü;

- üzerinde lisanslı GMS.NET yazılımı yüklü olan herhangi bir bilgisayarda

- e-Defter modülünün lisanslamasını yapmış (satın almış) olan herhangi bir firma için hiç bir sınırlama olmaksızın kullanılabilecektir.