Mikrokom GMS.NET e-Defter Modülü Kullanıcılarına Önemli Duyuru


Berat İşlemlerinde Web Servislerinin kullanılması :

Mikrokom GMS.NET e-Defter modülüne, e-defter kapsamında oluşturulan beratların GİB tarafından sağlanan web servisleri aracılığı ile

  • * GİB’e gönderilmesi
  • * GİB’den onaylı beratların indirilmesi
  • * Durum sorgulaması yapılabilmesi

imkanı eklenmiştir. Web servislerinin kullanılması sayesinde GİB e-Defter sitesine tarayıcılardan bağlanmak ve dosya yüklemek ya da indirmek yerine bu işlemler Mikrokom GMS.NET e-Defter modülü içerisinden otomatik olarak yapılabilecektir.

Web servislerinin bir bilgisayara kurulabilmesi için teknik destek ekibimizin o bilgisayara uzaktan bağlanarak yaklaşık 1.5 saatlik bir çalışma yapması gerekmektedir.
Önümüzdeki günlerde, e-Defter kullanıcılarımız teknik destek elemanlarımız tarafından aranarak bu imkandan yararlanmak isteyen kullanıcılarımız için gerekli kurulum işlemleri yapılacaktır.

Web servislerini kullanmak istemeyen ya da teknik sebeplerden dolayı bilgisayarına bu servisler kurulamayan e-Defter kullanıcılarımız berat işlemlerini GİB e-Defter portalına tarayıcılardan bağlanarak yapmaya devam edebilecektir.
Birden fazla bilgisayarın bulunduğu ağ ortamlarında, bu bilgisayarlardan bellek kapasitesi ve işlemci gücü yüksek olan bir bilgisayar seçilmeli ve kurulum işleminin bu bilgisayara yapılması sağlanmalıdır.

Buluta Yedekleme :

Mikrokom GMS.NET e-Defter modülüne, e-defter kapsamında oluşturulan defter ve berat dosyalarını bulut depolama ortamına yedekleme imkanı eklenmiştir.
Şu anda, bulut depolama ortamı olarak sadece Google Drive kullanılabilmektedir. Mikrokom e-Defter kullanıcıları bir Google hesabı açıp Google Drive uygulamasını kullanmaya başladıklarında oluşturdukları e-defter dosya ve beratlarını Google Drive üzerinde yedekleyebileceklerdir.
Google Drive’a yedekleme ve gerektiğinde geri yükleme işlemleri Mikrokom GMS.NET e-Defter menüsünden herhangi bir tarayıcı kullanmaksızın yapılabilmektedir.

Zaman Damgası Kullanımı :

Defter kapsamında oluşturulan beratların bilgisayarda oluşturulması ancak teknik aksaklıklar nedeni ile GİB’e gönderilmesi gereken zamanda gönderilememesi gibi bir durumun önüne geçilmesi için beratlar oluşturulurken zaman damgası mutlaka kullanılmalıdır.
Zaman damgası hesabı oluşturmak ve kontür satın almak için KamuSM’e başvurmamış olan Mikrokom GMS.NET e-Defter modülü kullanıcıları, zaman damgası kullanımlarını Mikrokom Yazılım A.Ş.’nin KamuSM nezdindeki hesabı üzerinden gerçekleştirebilecektir. Bu hizmetin maliyeti Mikrokom Yazılım A.Ş. tarafından karşılanmaktadır.
GMS.NET e-Defter modülü Program menüsü altındaki Ayarlar seçeneği ile ekrana getirilen formda Zaman Damgası Kullanıcı Adı ve Zaman Damgası Şifresi alanlarının boş bırakılması halinde Mikrokom Yazılım A.Ş.’nin KamuSM nezdindeki hesabı otomatik olarak devreye girecek ve kullanılan zaman damgası kontürleri bu hesaptan düşülecektir.
Beratların zaman damgası ile damgalanabilmesi için GMS.NET e-Defter modülünün Yeni Defter Takımı formunda yer alan Zaman Damgası Eklensin başlıklı kutucuğun işaretlenmesi (çek edilmesi) gerekmektedir. Bu kutucuk, GMS.NET e-Defter modülüne onay veren GİB uzmanlarının önerisi ile işaretsiz (çek edilmemiş) olarak ekrana gelmektedir. Kullanıcılarımıza bu konuda dikkatli olmalarını hatırlatırız.

Mali Mühür Cihazlarının Test Edilmesi :

Bazı kullanıcılarımızdan gelen bildirimlerde mali mühür cihazlarının çalışmadığı görülmüştür. İlk e-defter beratlarının gönderilmesi gereken son tarih olan 30 Nisan 2015 gününden önce mali mühür cihazları test edilmelidir.
Mali mühür cihazları, cihaza ait yazılımın (Akis Kart İzleme Aracı vb.) çalıştırılması ile ya da Mikrokom GMS.NET e-Defter modülü ile defter dökümü alınarak test edilebilir.