Mikrokom GMS.NET e-Defter Modülü

Mikrokom GMS.NET e-Defter Modülü, GMS.NET Yazılımı ile entegre olarak çalışan ve Yevmiye ve Kebir Defterlerinin ve Beratlarının elektronik ortamda hazırlanmasını, imzalanmasını, Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) gönderilmesini ve GİB onaylı Beratların alınmasını sağlayan modüldür.

Mikrokom GMS.NET e-Defter Modülü, 1.0.0 sürüm no. ile GİB e-Defter Uyumlu Programlar listesinde 2 Ekim 2014 tarihinde yayınlanmıştır.

Özellikleri

Bilgi Güvenliği
Mikrokom GMS.NET e-Defter Modülü, defter ve beratları yerel bilgisayarınızda veya bilgisayar ağınızda hazırlar ve saklar. Dolayısı ile kritik muhasebe verilerinizi üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmamış olursunuz.

Fiş Kontrolü ve Otomatik Fiş Bölme Uygulaması
GMS.NET e-defter paketi içerisinde yeralan Fiş Kontrolü uygulaması ile defteri hazırlamadan önce fişlerinizin e-Defter kurallarına uygunluğunu kontrol edebilirsiniz.

Bilindiği gibi, e-defter kuralları bir fişte (yevmiye maddesi) sadece bir belgeye ait işlem olmasını gerektirmektedir. GMS.NET e-defter paketi içerisinde yeralan Otomatik Fiş Bölme uygulaması ile belgeleri topluca girmiş olduğunuz fişleri içeriklerinde tek belge olacak şekilde bölebilirsiniz.

Geriye Dönük İşlemlerin Sıkı Kontrolü
Mikrokom GMS.NET e-Defter Modülü ile defter ve beratlar oluşturulduktan sonra hata ile ya da bilerek geriye dönük işlem yapılması mümkün değildir. Bu özellik sayesinde hem hata ve yanlışlıklar önlenmiş olur hem de kullanıcılarımızın cezalı duruma düşme ihtimali ortadan kaldırılır.

Bulutta Yedekleme
Oluşturacağınız defter ve beratları Google Drive bulut sunucusunda açacağınız bir hesapta yedekleyebilirsiniz. Google Drive bulut sunucusunda 15 Gb. disk kapasitesi ücretsizdir. Buluta yedekleme ve geri alma işlemleri Mikrokom GMS.NET e-Defter Modülü tarafından gerçekleştirilir. Yürürlükteki mevzuata göre elektronik defter ve beratların saklanması tamamen mükelleflerin sorumluluğundadır ve bu sorumluluk e-arşiv yetkilisi, özel entegratör ve benzeri kuruluşlara devredilemez.

Zaman Damgası
Mikrokom GMS.NET e-Defter Modülü ile oluşturacağınız beratları zaman damgası ile damgalayabilirsiniz. Böylece, beratların herhangi bir sebeple GİB’e iletilememesi durumunda sorumlu ve cezalı duruma düşmezsiniz. Zaman damgası kullanımı Mikrokom Yazılım’ın KamuSM nezdindeki hesabı üzerinden yapılır ve Mikrokom GMS.NET e-Defter Modülü kullanıcıları için ücretsizdir.

Web Servislerinin Kullanılması
Mikrokom GMS.NET e-Defter Modülü ile oluşturacağınız beratları herhangi bir tarayıcı vasıtasıyla GİB e-Defter portalına manuel olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca, Mikrokom GMS.NET e-Defter Modülü içerisindeki Web Servis imkanlarını kullanarak beratları GİB’e otomatik olarak gönderebilir, geri alabilir ve durumlarını sorgulayabilirsiniz

linkler :
GİB e-Defter Uyumlu Programlar Listesi
e-Defter sunumu
tanıtım ve eğitim videosu
Neden Mikrokom GMS.NET e-Defter Modülü kullanmalıyım ?