MİKROKOM YAZILIM ÜRÜN ve HİZMET FİYAT LİSTESİ
(21 Kasım 2022 tarihi itibariyle geçerlidir.)
(Listedeki tüm fiyatlar TL (Türk Lirası) cinsindendir.)
Genel olarak, tüm ürünlerde ve satın alımlarda 3 Taksit uygulaması 1.000 TL ve üzeri satışlarda, 6 taksit uygulaması ise 1.500 TL ve üzeri satışlarda uygulanır.


YAZILIM ÜRÜNLERİ FİYATLARI
AÇIKLAMA PEŞİN 3 TAKSİT 6 TAKSİT
GMS.NET Mali Müşavir Paketi 3 5.250,00 5.775,00 6.300,00
GMS.NET Mali Müşavir Paketi Plus4 6.150,00 6.765,00 7.380,00
GMS.NET Mali Müşavir Paketi Gold5 6.400,00 7.040,00 7.680,00
GMS.NET Genel Muhasebe Modülü 3.210,00 3.531,00 3.852,00
GMS.NET Beyanname Modülü 1,2 1.260,00 1.386,00 1.512,00
GMS.NET Demirbaş Modülü 2 1.260,00 1.386,00 1.512,00
GMS.NET İşletme Muhasebesi Modülü 1.170,00 1.287,00 1.404,00
GMS.NET Personel Bordro Modülü 3.600,00 3.960,00 4.320,00
GMS.NET Ön Muhasebe Modülü 6 3.600,00 3.960,00 4.320,00
GMS.NET İrsaliye Modülü 1.260,00 1.386,00 1.512,00
GMS.NET Fatura Modülü 1.260,00 1.386,00 1.512,00
GMS.NET Defter Beyan Sistemi Modülü 1.800,00 1.980,00 2.160,00

 • GMS.NET Yazılımı Teknoloji Geliştirme Bölgesi' nde üretilmiş olduğu için KDV Kanunu Geçici 20. Md. istinaden KDV'den muaftır.
 • Yukarıdaki fiyatlar Tek Kullanıcılı satış fiyatlarıdır. Kullanıcı arttırımlarında her bir ek kullanıcı için Tek Kullanıcılı fiyatın % 10'u kadar Kullanıcı Arttırım Bedeli talep edilir. Örneğin, 5 Kullanıcılı GMS.NET Mali Müşavir Paketinin fiyatı 5.250,00 TL + (4 x 5.250,00 x 0,10) = 7.350,00 TL.dir.
 • 3 Taksit uygulaması 1.000 TL ve üzeri satışlarda, 6 taksit uygulaması ise 1.500 TL ve üzeri satışlarda uygulanır.
 • 1- Beyanname Modülü hem Genel Muhasebe hem de İşletme Muhasebesi modülleri ile birlikte çalışır. Dolayısı ile, bu modülün Genel Muhasebe ve İşletme Muhasebesi modüllerinden sadece birisi ile birlikte bir defa satın alınması her iki modülde kullanılabilmesi için yeterlidir.
 • 2- Beyanname ve Demirbaş modülleri tek başına satılmaz. Beyanname modülü ile birlikte Genel Muhasebe veya İşletme Muhasebesi modüllerinden birisi satın alınmalıdır. Demirbaş modülü ise Genel Muhasebe modülü ile birlikte satılır.
 • 3- GMS.NET Mali Müşavir Paketi, Genel Muhasebe, Beyanname, İşletme Muhasebesi, Demirbaş ve Personel Bordro modüllerini kapsar.
 • 4- GMS.NET Mali Müşavir Paketi Plus, Genel Muhasebe, Beyanname, İşletme Muhasebesi, Demirbaş, Personel Bordro ve Defter Beyan Sistemi modüllerini kapsar.
 • 5- GMS.NET Mali Müşavir Paketi Gold, Genel Muhasebe, Beyanname, İşletme Muhasebesi, Demirbaş, Personel Bordro ve Defter Beyan Sistemi modüllerini kapsar. Ayrıca 5GB kapasiteli MikBox/PYS (Program Yedek Saklama) hizmetinin ilk yıl aboneliği de dahildir.
 • 6GMS.NET Fatura ve İrsaliye modüllerini satın almış olan kullanıcılarımızın bu modüller için ödemiş oldukları tutarlar GMS.NET Ön Muhasebe Modülü fiyatından düşülür.
 • Listede yer alan tüm yazılım ürünleri bir yıl garantilidir. Garanti süresinin bitiminde Yıllık Güncelleme Bedeli ödenerek garanti süresi uzatılabilir.


e-DÖNÜŞÜM MODÜLLERİ LİSANS SATIŞ FİYATLARI
AÇIKLAMA PEŞİN 3 TAKSİT 6 TAKSİT
GMS.NET e-Defter Modülü 2.700,00 2.970,00 3.240,00
GMS.NET e-Fatura Modülü 4.200,00 4.620,00 5.040,00
GMS.NET e-İrsaliye Modülü 3.900,00 4.290,00 4.680,00
GMS.NET e-Müstahsil Makbuzu Modülü 3.300,00 3.630,00 3.993,00
 • Yukarıdaki modüller Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde üretilmiş olduğu için KDV Kanunu Geçici 20. Md. istinaden KDV'den muaftır.
 • Yukarıdaki modüller için ek kullanıcı bedeli alınmaz. Bu modüllerin lisanslaması, modülün kurulu olduğu bilgisayar bazında değil modülü kullanan her bir e-Defter/e-Fatura mükellefi bazında yapılır. Örneğin, e-Defter (e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya e-İrsaliye) modülü bir şirketler grubuna bağlı 3 farklı e-Defter (e-Fatura) mükellefi firma tarafından kullanılacak ise bu firmaların her birisinin ayrı ayrı lisans bedeli ödemeleri gerekir.
 • Listede yer alan tüm yazılım ürünleri bağlı olarak çalıştıkları GMS.NET Yazılımı' nın garanti süresince garanti altındadır.


e-DÖNÜŞÜM MODÜLLERİ YILLIK ABONELİK FİYATLARI
AÇIKLAMA PEŞİN 3 TAKSİT 6 TAKSİT
GMS.NET e-Defter Modülü1 900,00 990,00 1.080,00
GMS.NET e-Fatura Modülü 1.350,00 1.485,00 1.620,00
GMS.NET e-İrsaliye Modülü 750,00 825,00 900,00
GMS.NET e-Müstahsil Makbuzu Modülü 750,00 825,00 900,00
 • Yukarıdaki modüller Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde üretilmiş olduğu için KDV Kanunu Geçici 20. Md. istinaden KDV'den muaftır.
 • Yukarıdaki modüller için ek kullanıcı bedeli alınmaz. Bu modüllerin abonelik bedeli, modülün kurulu olduğu bilgisayar bazında değil modülü kullanan her bir e-Defter/e-Fatura mükellefi bazında alınır. Örneğin, e-Defter (e-Fatura, e-Arşiv Fatura veya e-İrsaliye) modülü bir şirketler grubuna bağlı 3 farklı e-Defter (e-Fatura) mükellefi firma tarafından kullanılacak ise bu firmaların her birisinin ayrı ayrı abonelik bedeli ödemeleri gerekir.
 • 1 - GMS.NET e-Defter Modülü'nün yıllık fiyatına ilgili yılın 2000 sayfaya kadar olan defterlerinin 10 yıl boyunca saklanması hizmeti dahildir.
 • Yukarıdaki fiyatlar bu modüllerin kullanımı için her yıl ödenmesi gereken tutarı ifade eder.
 • Abonelik bedelinin ödenmemesi halinde, bu modüller ödeme yapılıncaya kadar kullanıma kapatılır. Ödeme yapılmaması nedeniyle modülün kullanıma kapatılmasından doğacak kullanıcı zararlarından Mikrokom mes'ul tutulamaz.
 • Listede yer alan tüm yazılım ürünleri bağlı olarak çalıştıkları GMS.NET Yazılımı'nın garanti süresince garanti altındadır.


MikBox/EDS e-DEFTER SAKLAMA FİYATLARI (YILLIK)
AÇIKLAMA PEŞİN 3 TAKSİT 6 TAKSİT
e-Defter Yıllık Saklama Ücreti 850,00 935,00 1.020,00
 • Yukarıdaki fiyatlar % 18 KDV hariç fiyatlardır.


MikBox/PYS PROGRAM YEDEKLERİ SAKLAMA FİYATLARI (YILLIK)
GB (Gigabyte) KAPASİTE PEŞİN 3 TAKSİT 6 TAKSİT
5 GB Kapasite 500,00 550,00 600,00
25 GB Kapasite 1.500,00 1.650,00 1.800,00
50 GB Kapasite 2.500,00 2.750,00 3.000,00
100 GB Kapasite 4.500,00 4.950,00 5.400,00
200 GB Kapasite 7.500,00 8.250,00 9.000,00
500 GB Kapasite 12.500,00 13.750,00 15.000,00
 • Yukarıdaki fiyatlar % 18 KDV hariç fiyatlardır.


Altos Genel Muhasebe Yıllık Abonelik Fiyatları
AÇIKLAMA PEŞİN 3 TAKSİT 6 TAKSİT
Altos GM Starter Paket (15 Defter 1 Kullanıcı) 690,00 759,00 828,00
Altos GM Mini Paket (25 Defter 2 Kullanıcı) 1.190,00 1.309,00 1.428,00
Altos GM Midi Paket (50 Defter 4 Kullanıcı) 1.980,00 2.178,00 2.376,00
Altos GM Maxi Paket (100 Defter 8 Kullanıcı) 3.960,00 4.356,00 4.752,00
Altos GM Defter Beyan Sistemi Modülü (Sınırsız Defter) 1 990,00 1.089,00 1.188,00
Altos GM Ek Kullanıcı (1 adet) 2 200,00 220,00 240,00
Altos GM Ek Defter (1 adet) 3 50,00 55,00 60,00
 • Altos Genel Muhasebe Yazılımı Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde üretilmiş olduğu için KDV Kanunu Geçici 20. Md. Istinaden KDV'den muaftır.
 • Yukarıdaki tüm fiyatlar her yıl ödenecek abonelik fiyatlarını göstermektedir.
 • Paket fiyatlarında geçen "Defter" ifadesi ilgili paket satın alındığında tutulabilecek azami 1. Sınıf (Bilanço Usulü) defter sayısını belirtmektedir.
 • 1 2. Sınıf (İşletme, Serbest Meslek, Basit Usul) defterler için, seçilen Altos Paketi'ne ek olarak, Altos Defter Beyan Sistemi Modülü satın alınmalıdır. Altos Defter Beyan Sistemi Modülü, Altos Genel Muhasebe Sistemi'nde 2. Sınıf (İşletme, Serbest Meslek, Basit Usul) defterlerin tutulabilmesi için gereklidir. Bu modül, tek başına satılmaz, ancak herhangi bir Altos Paketi ile birlikte satın alınabilir ve sınırsız sayıda 2. Sınıf (İşletme, Serbest Meslek, Basit Usul) defter tutulmasına izin verir. Kullanıcı sayısı, modülün ek olarak satın alındığı paketin kullanıcı sayısı kadardır.
 • 2 Ek kullanıcı, tüm Altos paketleri için satın alınabilir ve paketin kullanıcı sayısını 1 artırır.
 • 3 Ek Firma tüm Altos paketleri için satın alınabilir ve paketin defter sayısını 1 artırır.


KONTÖR FİYATLARI
KONTÖR ADEDİ PEŞİN 3 TAKSİT 6 TAKSİT
100 270,00 297,00 324,00
250 412,50 453,75 495,00
500 750,00 825,00 900,00
1000 1.350,00 1.485,00 1.620,00
1500 1.875,00 2.062,50 2.250,00
2500 3.000,00 3.300,00 3.600,00
5000 5.250,00 5.775,00 6.300,00
10000 9.000,00 9.900,00 10.800,00
20000 15.000,00 16.500,00 18.000,00
50000 30.000,00 33.000,00 36.000,00
 • Yukarıdaki fiyatlar % 18 KDV hariç fiyatlardır.
 • Gelen ve Giden her bir e-Belge için 1 kontör düşülür.
 • Satın alınan kontörler 2 yıl geçerlidir.


DİĞER HİZMET FİYATLARI
AÇIKLAMA PEŞİN
eFatura XSLT Tasarımı 600,00
Kağıt Fatura Tasarımı 400,00
GMS.NET Rapor Tasarım Değişikliği 400,00
GMS.NET Bilgisayar Değişikliği (Ana Makine) 250,00
GMS.NET Bilgisayar Değişikliği (Terminal) 100,00
 • Yukarıdaki fiyatlar % 18 KDV hariç fiyatlardır.