Kullanıcılarımız için hazırladığımız bu raporda 2014 yılı içerisinde GMS.NET Yazılımımızda yaptığımız yüzlerce değişiklik, düzeltme ve ekleme arasından seçtiğimiz en kapsamlı geliştirmeler yer almaktadır.


GİB onaylı GMS.NET e-Defter modülü kullanıma sunulmuş ve Fiş Kontrol ve Fiş Bölme gibi ek özelliklerle güçlendirilmiştir.

Excel dosyalarındaki fatura bilgilerinin GMS.NET Genel Muhasebe modülüne fiş olarak aktarılması sağlanmıştır.

Fiş Master uygulaması ile standart yapıdaki fatura, makbuz vb. belgelerden hızlı fiş oluşturulması imkanı sağlanmıştır.

TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri anketinin GMS.NET Genel Muhasebe modülü bilgilerinden oluşturulması ve internet üzerinden TÜİK'e gönderilmesi için TÜİK Anket Modülü kullanıma sunulmuştur.

Yevmiye ve Kebir Defter dökümlerinde önemli değişiklikler yapılmış, bu defterlerin hem biçimine hem de içeriğine kullanıcının daha fazla müdahale edebilmesi sağlanmıştır.

Yetkilendirme modülü devreye sokularak GMS.NET modüllerinde yapılabilecek işlemlerin kullanıcı bazında tanımlanabilmesi ve kısıtlanabilmesi imkanı getirilmiştir.

İşletme Defteri modülüne Cari Hesap Takibi alt modülü eklenmiştir.

Mizan, Muavin, Hesap Durumu ve Mali Tablo dökümlerinin yabancı dilde alınabilmesi sağlanmıştır.

Mizan dökümünün istenilen herhangi bir döviz kuru bazında alınabilmesi sağlanmıştır.

Mizan, Muavin, Fiş İşlemleri, Fiş Kontrol Listesi, Fatura İşlemleri, Fatura Cari İşlemleri formlarına gruplama, filtreleme, sütun sabitleme gibi özellikler eklenmiştir.

GMS.NET Bordro Aylık Dökümlerine Dönemler Arası Günlük Ortalama Maliyet Bordrosu raporu eklendi.

Bordro Aylık Dökümlerinde yer alan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Ekranına Toplu Tahakkuk Raporu Eklendi.

Personel Gün Takibi Ekranına Personel Gün Takip Tutanağı raporu eklendi.