• BDY Tanıtım Kitapçığı
 • e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 5.4.2 Değişiklikler (16/05/2018):
 • Bazı özel durumlarda, 2018 yılının ilk e-Defterleri oluşturulurken başlangıç yevmiye madde numarası 0 olarak üretilmekte idi. Bu sorun giderildi. 2018 Ocak dönemi e-Defterlerini üretip göndermiş olan müşterilerimizin defterlerinin başlangıç madde numaralarını kontrol etmesi ve eğer başlangıç yevmiye madde numarası 0 ise bu defterleri yasal süresi içinde olduğundan silmesi ve yeniden üretip göndermesi gerekmektedir.
GMS.NET 5.4.1 Değişiklikler (11/05/2018):
 • e-Defter Bulut Saklama projesi devreye alındı. Önümüzdeki günlerde kullanıcılarımıza bu konu ile ilgili detaylı duyuru yapılacaktır.
 • İşletme Defteri modülünde Gelir/Gider Bilgi Girişi formlarında açıklamanın uzunluğu arttırıldı. Açıklamanın uzunluğu Gelir/Gider Ayarları formundan 32 karakter ile 512 karakter arasında kullanıcı tarafından belirlenebilir.
 • İşletme Defteri modülünde Hesap Planına belge türü, alış/satış türü, gider/gelir türü ve gider/gelir alt türü bilgilerinin girilebilmesi sağlandı. Hesap planında girilen bu bilgiler, Gelir/Gider girişleri sırasında satırlara otomatik olarak getirilecektir.
 • İşletme Defteri modülünde Gelir/ Gider Bilgi Girişine Defter Beyan Sisteminde kullanılmak üzere ad, soyad alanları eklendi.
 • İşletme/Basit Usul ve Serbest Meslek türü firmalarda Hesap Durumu Dökümü, KDV Özet Tablosu Dökümü ve Stok Listesi Dökümü yeni rapor aracına aktarıldı. (Yeni rapor aracında kullanıcının rapor tasarımını değiştirebilme ve yeni tasarım yapabilme imkanı bulunmaktadır.)
 • Fatura Tanım ve Seçenekleri’ne Ürün/Hizmet kodu Penceresi Otomatik Olarak Gösterilsin seçeneği eklendi. Buna bağlı olarak, fatura satırlarında Ürün/Hizmet Kodu penceresinin otomatik olarak açılması sağlandı.
 • Fatura Tanım ve Seçenekleri’ne, Satış Faturalarında kullanılacak varsayılan işlem tipi seçimi eklendi. Burada seçilen değere göre fatura satırı girişinde Hizmet türünün otomatik gelmesi sağlandı.
 • Yedek alma işlemi sonucunda oluşan dosyaların belirli bir dizine otomatik olarak kopyalanabilmesi özelliği eklendi.
 • Beyanname formül tanımlarına, hesabın sonucunun 0 çıkması halinde değerin 0 veya boş yazılabilmesi ile ilgili ayar eklendi.
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinde, Geçmiş Yıl Zararları tablosuna formül tanımlamasına ve tanımlanan formüle göre değerlerin hesaplatılmasına izin veren değişiklik yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülü Aylık Döküm seçenekleri arasına Dönemler Arası Puantaj Detaylı Excel Raporu eklendi.
 • Puantaj ilave ödeme seçeneklerinden Diğer Ödeme 1 ve Diğer Ödeme 2’ye aylık, çalışılan gün, toplam gün ve diğer tanımlı gün olarak değer aktarılabilme özelliği eklendi.
 • İşletme, serbest meslek ve basit usul bordro muhasebe entegrasyon seçenekleri arasına bordro hesaplamalarında yer alan İşveren SGK Teşviklerinin Gelir kayıtlarının yapılabilme seçeneği eklendi.
 • İşyerine Ait E-İşlemler menüsüne SGK tarafından kullanıma açılan Potansiyel Teşvik Sorgulama, İşveren Tescil, Müfredat Kartları, Teşvikler ve Yapılandırma ekranlarının yer aldığı SGK E-İşveren Sistemi Kullanıcı Girişi linki eklendi.
GMS.NET 5.4.0 Değişiklikler (05/04/2018):
 • Muhtasar Beyanname, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi, Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi GİB’in yaptığı değişikliklere uygun olarak yeniden düzenlendi.
 • Defter Beyan Sistemi modülünde çeşitli düzenlemeler yapıldı.
 • İşletme/Basit Usul ve Serbest Meslek türü firmalarda Hesap Özeti Dökümü ve Muavin Dökümü yeni rapor aracına aktarıldı. (Yeni rapor aracında kullanıcının rapor tasarımını değiştirebilme ve yeni tasarım yapabilme imkanı bulunmaktadır.)
 • GMS.NET Bordro modülü Aylık Bordro dökümlerinde yer alan Yatay Bordro (A)’nın Net Ücret Detayında Diğer Kesinti tutarlarının da yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Bordro modülünde yer alan Meslek Kodları SGK tarafından yapılan ilavelere istinaden güncellendi.
 • Personel SGK İşten Çıkış Kodları arasına 39 ve 40 nolu işten çıkış kodları eklendi.
GMS.NET 5.3.9 Değişiklikler (25/03/2018):
 • MikroKom GMS.NET Defter Beyan Sistemi modülü, Gelir İdaresi Başkanlığı' nın Defter Beyan Sistemi' ne eklemiş olduğu yeni kontrollere uyumlu gönderim yapacak şekilde güncellendi.
GMS.NET 5.3.8 Değişiklikler (21/03/2018):
 • Defter Beyan Sistemi modülü GMS.NET Yazılımı’na eklendi. İlgili doküman için tıklayınız.
 • İşletme/Basit Usul ve Serbest Meslek türü firmalarda Mizan Dökümü yeni rapor aracına aktarıldı. (Yeni rapor aracında kullanıcının rapor tasarımını değiştirebilme ve yeni tasarım yapabilme imkanı bulunmaktadır.)
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan serbest meslek, basit usül ve işletme defterine tabi olan işyerlerinin, bordro muhasebe entegrasyon işlemleri Defter Beyan Sistemine uygun hale getirildi.
 • Personel aile sicil kartlarında yer alan okul bilgilerine okul bitiş tarihi alanı eklendi. Agi hesaplamaları Mart 2018 ve sonrası dönemlerde okul bitiş tarihi de dikkate alınarak hesaplanacaktır. (Mart 2018 dönemi ve sonrası puantajlar hesaplatma modu ile açıldığında okul bitiş tarihi girilmesi gereken personeller bir uyarı mesajı ile ekrana gelecek ve okul bitiş tarihinin girilmesi istenecektir.)
 • Personel sicil kartlarında yer alan sigorta kolu seçenekleri arasına 2-Yurt dışına işçi olarak gidenler seçeneği eklendi.
 • Bilanço defterine tabi işyerlerinin muhasebe entegrasyonunda yer alan kıdem ve ihbar muhasebeleştirme seçenekleri arasına hem brüt tutarların hem de işçiye ödenen net tutarların kıdem ve ihbar olarak ayrı ayrı muhasebeleştirebilme seçeneği eklendi.
 • Puantaj dönemi seçimi ekranına SGK prim seçeneği ve Puantaj kilit durumu seçeneği eklendi.
 • Personel bordro aylık dökümlerinde yer alan Aylık zorunlu BES Prim Kesinti listesi aktarım ayarlarına BES giriş listesi şablon seçimi ve kolon eşleştirme seçeneği eklendi.
 • SGK tarafından yapılan değişiklikten dolayı çalışmayan SGK Toplu Aylık Bildirge Kontrol işlemleri çalışır hale getirildi. (SGK bu ekranda sadece cari dönem sorgulamalarına izin verdiği için geçmiş dönem sorgulamaları yapılamamaktadır.)