Altos e-Defter GİB Uyumlu Programlar Listesinde
MikBox/EDS (e-Defter Saklama) Kampanyası
GMS.NET e-Defter Modülü Kullanıcıları İçin Yıllık Abonelik Seçeneği
Hayırlı Olsun Kampanyası
Mesleğe Hoş Geldiniz Kampanyası
MikBox PYS
e-Defter Hakkında Duyuru
e-Defter İkincil Kopyaların Saklanması
e-Defter

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 6.6.0 Değişiklikler (12/01/2023):
 • Beyanname yıllık parametreleri güncellendi.
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • “GMS.NET Demirbaş Takip Modülü’ne 7338 Sayılı Kanun ile VUK’na eklenen Geçici 32. Madde kapsamında yapılabilecek tek seferlik Yeniden Değerleme uygulaması hesaplamaları eklenmiştir.
  Kullanım ile ilgili dokümana erişmek için tıklayınız.
  7338 Sayılı Kanun ile VUK Mükerrer 298 Md.’ne eklenen Ç bendi kapsamında yapılabilecek yeniden değerleme ile ilgili hesaplamalar ve dökümler bu güncellemede yer almamaktadır. Bu konu ile ilgili çalışmaların bir sonraki güncellemeye kadar tamamlanması planlanmaktadır.”
 • GMS.Net Fatura > e-Fatura İndirme İşlemleri formundan, GİB. e-Arşiv Portal (İnteraktif) üzerinden düzenlenen e-Arşiv Faturaların (CTRL + F4) kısayol tuşu ile GMS.Net programına indirilebilmesi ve indirilen bu faturaların muhasebe entegrasyonu yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Konaklama vergisi ile ilgili olarak, 28.12.2022 günü yayınlanan GİB (ebelge.gib.gov.tr) duyurusuna istinaden 3 adet konaklama vergisi içerikli fatura tipi senaryosu oluşturulmuştur;

  Buna paralel olarak;
  1. GMS.Net programında fatura satırlarına Konaklama Vergisi Oranı, Konaklama Vergisi Tutarı, Konaklama Vergisi İstisna Kodu ve Konaklama Vergisi Muhasebe Hesap Kodu Kolonları eklenmiştir.
  2. Konaklama Vergisi Faturası olarak yeni bir fatura türü eklenmiştir.
  3. e-Fatura UBL içeriğine Konaklama Vergisi ile ilgili alanlar eklenerek e-Fatura ile birlikte bu bilgilerin gönderilmesi sağlanmıştır.

  Konaklama Vergisi ile ilgili oluşan senaryolar şu şekildedir;

  Fatura Tipi : SATIŞ
  Hem KDV hem de Konaklama Vergisi (0059) tutarları fatura satırlarına ve fatura toplama eklenir.

  Fatura Tipi: ISTISNA
  Eğer fatura tipi istisna ise fatura içerisine tanımlanan konaklama vergisinin (0059) oranı ve tutarı sıfır olmalıdır. Konaklama Vergisi istisnası için 001 - Diplomatik İstisna tanımı seçilmelidir. KDV tanımının sıfır olması ya da olmaması durumu oluşturulan faturaya göre değişkenlik gösterebilir. Eğer KDV sıfır ise KDV için de KDV İstisna kodu- sebebi girilmelidir.

  Fatura Tipi: KONAKLAMAVERGISI
  e-Faturada bu tip seçilirse; faturaya yalnızca Konaklama Vergisi (0059) tanımlanır. KDV tanımı sıfırdır. Fakat KDV için bir istisna tanımı gerekmez zira tip KONAKLAMAVERGISI' dir ve amaç yalnızca bu vergiyi faturalaştırmaktır.
 • İrsaliye satırlarına Excel’den satır kopyalama özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 01 Ocak 2023 -30 Haziran 2023 dönem aralığında kullanılacak olan Asgari Ücret, vergi istisnaları ve (Hazine ve Maliye Bakanlığı 05.01.2023 Tarih 1 Sıra numaralı Mali ve Sosyal Haklar Genelgesine İstinaden) Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı gelir vergisi istisna tutarları güncellenmiştir.
 • Yemek yardımlarında uygulanacak olan günlük SGK istisnası 2023/3 sayılı SGK genelgesi ile 333,60 TL x % 23,65 =78,90 TL olarak açıklanmıştır. (SGK yönetim kurulu tarafından yeni oran ve tutar belli olduğu zaman gerekli güncelleme yapılacaktır).
GMS.NET 6.5.9 Değişiklikler (12/12/2022):
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın 1 No' lu KDV (KDV1) ve 2 No' lu KDV (KDV2) beyannamelerinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Defter Beyan Sistemi' ne eklenen 227 ve 627 kodlar eklendi.
 • Fiş girişinde, Fiş Satırlarında Toplu Atama/ Değiştirme Sihirbazı' na Belge Türü + Belge Tarihi + Belge No + Ödeme Türü atama/ değiştirme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro Modülü ilave seçenekleri arasında yer alan Yemek Ücretlerinde (Nakit ve Yemek Kartları) 01 Aralık 2022 tarihi ve sonrası uygulanacak olan SGK, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi istisnaları ile ilgili olarak gerekli çalışma yapılmıştır.
 • Firma İşyeri Puantaj Ayarları Puantaj (3) sekmesine Yemek Kartlarında 2022 Aralık ve Sonrası SGK Prim İstisnası Uygulanmasın ve Yemek Kartlarında 2022 ve Sonrası Kdv Dikkate Alınarak Vergi İndirimi Uygulansın ayar seçenekleri eklenmiştir.
GMS.NET 6.5.8 Değişiklikler (21/11/2022):
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • Beyanname gönderim işlemlerinde, istenen sayıda beyanname içeren paket oluşturulması ve oluşturulan bu paketlerin tümünün, aralarında istenen süre kadar beklenip otomatik olarak gönderilmesi sağlandı.
 • GMS.Net > Fatura > e-Fatura İndirme İşlemleri formuna gelen faturalar için liste modu olarak GİB e-Arşiv Fatura Listesi eklendi.
 • GMS.NET Bordro Modülü ilave seçenekleri arasına El. D.Gaz. I.Gid. (Elektirik, Doğalgaz ve Diğer Isınma Giderleri) eklenmiştir. Bu ilave ile ilgili olarak Net ve Brüt hesaplamalarda SGK ve Vergi istisnası uygulaması ve Hesap Pusullarında bu ilavenin yer alması için gerekli çalışma yapılmıştır.
GMS.NET 6.5.7 Değişiklikler (17/10/2022):
 • Fatura> Tanım ve Seçenekler> e-Fatura sekmesi altına e-Belge Kayıtlı Kullanıcıları Çevrimiçi Kontrol Edilsin seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde e-Fatura, e-İrsaliye uygulamalarında ilgili TCKN/VKN' nin kayıtlı kullanıcılar arasında olup olmadığı, MikroKom Web Servisleri üzerinden çevrimiçi olarak kontrol edilecektir. Bu sayede Kayıtlı e-Fatura Kullanıcıları veya Kayıtlı e-İrsaliye Kullanıcıları listesi güncel olmasa dahi hatasız bir şekilde ayrım yapılabilecektir.
  Bu ayarın varsayılan değeri seçilidir. Kontrolü çevrimiçi yapmak istemeyen kullanıcılarımız bu ayarı kaldırabilirler.
 • Tanımlar> Dönemsel Tanımlar> KDV Hesap Kodları tanımları arasına İade Edilmesi Gereken KDV Hesap Kodu eklendi.
  İade Edilmesi Gereken KDV' yi takip etmek isteyen kullanıcılarımız bu seçeneği doldurduğu taktirde, KDV1 tahakkuk fişi oluşturulurken, KDV1 beyannamesindeki Sonuç Hesapları sekmesindeki, İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi değeri ilgili hesaba borç kaydedilecek, aynı tutar Devreden KDV hesabına alacak olarak kaydedilecektir.
  Kullanıcılarımız, bu hesabın tanımlanmasında, @YYYY, @YY, @AA değerlerini kullanabilirler .
  2022 yılının 10. ayı için bu değerler:
  @YYYY : 2022,
  @YY : 22,
  @AA : 10
  değerini alacaktır.
  Örnek olarak, 136.@YY.@AA şeklinde bir tanım yapıldığında, 136.22.10 hesabı kullanılacaktır.
 • Banka Ekstresi Sihirbazı formunda, İşlem Kodu Tanımları kısmında, Karşı Hesap Kodu tanımında @YYYY, @YY, @AA değerlerinin kullanılmasına izin verildi.
  Bu kullanıma bir örnek vermek gerekirse,
  Banka ekstresi açıklamasında, K900460 geçtiğinde(Kredi No), Fiş Satır Açıklaması: XBANK Kredi Ödemesi, Karşı Hesap Kodu : 303.@YY.@AA olsun şeklinde bir tanım yapıldığında, GMS.NET, XBank ekstresini tarayacak, satırda K900460 geçtiğinde, Fiş Satır Açıklamasını XBANK Kredi Ödemesi yapacak, Karşı Hesap Kodu olarak ise, banka ekstresindeki ilgili hareketin tarihini kullanarak (12.10.2022 olduğunu kabul edelim) 303.22.10 değerini atayacaktır.
 • GMS.Net > Fatura Modülü Sağ Tuş Menüsüne Fişi Göster seçeneği eklendi. Böylece entegre edilmiş Faturaların fişlerinin fatura listesinden görüntülenebilmesi sağlandı.
 • GMS.Net > Fatura > e-Fatura İndirme işlemleri formu Sağ Tuş Menüsüne Fişi Göster seçeneği eklendi Böylece entegre edilmiş Faturaların fişlerinin fatura listesinden görüntülenebilmesi sağlandı.
 • GMS.Net > Fatura > e-Fatura İndirme işlemleri formuna Sadece Fiş Bakiyesi Tutmayan e-Faturalar Listelensin seçeneği eklenerek entegrasyon sonucunda sadece fiş bakiyesi tutmayan faturaların listelenebilmesi sağlandı.
 • GMS.Net > Fatura > e-Fatura İndirme işlemleri > Fatura listesine Fiş No kolonu eklenerek faturanın entegre edildiği Fiş numarasının listede gösterilmesi sağlandı.
 • GMS.Net e-Fatura İndirme işlemleri formundan entegre edilmiş ve fişteki bakiyesi tutmayan faturaların listede farklı renkte gösterilmesi sağlandı.
 • GMS.Net > G.İ.B e-Arşiv Fatura Listesi formu > Giden Fatura listesine İptal / İtiraz Durumu bilgisi eklendi. Seçime göre İptal / İtiraz edilmiş faturaların listede getirilmemesi sağlandı.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü Fatura menüsüne Fatura KDV Raporu eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü Cari kartlarına satış faturalarında vade tarihinin otomatik olarak hesaplanıp gelmesi için vade günü giriş alanı eklendi.
GMS.NET 6.5.6 Değişiklikler (13/09/2022):
 • Mesai saatleri dışında lisans kontrolü yapılmadan çalışmaya izin verecek düzenleme yapıldı.
 • İkinci sınıf işletmelerde, gelir/ gider girişinde nihai tüketici ad soyad alanlarını açıklama alanına aktaran ayar eklendi.
 • Yeni Firma Aç formuna Yeni Kurulmuş Firma Aç seçeneği eklendi. Mevcut cari yılda kurulmuş bir firma için bu seçenek kullanılarak mali dönem oluşturulabilir. Örneğin, 15.11.2022 tarihinde kurulmuş bir firma için doğru mali dönem 01.11.2022 - 31.12.2022 şeklinde olmalıdır. Bu şekilde açılacak mali döneme sahip firma e-Defter' e tabi ise, oluşturulacak defter ve beratlar doğru olacak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından doğru kabul edilecektir.
  Mevcut Tasfiye Başlangıç Dönemi Aç seçeneği ile de benzer bir dönem oluşturulabilir ancak aradaki fark, Tasfiye döneminin başlangıç günü 01 dışında herhangi bir gün de olabilir. Örneğin 12.11.2022 şeklinde de olabilir. Bu durumda mali dönem 12.11.2022 - 31.12.2022 şeklinde olmalıdır ancak yeni kurulmuş firmada mali dönemin başlangıcı ayın başından farklı olamaz. Bu sebeple yeni kurulmuş firmaların mali dönemlerinin oluşturulmasındaki olası kullanıcı hatalarını en aza indirgemek için bu şekilde bir seçenek eklenmiştir.
 • GMS.NET Fatura > Entegrasyon Genel Hesap Kodları tanımlarına İndirilecek KDV Hesap Kodu (Tevkifat) kolonu eklendi. Tevkifatlı Alış Faturaları için bu alana hesap kodu tanımlanması durumunda muhasebe entegrasyonunda KDV ve Tevkifat KDV tutarının ayrı satırlarda muhasebeleştirilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Fatura > Tanım ve Seçenekler > Fatura Diğer Ayarlar sekmesinde bulunan fatura ayarlarına
  * Fatura satırlarında Miktar ve Birim boş geçilemesin
  GMS.NET İrsaliye > Tanım ve Seçenekler > İrsaliye sekmesinde bulunan İrsaliye ayarlarına
  * Sevk Tarihi Boş ise Sevk Tarihi İrsaliye Tarihi olsun
  seçim parametreleri eklendi.
 • GMS.NET Bordro’da Personel Çoğalt ve Diğer Firmalardan Personel Aktar işlemi sırasında çıkışı yapılmış ve puantajı hesaplatılmış personellerin aynı yada sonraki aya girişi yapılan işyerine Asgari Ücret Kümülatif Vergi Matrahın aktarılması için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro Personel İlave, Sendika ve Avans Takibi ekranınnda yer alan Yemek Ücreti ödeme seçenekleri Nakit Ödeme, Yemek Kartı (Kdv Dahil Tutar) ve İşyeri Tanımlı olarak detaylandırıldı. Yapılan bu detaylandırma ile Aynı işyerinde hem nakit ödeme hemde Yemek Kartı seçenekleri kullanılabilecek.