• MikroKom e-Serbest Meslek Makbuzu (e-smm) Uygulaması
 • BDY Tanıtım Kitapçığı
 • e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 6.2.1 Değişiklikler (07/04/2020):
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi 1003A,Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi 1003B beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi 1003A,Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi 1003B beyannamelerine rapor eklendi.
 • Form BA, Form BS, KDV-1, KDV-2, KDV-4, Damga Vergisi Beyannamesi, Turizm Payı Beyannamesi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi beyannameleri yeni rapor altyapısına aktarıldı. Versiyonları güncellendi.
 • Mükellef İnteraktif Vergi Dairesi, SM/SMMM İnteraktif Vergi Dairesi, YMM İnteraktif Vergi Dairesi girişleri, Google Chrome ile giriş yapılacak şekilde değiştirildi.
 • GMS.NET Bordro modülüne Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanacak işverenler için İşkur Kısa Çalışma Talep Formu (İşveren İşlemleri menüsüne), Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi (Personel Toplum İşlemler Menüsüne) ve Aylık Kümülatif Prim Gün Listesi (Aylık dökümler mesününe) formları eklendi.
 • GMS.NET Bordro Puantaj döneminde İcra, Muvafakat kesintilerinin yapılmaması ayarları için dönem puantaj hesaplama ekranında yer alan firma ayarları menüsüne Dönemde Kesinti Yapılmasın ayar ekranı eklendi.
 • GMS.NET Bordro personel raporlarında yer alan Kullanıcı Tanımlı Personel Listesi kolon seçenekleri arasına Ödeme Tür Kodu ve Maaş Hesap Türü kolonları eklendi.
 • GMS.NET Bordro Personel Eksik Gün Takibi ekranında yer alan diğer eksik gün nedenleri arasına 25 ve 26 nolu eksik gün nedeni eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan Nace Tehlike Sınıfları Listesi güncellendi.
 • GMS.NET Bordro personel sicil kartında yer alan 5749/4691 Hesap Türü seçenekleri arasına 4691 Vergili (%100 İşveren Terkin) seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü Stok rapor seçenekleri arasına Stok Envanter Listesi eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü ekranları arasında yer alan Cari BA-BS Raporu, Kasa Durum Raporu, Banka Durum Raporu, Cari Kartları, Kasa Kartları ve Banka Kartları’nın Yazıcı dökümlerinin alınabilmesi için gerekli çalışma yapılmıştır.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülünden GMS.NET'e geçiş yapılabilmesi için üst menüye Muhasebe seçeneği eklenmiştir.
GMS.NET 6.2.0 Değişiklikler (05/03/2020):
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, GİB’in yapmış olduğu değişikliklere uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.
GMS.NET 6.1.9 Değişiklikler (03/03/2020):
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1003B eklendi.
 • GMS.NET Bordro Personel sicil kartı ekranında yer alan Sigorta kolu kodları arasına 37 nolu tamamlayıcı ya da alan eğitimi gören öğrenciler kodu eklendi.
 • GMS.NET Bordro Aylık dökümler menüsünde yer alan SGK Toplu Aylık Bildirge Kontrol İşlemleri’nin E-Bildirge V2 sayfasından yapılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel sicil kartı ekranı Devir-İlave-Kesinti sekmesinde yer alan Sabit Vergi Oranı uygula alanına Sporcular için %20 oranının girilebilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Bordro Aylık dökümler menüsünde yer alan Dönemler Arası Puantaj Detaylı Excel Raporuna vergi teşvikleri kolonları eklendi.
 • Bordro programında kullanılan SGK Meslek Kod Listesi ve Tatil Günleri Listesi güncellendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü rapor seçenekleri arasına Cari Hesap Ekstresi (Detaylı) raporu ve Cari BA/BS raporu eklendi.
GMS.NET 6.1.8 Değişiklikler (05/02/2020):
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ve Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yaptığı değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • MikroKom Dönüşüm ve Uyumsoft entegratörleri için e-İrsaliye kapsamında olmayan kişi ve kurumlara e-İrsaliye düzenleyebilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro Personel Belge Türleri arasına 01 NORMAL %70 G.M.İ. (Uçuş ve Dalış Hizmetlerinde İstisna) ve 02 SGDP %70 G.M.İ. (Uçuş ve Dalış Hizmetlerinde İstisna) belge türleri eklendi.
 • GMS.NET Bordro Aylık dökümler menüsünde yer alan Dönemler arası maliyet bordrosu ve Dönemler arası toplu excel raporuna Personel'e göre gruplama seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü rapor seçenekleri arasına Tahsilat Makbuzu, Tediye Makbuzu, Banka Hareketleri Raporu ve Kasa Hareketleri Raporu eklendi.
GMS.NET 6.1.7 Değişiklikler (23/01/2020):
 • Defter Beyan Sistemi ’ne yeni eklenen NACE (Faaliyet) Kodu bilgisinin gönderimi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
  Düzenleme şu şekilde çalışmaktadır :
  Kaydın nace kodu gönderilirken öncelikle gelir gider satır girişinde faaliyet kodu olup olmadığına bakılır.
  Eğer giriş var ise gönderimde bu değer dikkate alınır. Eğer yok ise ilgili satırda kullanılan hesap kodunun faaliyet kodu olup olmadığına bakılır.
  Eğer hesap kodunda faaliyet kodu girilmiş ise gönderimde bu değer kullanılır.
  Eğer bu değer de boş ise gönderimde Firma Tanımlarında belirtilmiş olan faaliyet kodu kullanılır.
  Dolayısıyla, Defter Beyan Sistemi' nde Mükellef Bilgileri altında görünen Sicil Bilgileri formunda belirtilmiş faaliyet kodu tek ise, kullanıcılarımızın bu firmada satırlara veya hesap planına faaliyet kodu girmelerine gerek yoktur. Gönderimde firmanın faaliyet kodu kullanılacaktır.
  Ancak firmanın sicil bilgilerinde birden fazla faaliyet kodu var ise yukarıda anlatılan yöntemlerden birisi kullanılarak gelir ve gider kayıtlarının faaliyet kodları doğru şekilde belirlenmelidir.
  Bütün bu işlemler sırasında Defter Beyan Sisteminde Sicil Bilgileri formunda görünen faaliyet kodu ile kayıtlarda kullanılan faaliyet kodu veya kodları aynı olmak zorundadır.
 • Fatura Tanım ve Seçenekler formuna ihraç kayıtlı faturalar için açıklama alanı eklendi.
 • e-Finans Özel Entegrasyon firması için e-Arşiv Fatura Konnektör modülü kullanıma hazır hale getirildi.
 • GMS.NET Bordro Personel İlave, Sendika ve Fazla Mesai Takibi ekranında yer alan Sendika Kesintisine Brüt ücrette çalışan personelin günlük brüt ücretinin belirtilen % (yüzde)'si kadar aktarım yapılabilme seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü rapor seçenekleri arasına Cari Hesap Ekstresi, Cari Borç/Alacak Raporu, Stok Durum Raporu, Cari Hesaptan Çek Girişi, Cari Hesaptan Senet Girişi ve Cari Hesaba Çek/Senet Çıkış Raporları eklendi.