e-Defter İkincil Kopyaların Saklanması
e-Defter

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 6.2.8 Değişiklikler (10/11/2020):
 • e-Defter programında, yeni üretilen defterlerin xml dosyaları, GİB' in e-Defter Bildirim Yazılımının beklediği şekilde paketler dizinine sıkıştırılmış dosya üretecek şekilde gerekli düzenlemeler yapıldı.
  e-Defter programına, Defter menüsü altına 2020 Defterlerini Sıkıştır özelliği eklendi. Bu işlev, GİB' in e-Defter Bildirim Yazılımının beklediği şekilde, paketler dizinine 2020 yılının defter dosyalarını sıkıştırıp kopyalamaktadır.
  e-Defter Bildirim Yazılımı ve e-Defter saklama hakkında detaylı bilgi için bu doküman incelenebilir.
 • e-Defter programında, Tübitak ESYA API lisans süresi uzatıldı.
 • Fatura> Tanım ve Seçenekler formunda , Müstahsil Makbuzu sekmesine, Borsa Tescil Ücreti Üst Limit Uygulansın seçeneği eklendi.
 • Smart ve Kolaysoft özel entegratörlerinden e-fatura aktarım özelliği eklendi.
 • Digital Planet özel entegratörü için e-İrsaliye Dosya Yöneticisi ve yanıt verme özelliği eklendi.
 • Fiş satırlarına stok açıklaması sütunu eklendi.
 • Fatura formunda, toplu irsaliye aktarımında, toplu irsaliye seçebilme özelliği eklendi ve tüm irsaliye numaralarının gelmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro Personel Gün Takibinde yer alan 28- Pandemi Ücretsiz İzin Bitiş tarihi kontrolü 17.01.2021 olarak değiştirildi.
 • Bordro Banka Maaş Dosyası Hazırlama seçenekleri arasında yer alan Halk Bankası Maaş Ödeme dosyası güncellendi.
 • 29 ve 32 SGK Belge Kodları ile çalışan personellerin puantajlarının Takvimden aktarılırken fiili çalışma günleri ve diğer günlerinin ayrıştırılarak eklenen ikinci belge kanun türüne aktarılabilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro’dan açılan İŞKUR işveren sayfası girişinin Chrome’dan yapılabilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülünden Cari Hesap Ekstrelerinin, Tahsilat, Tediye, Cariden Çek-Senet alındı ve Cariye Çek Çıkışı bordrolarının mail atılabilme özelliği eklendi.
GMS.NET 6.2.7 Değişiklikler (11/09/2020):
 • Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesinde (MUHSGK) yer alan 07252 teşvik ortalamasının dışında kalan günler için hazırlanan 00000 nolu kanun türünde vergi tutarlarının yer almaması ve Aynı kanun türünde İstirahatli Sürelerde Çalışmamıştır’ın Evet olarak işaretli gelmemesi için gerekli çalışma yapılmıştır.
 • GMS.NET Bordro programından puantaj hazırlanırken 07252 kanun türünde 18, 27, 28 ve 29 nolu eksik gün nedeni seçildiği zaman bu kodların 07252 kanun türünde seçilemeyeceği kontrolü eklenmiştir.
GMS.NET 6.2.6 Değişiklikler (03/09/2020):
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın 4 No' lu KDV beyannamesinde (KDV4) yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • İrsaliye nakliye bilgilerine Şoför TCKN girebilme özelliği eklendi.
 • Müstahsil Makbuzu İşlemleri formuna, Müstahsil Alım Listesi Raporu ve Müstahsil Alım Toplam Raporu eklendi.
 • MikroKom Dönüşüm Entegratörü için e-İrsaliye Dosya Yöneticisi ve e-İrsaliye Yanıtı gönderebilme özelliği eklendi.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2020/35 Genelgesine istinaden kullanıma açılan 07252 nolu teşvik kanunu GMS.NET Bordro programına eklendi ve GMS.NET MuhSGK beyannameleri ile gönderilebilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Bordro aylık dökümler Banka Maaş Dosyası hazırla bölümünde yer alan "DenizBank Maaş Dosyası" nın güncellenmiş formatı programa eklendi.
 • Aylık Bordro döküm seçeneklerinden YatayBordro1 ve YatayBordro 2’ nin Personellerin DökümTipi Sayfaya Tek olarak hazırlanması seçeneğinde her personelin icmalinin kendi sayfası altında yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Excel'den eşleştirerek Personel aktarım seçenekleri arasına sözleşme türü seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü Stok İşlemleri menüsüne Stok Fiyat Görüntüleme/ Değiştirme modülü eklendi. Stok Fiyat Görüntüleme/Değiştirme modülünden seçim yapılan stokların farenin sağ tuşuna basarak Toplu Fiyat Değiştir seçeneği ile fiyatlarını değiştirebileceksiniz.
GMS.NET 6.2.5 Değişiklikler (10/07/2020):
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2020 yılı 2. dönem Yurt içi harcırah dilimleri ve vergiden istisna tutarları güncellendi.
 • SGK 2020/21 Sayılı Genelgesine istinaden İşten Ayrılış Nedenlerinden 26- Disiplin kurulu kararı ile fesih kodu 26- Devamsızlık nedeni ile fesih olarak değiştirildi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülüne Cari kartları ve Devir bakiyelerinin de aktarılabilmesi için Dosyadan Cari Kartları aktarımına gerekli kolon seçenekleri eklendi.
GMS.NET 6.2.4 Değişiklikler (07/07/2020):
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın Gelir Geçici Beyannamesi ve Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi beyannamelerinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Crs Soft entegratörü için e-irsaliye ve e-müstahsil makbuzu gönderimi desteği eklendi.
 • İçeri alınan e-faturalarda UBL formatında dosyadan içeri aktarım sağlandı.
 • MikroKom Dönüşüm, Digital Planet ve Uyumsoft entegratörleri için e-Fatura müşterisi olmayan firmaların da içeri fatura aktarabilmesi özelliği eklendi.
 • Entegratörler üzerinden indirilen faturaların e-Fatura formatında önizleme yapılabilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 01 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020 dönem aralığında kullanılacak olan Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı gelir vergisi istisna tutarları güncellendi.
 • Personel SGK İşten Çıkış Kodları arasına 38- Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma işten çıkış kodu eklendi.
 • Bordro modülünde yer alan Meslek Kodları SGK tarafından yapılan ilavelere istinaden güncellendi.
 • Bordro aylık dökümlerinde yer alan Banka Maaş Dosyası Hazırlama seçeneklerine Halk Bankası Cep Telefonu İle Maaş Ödeme dosya formatı eklendi.
 • Personel Gün Takibinde yer alan 28- Pandemi Ücretsiz İzin Bitiş tarihi kontrolü 17.08.2020 olarak değiştirildi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülünde yer alan Çek Senet işlemlerine Çek-Senet Hatırlatma Ekranı eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe Fatura ve Sair Stok İşlemleri ekranlarında işlem gören evrakların (fatura/müstahsil makbuzu/stok satış fişi/stok alış fişi) üzerine farenin sağ tuşu ile açılan menüden Tahsilat / Tediye (Ödeme)’lerinin yapılabilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe Fatura, İrsaliye ve Sair Stok İşlemleri giriş ekranlarında Fatura, İrsaliye ve Sair Stok girişi yapılırken stokların birim fiyatları kolonuna önceki alışların yada satışların birim fiyatlarının görüntülenebilme özelliği eklendi.