• MikroKom Bilgi Teknolojileri A.Ş. Özel Entegratör izni almış bulunmaktadır.
 • GMS.NET e-Defter uygulamasında yapmış olduğumuz değişiklikleri okumak için lütfen tıklayınız.
 • BDY Tanıtım Kitapçığı
 • e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 5.3.2 Değişiklikler (04/11/2017):
 • KDV1 ve KDV2 beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Program Menüsüne e-Dönüşüm formü eklendi. Bu formdan MikroKom Dönüşüm için e-Defter alanı satın almak ve e-Fatura kontör satın almak için gereken mail order dokümanı üretilebilmektedir.
 • Fiş kontrol listesine, fiş satırlarına yeni eklenen sütunlar eklendi.
 • Fiş girişinde toplu olarak borç - alacak değerlerini değiştirebilme özelliği eklendi.
 • Fiş girişinde Ctrl+Shift+Aşağı Ok , Ctrl+Shift+Yukarı Ok tuşları ile satırların alta veya üste taşınabilmesine izin veren geliştirme yapıldı.
 • e-Defter yazılımına başka yazılımdan geçen firmalar için başlangıç yevmiye no belirtebilme özelliği eklendi.
 • SM/SMMM ve YMM girişlerinde, sağ fare menüsüne Yeni İVD Sitesine giriş linki eklendi.
 • Tanımlar> Firma Tanımları altına Ticari Araçlar formu eklendi.
 • Firma bilgilerine, e-Defter kapsamında olmayan firmalar için SM/SMMM Sözleşme No ve Tarihi eklendi.
 • SM/SMMM ve YMM girişlerine bağlı olunan oda bilgisi eklendi.
 • İş Bankası dövizli PDF Aktarabilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan Kıdem Hesaplatma Ekranına, Kıdem Süresi Tespiti, Gün Esasına Göre Yapılsın seçeneği ve Hesaplatma Gün Esasına Göre Yapılsın seçeneği eklendi.
 • Bordro Aylık Dökümlerinde yer alan Dönemler Arası Maliyet Karşılaştırma Bordrosuna Diğer Kesintiler Toplamı kolonu eklendi.
 • Personel Dökümlerinde yer alan İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı ihbar süresinin, Tebliğ tarihi dikkate alınmadan hesaplatılması seçeneği eklendi.
GMS.NET 5.3.1 Değişiklikler (20/10/2017):
 • eFatura Özel Entegratörler listesine “Mikrokom” eklendi.
 • eDefter modülüne Saklama (Bulutta yedekleme) imkanı eklendi.
 • Banka Ekstresi Aktarım Sihirbazı modülüne dövizli hesaplarla işlem yapabilme özelliği eklendi.
 • Fatura Listesi formunun sütunları ilgili faturanın cari hesap bilgilerini de kapsayacak şekilde genişletildi.
 • Araçlar menüsüne Veritabanı İstatistikleri formu eklendi.
 • GMS.NET Bordro Firma Kontrol İşlemlerinde yer alan Aylık Kontrol Listesine, Vergi Kimlik No İle SGK Sicil No Birleştirmesi yapılmış mı kontrol etmek için Bir. Drm. kolonu eklendi.
 • Bordro Aylık Dökümlerinde yer alan Dönemler Arası Maliyet Bordrosu raporuna Personele Ödenecek Tutar ve Ödenecek Tutar + AGİ kolonu eklendi.
 • Puantaj hesaplatmalarına Yemek Yardımı İstisna Gün Uygunluk Kontrolü eklendi. Bu kontrolün yapılmamasını isteyen kullanıcılar için İşyeri Ayarlarına Puantaj Hesabında Yemek Yardımı İstisna Gün Uygunluk Kontrolü Yapılmasın seçeneği eklendi.
 • Bordro İşyeri Ayarlarına Saatlik Puantajlarda Gün Üstte Yuvarlanmış İse Maaş Hesabı Gün'den Yapılsın seçeneği eklendi.
GMS.NET 5.3.0 değişiklikler (07/10/2017):
 • Muhtasar Prim ve Hizmet, Gelir Geçici ve KDV-1 beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro SGK E-Bildirge İşlemleri ekranında yer alan, MUH-SGK Sigortalı Çalışan Bilgileri aktarımına Belgenin Mahiyeti kolonu eklendi.
 • Personel Zorunlu BES tanımlama ekranına belirtilen dönemde kesinti yapılmasın seçeneği eklendi.
GMS.NET 5.2.9 değişiklikler (06/09/2017):
 • GİB tarafından KDV-1 Beyannamesine 1 Ekim 2017 tarihi itibariyle ekleneceği duyurulan Belge Bilgileri bölümü ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
  Uygulama 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olmasına rağmen bu ayda verilecek KDV-1 Beyannamesi Eylül 2017 bilgilerine dayanacağı için kullanıcılarımızın GMS.NET Yazılımındaki düzenlemeleri incelemeleri ve uygulamaları önemlidir.
  Konu ile ilgili dokümana bu linkten ulaşılabilir.
  Ayrıca, yeni düzenlemenin çalışma sisteminin test edilebilmesi ve varsa hataların giderilebilmesi amacıyla GMS.NET Ana menüsündeki Araçlar menüsüne KDV-1 Belge Bilgileri Test Aracı adlı bir uygulama eklenmiştir. Kullanıcılarımız bu aracı kullanarak KDV-1 Beyannamesine aktarılacak Belge Bilgilerini görüp test edebilirler.
 • Demirbaş girişinde alış belge numarası ve satış belge numarası girişinde e-Fatura Belge Numarası tanımlama özelliği eklendi.
 • Fiş Dosya Aktarımı uygulamasına, seçimli olarak, Yevmiye Numarasını dosyadan alabilme özelliği eklendi.
GMS.NET 5.2.8 değişiklikler (11/08/2017):