e-Defter İkincil Kopyaların Saklanması
e-Defter

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 6.4.1 Değişiklikler (15/10/2021):
 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi beyannamesinde GİB’in yapmış olduğu geliştirmelere paralel geliştirmeler yapıldı.
 • Tanımlar > Firma Tanımları ' na Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler formu eklendi. Bu forma bilgi girildiği taktirde, Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi beyannamesinde Gerçek Faydalanıcı Bilgileri Otomatik Doldurulsun seçeneği işaretlendiği taktirde bu forma girilen bilgilerin beyannameye aktarılması sağlandı.
 • Tanımlar> Firma Tanımları> Ortaklar formuna Hisse Tutarı ve Hisse Adedi bilgileri eklendi.
 • İrsaliye> Tanım ve Seçenekler> e-İrsaliye sekmesine e-İrsaliye Tasarımında Cari Adresi ile Sevk Adresi Ayrı Ayrı Gösterilsin seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiği taktirde, e-İrsaliyede cari adresin sevk adresi ile birlikte görüntülenmesi sağlandı.
  Not: Bu uygulamada Cari adres ile Sevk Adresinin birlikte görüntülenmesini isteyen kullanıcılarımızın, e-İrsaliye xslt tasarımlarında da düzenleme yaptırması gerekmektedir.
 • Stok Kartında Stok Açıklaması alanı ile Yabancı Dilde Stok Açıklaması alanı 64 karakterden 128 karaktere çıkartıldı.
 • Fatura Cari Kartında Kurum Unvanı alanı 64 karakterden 128 karaktere çıkartıldı.
 • GMS.NET Bordro puantaj ekranı hesaplama modu ile açılırken, Asgari işçilik hesap tablosunda tanımlı kayıt var ise bu tablonun otomatik olarak gösterilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro aylık dökümler menüsünde yer alan Aylık puantaj cetveli ekranı süzme seçenekleri arasına Özel Kod-1 ve Özel Kod-2 seçenekleri eklendi.
 • GMS.NET Bordro Banka Maaş Dosyası hazırla bölümünde yer alan “Ziraat Bankası (Iban) Maaş Dosyası” nın güncellenmiş formatı programa eklendi.
 • Excel'den fatura aktarımı Kdv eşleştirme yöntemleri arasında yer alan 1. ve 2. aktarım yöntemine Tevkifatlı Alış ve Satış faturalarının Excel’den aktarılabilme özelliği eklendi.
GMS.NET 6.4.0 Değişiklikler (08/09/2021):
 • Program genelinde döviz kuru hassasiyet rakamı 6 haneye çıkarıldı.
 • Masraf Merkezi Raporu eklendi.
 • Toplu Yazışma Yöneticisi' nde Form Ba-Form Bs bildirimleri ile ilgili Veri Seçimi formuna e-Belgeleri Göster seçeneği eklendi.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle uygulamada olan güncelleme kapsamında, e-İrsaliye için ek zorunluluklar getirilmiş olup bu zorunluluklara yönelik yeni şematron paketi yayımlanmıştır.
  Yayımlanan bu şematron paketine paralel olarak GMS.NET yazılımında gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
  Yeni uygulamadaki değişiklikler şu şekildedir:
  Zorunlu hale getirilen alanlar:
  • Sevk Bilgileri sekmesinde; malın teslimatının yapılacağı, Adres, Ülke, İl, İlçe, Bölge Posta Kod bilgisi (5 haneli).
  • İrsaliye Fiili sevk saati alanı.
  Koşullu Zorunlu hale getirilen alanlar: Nakliye sekmesinde; Araç şoför bilgileri ve/ veya Nakliye Sekmesinde; Taşıyıcı Firma Bilgileri alanlarından en az birinin doldurulması gerekmektedir.
  • Araç Şoför bilgileri girilecek ise şu 3 alan zorunlu hale gelmiştir: Şoför TCKN, Ad-Soyad, Plaka/Dorse.
  • Taşıyıcı bilgileri girilecek ise şu 5 alanın doldurulması zorunlu hale gelmiştir: VKN, Taşıyıcı Unvan, İl, İlçe, Ülke.
 • 17103 ve 27103 teşvik kontrol listesinde prim teşvik tutarlarına vergi teşviklerinin eklenerek sıralamanın yapılması sağlandı
 • Bilanço entegrasyon Excel aktarımına kıdem tazminatı fiş değerlerinin aktarılması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Asgari Geçim İndirimine Ait Bordroda Ağustos Ayı İlave Agi değerlerinin görüntülenmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • SGK e-Borcu Yoktur Girişi İşveren sisteminden çalışacak şekilde ayarlandı.
 • SGK Meslek Kodları Güncellendi.
GMS.NET 6.3.9 Değişiklikler (12/08/2021):
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi beyannamelerinde GİB’in yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
GMS.NET 6.3.8 Değişiklikler (06/08/2021):
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın Form Ba ve Form Bs bildirimlerinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir. GMS.NET hangi belge türlerinin e-Belge olduğu bilgisini Dönem Tanımlarındaki e-Belge mi alanından alacaktır. Bu sebeple, bu alanın doğru olarak işaretlenmiş olması önemlidir.
  Not: Form Ba ve Form Bs bildirimleri üzerine konan e-Belgeleri göster seçeneği kontrol amaçlıdır. Bildirimler hesaplanırken ve doldurulurken bu seçeneğin işaretli olmaması gerekmektedir. Bu alan işaretli iken yapılmış hesap sonrasında bildirimlerin kaydedilmesine izin verilmemektedir. Bu alanın işaretinin kaldırılıp yeniden hesap yapılması sonrasında bildirimlerin kaydedilmesine izin verilmektedir.
  GİB' in ilgili tebliği için tıklayınız
 • e-SMM listesinde seçim kutucukları ile seçilen makbuzların toplu olarak yazdırılması özelliği eklendi. Bu aşamada gönderilmiş makbuzlar dosya sisteminde kayıtlı değil ise öncelikle seçilen makbuzların PDF formatında entegratör üzerinden indirilmesi, daha sonra indirilen makbuzların tek PDF'te birleştirilerek toplu bir şekilde yazdırılabilmesi sağlandı.
 • Araçlar menüsüne G.İ.B e-Arşiv Fatura Portalını Aç işlevi eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde 2021 yılı Ağustos ayı bordroları ile uygulanması başlayan İlave AGİ için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2021 Temmuz/Aralık dönemine ait Harcırah dilimleri ve vergiden istisna tutarları güncellendi.
 • SGK'nın meslek kodlarında yapmış olduğu değişikliğe ve ilavelere istinaden SGK Meslek Kodları güncellendi. Puantaj kayıt işleminde ve MuhSGK kayıt işleminde kullanımdan kaldırılan SGK meslek kodlarının kontrolünün yapılması sağlandı.
 • Bordro aylık dökümler menüsünde yer alan Aylık Toplu SGK Teşvikleri Raporuna gelir vergisi ve damga vergisi işveren teşvikleri de eklendi.
 • Puantaj ekranından toplu olarak girilen puantaj üsülü çalışanların eksik gün nedenlerinin (06-07), girişinde girilen eksik gün nedeninin eksik günü olan ve eksik gün nedeni girilmemiş kayıtlara aktarılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü Çek-Senet İşlemleri menüsüne Çek-Senet Hareketleri raporu eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü Fatura İşlemleri menüsüne Fatura Yaşlandırma Raporu eklendi.
GMS.NET 6.3.7 Değişiklikler (10/07/2021):
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın 1 No' lu KDV (KDV1), 4 No' lu KDV (KDV4) ve Geri Kazanım Katılım Payı beyannamelerinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • 7326 Sayılı Kanun ile ilgili olarak Matrah Artırımı hesapları eklendi.

  GİB Duyurusu Hakkında Bilgi Notu: 7326 sayılı Kanun kapsamında KDV matrah artırımından yararlanmak isteyen mükelleflerimize kolaylık sağlanması amacıyla İnternet Vergi Dairesinde "Mükellef İşlemleri" bölümünde yer alan "Mükellef Dosyası" altında "Hesaplanan/Tecil Edilebilir KDV Sorgulama" menüsü oluşturulmuştur.
 • Belge Türleri tablosuna e-Belge mi alanı eklendi. EFAT, EAFAT, EBİLET, EMUSM, ESMM kodlu belge türleri için bu alan otomatik olarak evet olarak işaretlendi. Kullanıcılarımızın kendi eklediği belge türlerinde de bu alanları doğru olarak işaretlemesi önemlidir. Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir. GMS.NET hangi belge türlerinin e-Belge olduğu bilgisini bu alandan alacaktır. Bu sebeple, bu alanın doğru olarak işaretlenmiş olması önemlidir. Bunun yanında, kullanıcılarımızın, Temmuz ayına ait fişlerini kayıt ederken, belge türü alanını doldurmaları da yine hesabın doğru yapılabilmesi açısından önemlidir. GİB' in ilgili tebliği için tıklayınız
 • Serbest Meslek Makbuzu Gelir Entegrasyonunda oluşturulan gelir satırlarında Defter Beyan Bilgileri ile ilgili Gelir Entegrasyonu ekranından seçilen Satış Türü Kodu, Gelir Kayıt Türü Kodu, Gelir Kayıt Alt Türü Kodu bilgilerine ek olarak entegrasyon ekranına Hesap kodunda tanımlı Defter Beyan Bilgileri Kullanılsın seçimi eklendi. Bu seçenek seçildiğinde her makbuz için Muhasebe Hesap Kodunda tanımlı Defter Beyan Bilgilerinin kullanılarak Gelir Entegrasyonu yapılması sağlandı.
 • Kayıtlı e-Fatura Kullanıcıları Listesine arama kriterleri eklendi. Arama kriterlerine bir kaç karakter yazdıktan sonra sonuna veya başına % işareti konulduğunda içerisinde geçen veya başlayan şeklinde arama yapılabilmesi sağlandı.
 • Kayıtlı e-Fatura Kullanıcıları Listesinin daha kısa sürede güncellenebilmesi için iyileştirme yapıldı.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 01 Temmuz 2021 - 31 Aralık 2021 dönem aralığında kullanılacak olan Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı gelir vergisi istisna tutarları güncellendi.
 • SGK'nın meslek kodlarında yapmış olduğu değişikliğe ve ilavelere istinaden SGK Meslek Kodları güncellendi.
 • GMS.NET Bordro’dan açılan SGK E-Çalışılmadığına Ait Bildirim Sayfası girişinin Chrome’dan yapılabilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro Puantaj ekranına Uzaktan Çalışma Gün sayısı giriş kolonu eklendi ve bu kolona girilen gün sayılarının MuhSGK Beyannamesi Sigortalı Çalışan Bilgileri tablosuna aktarılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.