Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 4.2.2 değişiklikler (03/04/2015)
 • G.İ.B.’ in Yıllık Kurumlar Vergisi ve Kurum Geçici beyannamelerinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro personel için raporlar bölümünde yer alan Çalışanlara Ait Kimlik Bildirimi Formu yenilenip, birden fazla personel seçimi yapılarak kullanılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel Raporlarında yer alan Kullanıcı Tanımlı Personel Listelerine, kullanıcı tarafından Üst Yazı eklenebilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel Bordro aylık dökümlerinde yer alan SGK Prim Tahsilatı Muhasebe Fişi (Bilanço)’ndeki damga vergisinin isteğe bağlı olarak muhasebeleştirilebilmesi seçeneği eklendi
GMS.NET 4.2.1 değişiklikler (20/03/2015)
 • G.İ.B.’ in e-Defter konusunda yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Fiş giriş formuna e-Defter ödeme türlerine erişebilecek bir düğme eklendi.
 • Muhtasar beyannamede ödeme bilgileri ve işçi / işyeri bilgilerinin nereden alınacağının bağımsız olarak seçimine izin veren düzenleme yapıldı.
 • GMS.NET Fişler menüsünde yer alan Excel'den Fatura Aktarımı Hesap Kodları Tanım Ekranına Muhasebe Fişi Oluşturulurken Aynı Faturaya (Belgeye) Ait Hesapları Birleştirme seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro Personel Sicil Kartı Ekranında bulunan Okul Mezuniyet Yılının 1989’a kadar girilebilmesi sağlandı (SGK bundan önce 2008 yılına kadar girilmesine müsade ediyordu, son yaptığı değişiklikle 1989’a kadar giriş yapılabilmesine izin vermektedir.)
 • GMS.NET Bordro Aylık dökümlerinde yer alan Muhtasar Bilgi Görüntüleme ekranına GİB’in Muhtasar Beyanname 26. Versiyonuyla eklediği İşyeri ve İşçi Bilgileri Tablolarının yer aldığı bilgilerin görüntülenmesi ve yazdırılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
GMS.NET 4.2.0 değişiklikler (05/03/2015)
 • Yıllık Gelir Vergisi ve Muhtasar Beyannamelerde GİB'in yapmış olduğu değişikliklere paralel düzeltmeler yapıldı.
 • Serbest Meslek Makbuzu dökümü yeni rapor aracı ile tekrar tasarlanarak kullanıcı tarafından daha fazla müdahale edilebilir hale getirildi. Not : Eski rapor aracını kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılarımızın ek bir işlem yapmasına gerek yoktur, makbuz dökümlerinde varsayılan olarak eski rapor aracı ile tasarlanmış dökümler kullanılmaktadır. Yeni rapor aracını kullanmak isteyen kullanıcılar ise Serbest Meslek Makbuzu formunun araç çubuğunda en solda bulunan simgeyi kullanarak yeni rapor aracını kullanacaklarını belirtmelidir.
 • e-Defter modülüne beratların web servisleri kullanılarak GİB’e gönderilebilmesi imkanı eklendi. Bu konudaki daha fazla açıklamayı bu bağlantıyı tıklayarak okuyabilirsiniz.
 • e-Defter modülüne bulut ortamına yedekleme imkanı eklendi. Bu konudaki daha fazla açıklamayı bu bağlantıyı tıklayarak okuyabilirsiniz.
 • Banka Ekstresi Sihirbazı ile Excel’den Fatura Aktarımı Şablon tanımlarına kullanıcı tanımlı tarih formatı eklendi. Böylece, farklı formatlardaki tarih bilgilerinin Excel’den okunabilmesi sağlanmış oldu.
 • GMS.NET Ana menüsünde Tanımlar > Genel Tanımlar altında bulunan SM/SMMM Listesi ve YMM Listesi formlarında sağ tuş menüsüne;
  • Tüm Firmalara Beyanname/Bildirimi Düzenleyen Olarak Kaydet
  • Tüm Firmalara Beyanname/Bildirimi Gönderen Olarak Kaydet
  • Tüm Firmalara Beyanname/Bildirim YMM Bilgisi Olarak Kaydet
  seçenekleri eklendi.
 • GMS.NET Yazılımı SQL Server 2014 versiyonuna uyumlu hale getirildi. Bununla ilgili olarak, Bakım > Veritabanı Bağlantı Ayarları formuna Veritabanı Versiyonu bilgisi eklendi.
 • Muhtasar Beyannameye İşyeri/İşçi Bilgileri’nin otomatik olarak aktarılabilmesi için bu bilgilerin girilip saklanacağı bir form tasarlandı. Böylelikle, GMS.NET Personel Bordro modülünü kullanmayan ve işyeri/işçi bilgileri aylar itibariyle fazla değişiklik göstermeyen kullanıcılarımızın bu bilgileri beyannameye her defa girmek yerine otomatik olarak dahil edenilmeleri sağlandı.
 • GMS.NET Yazılımında bulunan ve Alt-F1 tuşu ile kullanılan Erişim Ağacı güncellendi.
 • GMS.NET Fiş İşlemleri menüsünde yer alan Geçici Fişler formu geliştirilerek bu fişlerin içeriğinin görüntülenebilmesi, değiştirilebilmesi ve fişlerin silinebilmesi imkanı sağlandı. (Not : Geçici fişler, düzenlenmek üzere açılmış, üzerinde işlem yapılan fişlerle bu fişlerin elektrik kesintisi vb. nedenlerle geçici tablolarda kalmış versiyonlarıdır.)
 • NACE kodları, GİB tarafından yapılan değişikliğe paralel olarak güncellendi.
 • Gms.NET Bordro sicil kartlarında yer alan ödeme tür kodlarına GİB tarafından yeni eklenen 018, 019 ve 020 nolu ödeme tür kodları eklendi. Yeni eklenen tür kodlarının Şubat 2015 muhtasar beyannamesine yansıyabilmesi için Şubat 2015 bordrolarının yeniden hesaplatılması gerekmektedir.
 • Bordro puantaj bölümünde yer alan Microsoft Excel'den fazla mesai aktarımına saat,dakika ile şablon oluşturma ve fazla mesai aktarabilme seçeneği eklendi.
 • İşyerine ait e-işlemler menüsüne SGK E-İşveren Prim Teşviğinden Yersiz Yararlanılan Dönemler sorgulama linki eklendi.
 • Personel Toplu Ücret Değiştirme ekranına ödeme tür kodlarının toplu değiştirilebilmesi seçeneği eklendi.
 • Gms.NET Bordro'dan İşkur İnternet sayfasına giriş, İşkur tarafından yapılan değişikliğe istinaden yeniden düzenlendi.
 • Bordro Firma ayarlarına eklenen 31 olan aylarda aylıkçı çalışan personelin günlük ücret hesaplama yöntemine 3. yöntem için çırak, stajer ve saatlik puantajlarda bu yöntemi dikkate alma seçeneği eklendi.
 • Personel İçin E-Sorgular seçenekleri arasına E-Sigortalı T.C. Kimlik ile Rapor Sorgula linki eklendi.
 • Bordro aylık dökümlerinde yer alan Banka Maaş Dosyası Hazırlama seçeneklerine Bank Asya (V2) maaş dosyası formatı eklendi.
GMS.NET 4.1.9 değişiklikler (06/02/2015)
 • KDV-1, KDV-2, Muhtasar ve Basit Usul Beyannamelerde GİB'in yapmış olduğu değişikliklere paralel düzeltmeler yapıldı.
 • İşletme Defter Dökümüne yeni seçenekler eklendi. Eklenen yeni döküm seçenekleri İşletme Defter Döküm formunda "Döküm Türü : Windows Yeni" seçeneğinin seçilmesi ile kullanılabilecetir. Eski dökümler aynen muhafaza edilmiştir. Windows Yeni döküm türü seçildiğinde daha önceden de mevcut olan Gelir/Gider Ayrı Defter ve Gelir/Gider Aynı Sayfada döküm biçimleri ve bunlara eklenen Gelir/Gider Aynı Sayfada (Yatay) döküm biçimi kullanılabilecektir. Ayrıca, Windows Yeni döküm türlerinde font boyutu, sayfa üst ve alt boşlukları, çizgilerin kaldırılıp/kaldırılmaması, zebra desen uygulanıp/uygulanmaması, döküm tarihinin başlıkta gösterilmesi/gösterilmemesi, benzer satırların birleştirilip/birleştirilmemesi gibi parametreler kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir. Bunlara ek olarak Gelir/Gider Ayrı Defter seçeneğinde Gelir ve Gider sayfalarının Bir Ay Gelir Bir Ay Gider şeklinde dökülebilmesi imkanı da sağlanmıştır. Böylece, yıllık yapılan toplu dökümlerde önce 1. ayın gelir bilgileri sonra 1. ayın gider bilgileri daha sonra 2. ayın gelir bilgileri, 2. ayın gider bilgileri vd. dökülebilmektedir.
 • İşletme Defteri modülüne yeni seçenekler eklendi.
 • Banka Ekstresi Sihirbazına dekont numarası üretebilmekle ilgili seçenekler eklendi.
 • Z Raporu modülüne tanım kopyalama özelliği eklendi.
 • Kapanış fişinde fiş tarihini belirleyebilme imkanı getirildi.
 • Mizan dökümüne döviz bilgileri eklendi.
 • Fiş dökümünde, dosyalanmış fişlerde arama kolaylığı sağlamak amacı ile fiş tarihi ve numarası kağıdın sağ tarafına alındı.
 • Gms.NET Bordro modülü personel ücret türleri arasına Asgari Ücret (Net) eklendi.
 • Aylıkçı olarak çalışan personeller için gün sayısı 31 olan aylarda günlük ücret yöntemi olarak Aylık Ücret / Ayın Gün Sayısı yöntemi eklendi. Bu yönteme Firma Ayarları (İşyeri) ekranında bulunan Günlük Ücret sekmesinden ulaşabilirsiniz.
 • Personel raporlarında yer alan Personel Çalışma Belgesinin sayfaya 2 adet seçimli olarak yazdırılabilmesi eklendi.
 • Personel aylık dökümlerinde yer alan Aylık İş Gücü Çizelgesi İşkur tarafından yapılan değişikliğe istinaden yeniden düzenlendi.
 • Personel sicil kartlarına personel Sözleşme Türü için veri giriş alanı eklendi.
GMS.NET 4.1.8 değişiklikler (06/01/2015)
 • Genel Muhasebe Modülü Fiş Giriş formundan kullanılacak ve hızlı fiş girişini sağlayacak Fiş Master uygulaması eklendi. Fiş Master uygulamasına ait tanıtım videosunu izlemek için bu bağlantıyı tıklayınız.
 • e-Defter modülüne Fiş Kontrol ve Fiş Bölme uygulamaları eklendi.
 • Genel Muhasebe Modülü Fiş Giriş formunda, geçerli kolon ayarlarını farklı profiller olarak kaydedebilme ve istenildiğinde kayıtlı profiller arasından seçim yaparak kolon ayarlarını kolaylıkla değiştirebilme özelliği eklendi.
 • Fiş İşlemleri, Mizan, Muavin, İptal Edilmiş Fişler, Fiş Kontrol Listesi, Fatura İşlemleri, Fatura Cari Hesap İşlemleri formlarına gruplama, filtreleme ve sütun sabitleme özellikleri eklendi. Bu özellikler sayesinde, tablo tipi formlarda istenilen bilginin aranıp bulunması ve analitik çalışmalar yapılması mümkün olacaktır.
 • Mizan dökümünün istenilen herhangi bir döviz kuru bazında alınabilmesi imkanı sağlandı. Döküm, TL bazındaki işlemlerin işlem günündeki kurlar kullanılarak ya da bir ortalama kur verilerek yapılabilir.
 • Yevmiye Defteri dökümünden önce fişlerin otomatik olarak sıralanması seçeneği getirildi.
 • Mizan dökümünde döküme dahil edilecek fiş tiplerinin seçilebilmesi imkanı sağlandı.
 • Firma bilgilerine KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi bilgisi eklendi.
 • Firma Bilgilerine logo ve kaşe resimlerinin alınabilmesi imkanı getirildi.
 • Mali Tablolar ve Oran Analiz tablolarında grafik alabilme imkanı sağlandı.
 • e-Defter ve e-Fatura modüllerinde kullanılan imza kütüphaneleri güncellendi.
 • Yıl sonu devir işlemleri modülleri güncellendi.
 • Muhasebe Cari Hesap bilgilerine Müstahsil Makbuzlarında ilgili kişiden Bağkur kesintisi yapılıp yapılmayacağını belirten "Müs. Mkb. Bağkur Kesilecek mi ?" bilgisi eklendi.
 • Fatura Tanım ve Seçenekleri'nde muhasebe cari hesap tablosu ile fatura cari hesap tablosu arasındaki eşleştirmeleri güçlendiren bir değişiklik yapılmıştır.
 • Döviz İşlemleri modülünde yapılan değişiklikle belirli bir dövizin iki tarih arasındaki kur değerlerini listeleme imkanı sağlanmıştır.
 • Beyanname modülünde damga vergisi, gelir vergi dilimleri vb. sabitler güncellendi.
 • Excel'den fatura aktarımı Kdv eşleştirme yöntemlerinde yer alan 5. Yönteme “Kdv Tutarları Boş İse (%18, %8, %1) Genel Toplam Değerini %0’nın Matrahına Aktar” seçeneği eklendi.
 • Excel’den fatura aktarımı Kdv eşleştirme yöntemlerinden 1. ve 2. Yönteme Miktar aktarımlarının yapılabilmesi için “Miktar Kolonu” eklendi.
 • Gms.NET Bordro modülüne açıklanmış olan 2015 Yılı 1. dönem bordro parametreleri (sabitleri) ilave edildi.
 • Personel sicil kartlarında yer alan İŞKUR meslek kodları İŞKUR’un SGK ile aynı kodları kullanmaya başlamasından dolayı tek meslek kodu girilecek şekilde düzenlendi.
 • Personel sicil kartlarına SGK E-İşe Giriş ekranında yer alan “Sigorta Kolu” seçimi ve “İstisna Bildirimi” seçeneği eklendi.
 • Gms.NET Bordro Aylık Dökümlerine “Dönemler Arası Günlük Ortalama Maliyet Bordrosu” raporu eklendi.
 • Aylık bordro dökümlerinde yer alan Yatay Bordro (A)’nın kullanıcılar tarafından birden fazla tanımlanıp kullanabilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro modülü SGK belge türleri arasına “07 nolu (Çıraklar/Stajyerler)” belge türü eklendi. (Not: Bu belge türü Meslek Liseleri ve Çıraklık Eğitim Merkezleri tarafından kullanılmaktadır.)
 • Bordro Aylık Dökümlerinde yer alan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Ekranına “Toplu Tahakkuk Raporu” Eklendi.
 • Aylık Bordro Dökümü ekranında, personel seçimi yapılıp üst menüde yer alan mail gönder butonuna tıklandığı zaman raporun başlığına ve giden mailin konusuna Personelin Ad ve Soyadı eklendi.
 • Personel Aylık Bordro Dökümüne, Eksik Gün Bildirim Formuna ve Puantaj Cetveline “SGK Müdürlüğü Adı” eklendi.
 • Personel Raporlarında yer alan Fazla Çalışma Muvafakatnamesinin, birden fazla personel seçilerek döküm alınabilmesi seçeneği eklendi.
 • Firma ayarları puantaj sekmesine “Puantajdaki Ücretli İzni Serbest Zaman İzni Olarak Değiştirip Kullan” ayar seçeneği eklendi.
 • Personel Gün Takibi Ekranına “Personel Gün Takip Tutanağı” raporu eklendi.