• MikroKom e-Serbest Meslek Makbuzu (e-smm) Uygulaması
 • BDY Tanıtım Kitapçığı
 • e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 6.1.7 Değişiklikler (23/01/2020):
 • Defter Beyan Sistemi ’ne yeni eklenen NACE (Faaliyet) Kodu bilgisinin gönderimi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
  Düzenleme şu şekilde çalışmaktadır :
  Kaydın nace kodu gönderilirken öncelikle gelir gider satır girişinde faaliyet kodu olup olmadığına bakılır.
  Eğer giriş var ise gönderimde bu değer dikkate alınır. Eğer yok ise ilgili satırda kullanılan hesap kodunun faaliyet kodu olup olmadığına bakılır.
  Eğer hesap kodunda faaliyet kodu girilmiş ise gönderimde bu değer kullanılır.
  Eğer bu değer de boş ise gönderimde Firma Tanımlarında belirtilmiş olan faaliyet kodu kullanılır.
  Dolayısıyla, Defter Beyan Sistemi' nde Mükellef Bilgileri altında görünen Sicil Bilgileri formunda belirtilmiş faaliyet kodu tek ise, kullanıcılarımızın bu firmada satırlara veya hesap planına faaliyet kodu girmelerine gerek yoktur. Gönderimde firmanın faaliyet kodu kullanılacaktır.
  Ancak firmanın sicil bilgilerinde birden fazla faaliyet kodu var ise yukarıda anlatılan yöntemlerden birisi kullanılarak gelir ve gider kayıtlarının faaliyet kodları doğru şekilde belirlenmelidir.
  Bütün bu işlemler sırasında Defter Beyan Sisteminde Sicil Bilgileri formunda görünen faaliyet kodu ile kayıtlarda kullanılan faaliyet kodu veya kodları aynı olmak zorundadır.
 • Fatura Tanım ve Seçenekler formuna ihraç kayıtlı faturalar için açıklama alanı eklendi.
 • e-Finans Özel Entegrasyon firması için e-Arşiv Fatura Konnektör modülü kullanıma hazır hale getirildi.
 • GMS.NET Bordro Personel İlave, Sendika ve Fazla Mesai Takibi ekranında yer alan Sendika Kesintisine Brüt ücrette çalışan personelin günlük brüt ücretinin belirtilen % (yüzde)'si kadar aktarım yapılabilme seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü rapor seçenekleri arasına Cari Hesap Ekstresi, Cari Borç/Alacak Raporu, Stok Durum Raporu, Cari Hesaptan Çek Girişi, Cari Hesaptan Senet Girişi ve Cari Hesaba Çek/Senet Çıkış Raporları eklendi.
GMS.NET 6.1.6 Değişiklikler (10/01/2020):
 • Kurumlar Geçici Vergi beyannamesinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
GMS.NET 6.1.5 Değişiklikler (03/01/2020):
 • Beyanname ve Bordro için 2020 sabitleri eklendi.
GMS.NET 6.1.4 Değişiklikler (26/12/2019):
 • GMS.NET Ön Muhasebe Modülü kullanıma açılmıştır.
  GMS.NET Yazılımı içerisinde yer alan Ön Muhasebe Modülü bu güncelleme ile birlikte dağıtılmaya başlamıştır. Modülde, Kasa/Banka/Cari Hesap İşlemleri, Çek/Senet İşlemleri ve Stok Takip İşlemleri yer almaktadır.
  Modülün kullanımı bir süre için ücretsiz olacak, bu süre içerisinde kullanıcı talep ve önerileri alınarak modülün geliştirilmesi sağlanacaktır.
  Ön Muhasebe Modülü’ne erişim masaüstüne yerleştirilen ayrı bir kısayoldan sağlanmaktadır.
 • GMS.NET İrsaliye Modülü eklendi. GMS.NET Yazılımına gerek kağıt gerek elektronik irsaliyelerin düzenlenebilmesini sağlayan İrsaliye Modülü eklenmiştir. İrsaliye Modülü, GMS.NET Ön Muhasebe Modülü kapsamında değerlendirildiği için kullanımı şu an için ücretsizdir.
  GMS.NET İrsaliye Modülünden e-İrsaliye gönderebilmek için e-İrsaliye Modülü’nün satın alınması gereklidir.
  İrsaliye Modülü’ne erişim GMS.NET Ana Menüsünde yer alan İrsaliye seçeneği ile sağlanmaktadır.
 • GMS.NET Fatura Modülünde gerek kağıt gerek elektronik faturaların numaralarının Kullanıcı, Şube veya Kullanıcı + Şube bazında ayrı ayrı verilebilmesi imkanı sağlanmıştır.
 • Turizm Payı Beyannamesi eklendi.
GMS.NET 6.1.3 Değişiklikler (12/12/2019):
 • e-Müstahsil Makbuzu modülü eklendi.
  Bu modül, GMS.NET Müstahsil Makbuzu ile düzenlenen müstahsil makbuzlarının özel entegratörlere gönderilmesini sağlamaktadır.
 • Online Banka Ekstresi modülü eklendi.
  Bu modül sayesinde, halihazırda Excel ya da PDF formatlarında alınarak Banka Ekstresi Sihirbazı modülü vasıtası ile muhasebe fişine dönüştürülen banka hareketleri, bu aracı ortamlara gerek kalmaksızın doğrudan bankalardan alınabilecektir.
  Modül, şu anda Akbank, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankaları için çalışmakta olup banka sayısı hızla artırılacaktır.
  Konu ile ilgili daha detaylı bilgi ve bankalara yapılacak başvuru formları için lütfen tıklayınız.
  Konu ile ilgili eğitim ve tanıtım videosu için lütfen tıklayınız.
 • GMS.NET Fatura listesi üzerinde iken farenin sağ tuşuna basarak seçili Faturayı Entegre Et seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülü aylık dökümler menüsünde yer alan Aylık Kıdem ve İhbar Tazminatı Listesi raporu Dönemler Arası Kıdem ve İhbar Listesi şekline çevrildi.
 • Bordro kayıtlarının muhasebeleştirilmesinde Fiş Satır Açıklaması Uzunluğunun fiş ayarlarında tanımlanmış değerden yapılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde saatlik çalışmaların izin günlerinin puantaja girilip Prim Gününün İzin Günleri ve Çalışma Saatleri toplamından hesaplanabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.