• e-Dönüşüm Uygulamalarında İş Ortaklığı Kurduğumuz Özel Entegratör Firmalar
 • BDY Tanıtım Kitapçığı
 • e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 5.0.4 değişiklikler (03/06/2016):
 • İşletme ve Serbest Meslek türü defterlerde Geçici Vergi Beyannamelerine yeni eklenen “GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇERİSİNDE FAALİYET KODU İTİBARİYLE BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI” tablosunun daha kolay hesaplatılabilmesi için Hesap Planında yer alan hesaplara Faaliyet Kodu bilgisi eklenmiştir.

  Bu konu ile ilgili YENİDEN DÜZENLENMİŞ doküman için lütfen tıklayınız.
 • Stok kayıtlarında ve Fatura’da tüm birim fiyatların ondalık basamak sayısı 6’ya çıkarılmıştır.
 • Banka Ekstresi Sihirbazı tarafından desteklenen bankalar arasına T-Bank eklenmiştir.
 • GMS.NET Bordro aylık dökümlerinde yer alan puantaj cetveli raporuna “eksik gün toplamı ve eksik gün kodu” kolonları eklendi.
 • Personel puantaj ekranında yer alan Excel’e aktar ve Excel’den veri al menüsüne tüm personel puantajının Excel’den aktarılabilmesi için “puantaj aktarım şablon dosyası hazırla ve dönem puantajını dosyadan aktar” seçenekleri eklendi.
 • Puantaj eksik gün kodlarına SGK tarafından yeni eklenen “23 ve 24 nolu eksik gün kodları” eklendi.
 • Personel Bordro İşyerine Ait E-İşlemler menüsüne “SGK E-İşbaşı Eğitim Teşvik Sistemi Linki” eklendi.
GMS.NET 5.0.3 değişiklikler (13/05/2016):
 • GMS.NET Bordro maaş ödeme seçenekleri arasına, İş bankasına ait yeni maaş ödeme dosyası (v4) eklendi.
 • Ücret hesap pusulası diğer ödeme seçenekleri arasına “işveren tarafından ödenen bireysel emeklilik ve şahıs sigortası primini” bilgisi eklendi.
 • Ücret hesap pusulası seçenekleri arasına nokta vuruşlu yazıcılar için “sürekli form hesap pusulası ve bordrosu” seçeneği eklendi.
 • Aylık ücret bordrosunda yer alan Yatay Bordro (A)’ya fazla çalışma ücretlerinin detayı olan “hafta tatili ücretleri, genel tatil ücretleri ve fazla mesai ücretleri” kolonları eklendi.
GMS.NET 5.0.2 değişiklikler (04/05/2016):
 • Geçici Vergi Beyannamelerine yeni eklenen "GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇERİSİNDE FAALİYET KODU İTİBARİYLE BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI" tablosunun gerekli tanımlamalar yapıldıktan sonra otomatik olarak hesaplanması sağlanmıştır.
  Bu özelliğin işleyişini anlatan doküman linki için lütfen tıklayınız.
 • Fiş satır açıklamasının 32 karakter olan azami uzunluğu 512 karaktere yükseltildi. Bu azami uzunluğu geçmemek üzere fiş satır açıklamasının boyu Fiş Ayarları formunda kullanıcı tarafından belirlenebilecektir.
  Yevmiye, Kebir, Muavin, Kasa Defteri gibi kağıda yapılan dökümlerde açıklamanın sığdığı kadarı yer alacak, e-Defter ve Excel ortamına yapılan dökümlerde ise açıklamanın tamamı görülebilecektir.
 • Fatura modülüne Mera Fonu Kesintisi eklenmiştir.
 • Fatura modülünde Entegrasyon Genel Hesap Kodları formunda Stopaj, ÖTV ve Mera Fonu ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır.
 • Fatura İşlemleri formunda yer alan Fatura Bilgi Değiştirme formuna Fatura Alias Değiştirme özelliği eklenmiştir.
 • Yapı Kredi, Finansbank ve Akbank ekstrelerinde güncellemeler yapılmıştır.
 • TÜİK Elektronik Veri Transferi (e-VT) 2015 güncellemeleri yapılmıştır.
 • GMS.NET Bordro modülü aylık dökümlerine Kıdem ve İhbar Tazminatı Listesi eklenmiştir.
 • Bordro işveren işlemleri menüsüne SGK E-Borcu Yoktur Başvuru Formları eklenmiştir.
 • Aylık ücret bordrosu ekranına dönemler arası ücret bordrosu alınabilmesi için Dönem Rapor Aralığını Aktifleştir seçeneği eklenmiştir.
 • Personel icra kesinti tanımlama ekranına İlave Ücretlerin Tamamını yada Belirtilen Oran Kadar Kesinti Yapılabilme seçeneği eklenmiştir.
 • Personel banka maaş dosyası seçenekleri arasına Yapı Kredi Bankası Maaş Dosyasının yeni versiyonu eklenmiştir.
 • Personel toplu ilave aktar ekranına Aktar ve Temizle butonu eklenmiştir.
GMS.NET 5.0.1 değişiklikler (06/04/2016):
 • Yıllık Kurumlar Vergisi, Kurumlar Geçici, Gelir Geçici ve KDV-1 Beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Firma Bilgilerine e-Defter Para Birimi seçeneği eklendi. Yabancı para birimi ile defter tutan mükellefler gerekli düzenlemeyi buradan yapabilecektir.
 • Firma Bilgileri e-Defter sekmesine YMM Sözleşme Bilgileri girebilme imkanı getirildi. YMM ile Tam Tasdik Sözleşmesi yapmış olan mükelleflerin YMM Bilgilerini ve YMM Sözleşme Bilgilerini doldurarak SMMM bilgilerine ek olarak bu bilgileri de e-Defterlere kaydetmeleri mümkündür.
 • Özel Fişler (Yansıtma, aktarma vb.) uygulamasında döviz tutarlarının dikkate alınması sağlandı.
 • Araçlar menüsüne e-Fatura kapsamındaki firmaların işlemiş oldukları belgelerin doğruluğunu kontrol etmek için kullanabilecekleri bir araç eklendi.
 • Fatura modülünde, stok kartlarında birden fazla birim tanımlanmış ise bu birimlerden birisini seçebilmeleri imkanı getirildi.
 • Fatura Cari Hesap kartlarında satış faturasında kullanılacak varsayılan fiyat seçeneği aktif hale getirildi.
 • Fatura modülünde, Stok satış fiyatlarının Cari Hesaplar bazında özel olarak tanımlanabilmesi imkanı getirildi.
 • Excel’den fatura aktarım modülünde yeralan 5. yönteme %1, %8, % 18 KDV’lerin matrah ve tutar toplamları genel toplamdan düşüldükten sonra kalan tutarın % 0 KDV matrahına aktarılabilmesi seçeneği eklendi.
 • Fiş Girişinde e-Fatura belge tipi seçildiğinde girilen belge numarasını 16 haneye tamamlayacak kısayol tuşu (Ctrl-Alt-B) eklendi. Örneğin, MKR157 yazıldığında kısayol tuşu kullanılarak belge no MKR201600000157 haline getirilebilmektedir. Belge numarasının yılı gösteren 4 basamaklı bölümü varsa o satırdaki belge tarihinden yoksa fiş tarihinden alınmaktadır.
 • GMS.NET Bordro modülünde Personel Sicil kartlarında yeralan AGİ oranı hesaplama seçeneklerinin kayıt edilebilme seçeneği eklendi.
 • Bordro aylık dökümlerinde yeralan Yatay Bordro (A) kolon seçenekleri arasına “Ücret Türü” kolonu eklendi.
 • Bordro dökümlerinin altında yeralan bordro icmallerinde fazla mesai saat toplamlarının da yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel işlemleri ekranında iken farenin sağ tuş seçenekleri menüsüne “Personel İkinci Kanun Belge Tanımla” ekranı eklendi.
  Bu ekranda aynı bordro da ikinci kanun belge no kullanması gereken personeller için gerekli tanımlama yapılmaktadır. (Tekno Park, Maden ve Kaynak işlerinde çalışanlar için)
 • Personel İkinci Kanun Belge tanımlama ekranına personelin departmanı, Özel kod 1 ve Özel kod 2 alanları eklendi.
 • 2. Sınıf defterlerin muhasebe entegrasyonunda, Kanunen Kabul Edilmeyen (personel sicil kartlarında KKEG seçeneği işaretli personellerin) Gider toplamlarının gider satırlarında belirtilen alanlara aktarılması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Bordro aylık dökümlerinde yer alan SGK Prim Tahsilatı Muhasebe Fişi ekranına Asgari ücret destek tutarlarının SGK'dan çekilip muhasebe fişinde kullanılabilmesi için gerekli alan çalışma yapıldı.
GMS.NET 5.0.0 değişiklikler (03/03/2016):
 • Yıllık Gelir Vergisi ve KDV-1 Beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • İşletme Defteri Gider Bilgileri sayfasına Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler kolonu eklendi. Bu kolona girilen tutarlar, isteğe bağlı olarak, İşletme Hesap Özeti hesaplamasında gider rakamlarından düşülecektir.
 • İşletme Defteri Gelir Bilgileri sayfasına Gelir Vergisinden İstisna Tutar kolonu eklendi. Bu kolona girilen tutarlar, isteğe bağlı olarak, İşletme Hesap Özeti hesaplamasında gelir rakamlarından düşülecektir. (Örneğin, vergiye tabi kazançların yanısıra vergiden muaf ancak KDV’ye tabi telif kazançları olan serbest meslek defteri mükelleflerinde bu kolon kullanılabilir.)
 • İşletme Defteri İşletme Hesap Özeti formunda Amortisman Giderlerinin, Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin, Gelir Vergisinden Muaf Gelirlerin hesaplamaya dahil edilip edilmemesini sağlayan seçenekler eklendi.
 • GMS.NET Genel Muhasebe Modülünde Araçlar menüsünün altına “Ters Bakiye Kontrol” aracı eklendi. Bu araç, ayrıca, Mali Tablo hesaplamaları öncesinde otomatik olarak da çalıştırılabilmektedir. Bunun için, Mali Tablo formlarında sağ tuş menüsünde ilgili seçeneğin işaretlenmesi gereklidir.
 • Organize Sanayi Bölgeleri için hazırlanan modüle “Sadece e-faturaları aktar” / “Tüm faturaları aktar” seçenekleri eklendi.
 • e-Posta ayarlarının başka firmalara kopyalanabilmesi özelliği getirildi.
 • GMS.NET Bordro modülüne 4.3.3 versiyonunda eklenen, personelin tabi olduğu 06645 nolu kanunun puantaj sırasında ortalama işçi sayısının üzerinde olup olmadığı (teşvik uygunluk) kontrolü eklendi.
 • Bordro aylık dökümlerinde yer alan Yatay Bordro (A) bordro dökümüne ve Hesap pusulası dökümlerine “Ek Ders Saati” kolonu eklendi.
 • Bordro aylık dökümleri menüsüne “Sendika Kesinti Listesi” raporu eklendi.
 • Firma ayarlarında yer alan ilave seçeneklerinden Yol ve Yemek ücretlerinin ayni ödeme olarak işaretlenebilme seçeneği eklendi.
 • Çalışılan İşyeri Ekle/Düzenle ekranına “Muhtasarda Seçili İşyerinin Bilgileri Kullanılsın” seçeneği eklendi.
 • İşyerine Ait E-İşlemler menüsüne “SGK E-Bildirge Kullanıcı Kodu ve Şifresi (e-SGK Şifre)” sayfa linki ve “SGK E-6661 Sayılı Kanun Gereği Asgari Ücret Destek Tutarları” sayfa linki eklendi.
 • Not: Sosyal Güvenlik Kurumu Ocak 2016 dönemine ait 6661 sayılı kanun gereği asgari ücret destek tutarlarının öğrenilebilmesi için E-Bildirge sayfasında yer alan Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Giriş Ekranına, “6661 Sayılı Kanun Gereği Asgari Ücret Destek Tutarları” ekran linkini eklemiştir. (Şubat 2016 SGK tahakkuklarında bu indirim tutarı yer almamaktadır. Şubat ayı tahakkuk ödemesi sırasında (tahminen) bu teşvik indirimi uygulanacak.)