• BDY Tanıtım Kitapçığı
 • e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 6.0.0 değişiklikler (07/01/2019):
 • Kurumlar Geçici Vergi ve Damga Vergisi Beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Beyanname Gönderme İşlemleri formuna eklenen Ayarlar butonu kullanılarak açılan Beyanname İndirme Ayarları formu vasıtasıyla GİB’den indirilen beyanname ve tahakkuk pdf’lerinin istenilen klasörlere istenilen isimlerle kaydedilebilmesi imkanı sağlandı.
 • Banka Ekstresi Sihirbazı tarafından oluşturulan fişlerin oluşturuldukları seans bazında topluca iptal edilebilmeleri imkanı sağlandı.
 • Z Raporu işlemlerinin Excel’den içeri alınabilmesi imkanı sağlandı.
 • Firma Bilgileri’ne “KDV Mükellefiyeti Var/Yok” seçeneği eklendi.
 • Fatura Tanım ve Seçenekleri’ne “Yeni Fatura Girişinde Sistem Saati Kullanılsın” / “Aşağıda Belirtilen Saat Kullanılsın” seçeneği eklendi.
  Aşağıda Belirtilen Saat Kullanılsın seçeneğinin seçilmesi durumunda yeni fatura oluşturmada hemen altta girilen saat faturanın düzenlendiği saat olarak kabul edilecektir.
 • GMS.NET Muhasebe modülünde yer alan Excel’den Fatura Aktar ekranına ve aktarma yöntemleri arasına ÖİV’li faturaların aktarılabilme seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2019 yılına ait Bordro Sabitleri güncellendi.
  Not : 2019 yılına ait kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı ve aile yardımı vergi istisna tutarları belirlendiği zaman gerekli güncelleme yapılacaktır.
 • GMS.NET Bordro Personel ilave ödeme tanımlarında isim değişikliği yapılabilen ilaveler arasına Prim ve İkramiye ödemeleri de eklendi.
 • Zorunlu BES Kesintisi Uyarı Ekranında, 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle Zorunlu BES Uygulama kapsamına giren 5 ve üzeri 10’dan az işçi çalıştıran işyerleri için, kapsama giriyorum seçimi yapılabilmesi aktif hale getirildi.
 • İşyerine Ait E-İşlemler menüsüne SGK E-Bildirge Başvuru Yetkili Onay Sayfası linki eklendi.
GMS.NET 5.5.2 değişiklikler (06/12/2018):
 • Defter Beyan Sistemi (DBS) modülünde gelir/gider kayıtlarının gönderiminde Soyad alanı dolu, Ad alanı boş ise (bu duruma genellikle firma kayıtlarında rastlanmaktadır) Ad alanına otomatik olarak “.” (nokta) karakteri getirilerek gönderimin sorunsuz olarak yapılması sağlandı. (Bu uygulamanın geçerliliği hakkında GİB yetkililerinin sözlü onayı alınmıştır.)
 • GMS.NET içerisinden düzenlenen Serbest Meslek Makbuzları’nda KDV Tevkifat ile ilgili alanlar (Tevkifat Tür Kodu, Tevkifat oranı, Tevkifat Tutarı, Tevkifat Hesap Kodu gibi) eklendi. Tevkifatlı olarak düzenlenen Serbest Meslek Makbuzları’nın Gelir ve Gider entegrasyon kayıtlarında gerekli uyarlama yapıldı.
 • GMS.NET içerisinden düzenlenen Serbest Meslek Makbuzları’nın ikinci sınıf firmalar için gider entegrasyonunda kullanılmak üzere Defter Beyan Sistemi (DBS) bilgilerinin girileceği alanlar eklendi.
 • Fiş Ayarları’na “Dövizli Hesaplarda Döviz Tutarı Girilmemiş İse Uyarı Gösterilsin” seçeneği eklendi. Bu sayede, fiş içerisinde dövizli hesaplar kullanıldığında döviz tutarı girilmemiş ise uyarı verilmesi sağlandı.
 • Hesap Planı Ayarları’na “Değiştirilmek İstenen Hesap Kodu Defter Dökümlerinde Kullanıldı İse Uyarı Verilsin” seçeneği eklendi. Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda değiştirilmek istenen hesap kodu defter dökümlerinde kullanıldı ise kullanıcının uyarı mesajı ile bilgilendirilmesi ve kullanıcının onay vermesi halinde değişiklik işleminin yapılması sağlandı.
 • Fiş Formu satırlarında Alt-Sağ/Sol Ok tuşları ile boş hücrelerin atlanarak ilk dolu hücreye konumlanma imkanı getirildi.
 • GMS.NET Bordro modülünde tanımlanan departmanlara Masraf Merkezi kodu girebilme ve bu girilen Masraf Merkezi kodlarının Bilanço Muhasebe Entegrasyonlarında fiş satırlarına aktarılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • li>Personel raporlarında yer alan Personel Yıllık İzin Çizelgesine Departman, Özel Kod 1 ve Özel Kod 2 alanları eklendi.
 • Personel Bordro aylık dökümlerinde yer alan Dönemler Arası Puantaj Detaylı Excel raporuna İlave Agi kolonu eklendi.
 • Personel Bordro aylık dökümlerinde yer alan SGK Onaylı Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri indirme ekranında SGK’nın değişiklik yapmasından kaynaklanan çalışmama problemi düzeltildi.
 • Personel ilave ödeme tanımlarında isim değişikliği yapılabilen ilaveler arasına Yol Ücreti eklendi.
 • Personel banka maaş ödeme dosya seçenekleri arasına ING Bank (Iban) maaş ödeme dosya formatı eklendi.
GMS.NET 5.5.1 değişiklikler (06/11/2018):
 • KDV-1 Beyannamesi’nde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Firma ve Çalışma Dönemi seçiminden sonra seçilen firmanın e-fatura/e-defter kapsamına girip girmediği kontrolü eklendi.
  Not : Bu kontrol sadece 2018 hesap dönemi seçildiğinde yapılmakta ve 2017 yılı satış hasılatını hem mizandan (600, 601, 602 kodlu hesaplardan) hem de gelir tablosundan (Brüt Satışlar satırından) alarak alınan tutarlardan herhangi birinin 10 milyon TL. limitinin üzerinde olması halinde kullanıcıya uyarı mesajı vermektedir.
  Satış hasılatı yukarıda açıklanandan farklı şekillerde hesaplanan firmaların e-fatura/e-defter kapsamına girip girmediğini belirlemek için Fişler menüsünde yer alan e-Fatura/e-Defter Geçiş Kontrolü uygulaması kullanılmalıdır.
 • GMS.NET Bordro modülüne Defter Beyan Sistemine dahil olan işyerlerinin bordro giderlerinin tüm ödeme tür kodlarına göre muhasebeleştirme tanımlamalarının yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapıldı.
 • Bordro modülünde fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışıp dönemde çift belge türü ile gösterilen (bu ve benzeri durumda olan) personellerin teşvik ortalama kontrollerinin tekil olarak yapılması için (SGK’nın konu hakkında görüşü alınarak) gerekli düzenleme yapıldı.
 • Personel sicil kartlarına izin hesabı için kıdem başlangıç tarihi giriş alanı eklendi. Yıllık izin çizelgesinde birden fazla belge kanun ile çalışan personellerin izin takibi birleştirilerek yapılması için gerekli çalışma yapıldı.
GMS.NET 5.5.0 değişiklikler (11/10/2018):
 • Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi’nde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Poliçe İşlemleri’ ne dosya eklenebilme özelliği eklendi.
 • E-Defter listesinin Excel’e aktarılabilmesi sağlandı.
 • Fiş formuna, fiş açıklamalarını toplu bir şekilde tamamı küçük harf, tamamı büyük harf veya sadece baş harfler büyük harf olacak şekilde düzenleyen bir kısayol eklendi. (Ctrl-Shift-F3).
 • Mizan formuna hesapların son hareket tarihi, son hareket fiş bilgisi, son borçlu hareket tarihi, son borçlu hareket fiş bilgisi, son alacaklı hareket tarihi, son alacaklı hareket fiş bilgisini gösteren sütunlar eklendi. Eklenen bu 6 adet sütun Mizan formundaki Sütun Görünüm Ayarları (Ctrl-Shift-G) vasıtasıyla gizlenip açılabilir.
 • Hesap Planı formuna hesapların son hareket tarihini gösteren sütun eklendi.
 • GMS.NET Bordro İlave ücret hesaplamalarında buçuklu günlerin yukarı yuvarlanabilmesi için firma ayarları ilave ücret sekmesine İlave ücretlerde ödeme günü buçuklu ise buçuklu günü üste yuvarla seçeneği eklendi.
 • Gün takibinden girilen İstirahat (Rapor) günlerinin Rapora eklenmesin şeçeneği ile kayıt edilenlerinin, puantaj hesaplaması sonrası Ücret hesap pusulalarında yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Stajer çalışanların ücretlerinin Asgari Ücretin Netinin % 30 ve % 15 olarak hesaplanabilmesi için gerekli çalışma yapıldı. Bunun için Ücret Türünün Asg. Üc. (Net) ve SGK Belge Türünün % 30 hesaplanabilmesi için STAJER, % 15 Hesaplanabilmesi için STAJER (%15) olarak seçilmesi gerekmektedir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2018/7 Genelgesine istinaden kullanıma açılan 02828 nolu teşvik kanunu GMS.NET Bordro programına eklendi.
GMS.NET 5.4.9 değişiklikler (03/08/2018):
 • 303 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine istinaden İlave Asgari Geçim indirimi hesaplatılmasında düzenleme yapılmıştır.

  Belirtilen tebliğde "yıl içerisinde elde edilen kümülatif ücret" ve bu ücretin aylık ortalamasının Asgari Ücretin (AGİ Hariç) altına düşüyor ise ilave aginin verileceği düşmüyor ise ilave aginin verilmeyeceği belirtilmektedir. Buna istinaden gerekli düzenleme yapılmıştır.

  Uygulamayı yeni düzenlenen şekliyle yapılabilmesi için kullanıcılarımız güncelleme sonrasında puantajı hesaplatma modu ile açıp Yalnızca F5-Hesaplat F2-Kaydet İşlemini gerçekleştirmeleri gereklidir.

  Eski hesaplatma yöntemini kullanmak yada eski hesaplatmayı korumak isteyen kullanıcılarımız program firma ayarlarında yer alan puantaj sekmesinden "İlave AGİ Hesaplamasında 2018 Öncesi Yöntem Kullanılsın" seçeneğini işaretleyerek herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.

 • GMS.NET Bordro modülü Aylık Bordro dökümlerinde yer alan Yatay Bordro 1 ve Yatay Bordro 2’de Zorunlu BES kesinti tutarının yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel İlave, Sendika ve Fazla Mesai Takibi ekranında yer alan Fazla mesailerin Brüt yada Net tutar olarak girilebilme seçeneği eklenmiştir. Brüt yada Net Tutar olarak girilen fazla mesailer, puantaj hesaplatma sırasında saate çevrilerek aktarılmaları sağlanmıştır.
 • Bilanço defterine tabi işyerlerinin muhasebe entegrasyonu tanımlarında ilave kazançların detaylı olarak yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Zorunlu BES ödeme listesi şablonlarına, personelin cep telefonu ve mail adreslerinin aktarım tanımlarının yapılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Firma kontrol işlemleri ekranında yer alan İşçi Giriş-Çıkış kontrolü ekranlarına personelin doğum tarihi ve işe giriş tarihindeki yaşının yer aldığı kolonlar eklenmiştir.
 • Fiş girişi ve Gelir/Gider girişi seçeneklerine, Stoklu Hesaplarda Miktar Girilmemiş ise Uyarı Gösterilsin seçeneği eklendi.