e-Defter İkincil Kopyaların Saklanması
e-Defter

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 6.3.0 Değişiklikler (07/01/2021):
 • GMS.NET e-Beyanname 2021 sabitleri eklendi. Damga vergisi, B Form limitleri, GEKAP ücreti vb. limitler eklenerek beyannamelerin 2021 yılı sabitleri ile çalışması sağlandı.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 01 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 dönem aralığında kullanılacak olan Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı gelir vergisi istisna tutarları güncellendi.
 • Personel İlave, Sendika ve Avans Takibi ekranında kayıtlı olan döneme ait aktarımların Puantaj takvimi dışında da aktarılabilmesi için İlave Aktar menüsünün altına Personel İlave, Sendika ve Fazla Mesai Takibinden Aktar (Ctrl+W) kısa yolu eklendi.
GMS.NET 6.2.9 Değişiklikler (30/12/2020):
 • e-Defter İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesi ile ilgili geliştirmeler yapıldı. Konu hakkındaki video eğitimi izlemek için lütfen tıklayınız.
 • G.İ.B. e-Beyanname sitesinden beyanname ve tahakkuk indirme ve beyanname kontrol işlemleri ile ilgili geliştirmeler yapıldı. Konu hakkındaki video eğitimi izlemek için lütfen tıklayınız.
 • Online banka hareketleri uygulamamızda, bazı bankalar için çeşitli kısıtlamalar ile karşılaşıldı. Özellikle İş Bankası ve Garanti Bankası’ nın bu tür kısıtlayıcı uygulamaları nedeniyle çalışma yönteminde değişikliğe gidildi. Önceki sürümlerde, kullanıcılardan gelen istekler, ilgili bankaların web servislerine gönderilip, iki tarih arasında, ilgili banka hesaplarının hareketleri alınıyordu ancak, İş Bankası' nın servislerde tarih kısıtlaması uygulamaya başlaması sonucunda sadece son 7 günün kayıtları alınabilir hale geldi. Garanti Bankası üzerinden ise sadece 1 günlük kayıtlar alınabilir hale geldi. Bu da çoğunluğu muhasebeci, mali müşavir olan kullanıcılarımız için yeterli bir süre değildi. Bu sebeple, çalışma yöntemi, bu ihtiyaçların karşılanabileceği şekilde değiştirildi.

  Yeni modelde, banka tanımları, iş ortağımız Finmaks’ ın web sitesine kaydedilmektedir. Finmaks servisleri otomatik olarak, banka hareketlerini sorgulamaktadır. Sorguları kendi sistemlerine kaydetmektedir. GMS.NET’ ten, iki tarih arasındaki banka hareketleri sorgulandığında, sorgular bankaların web servislerine gönderilmek yerine, Finmaks’ ın sitesindeki kaydedilmiş verilere gönderilmekte ve bu verilerden ilgili tarihler arasındaki kayıtlar GMS.NET' e aktarılmaktadır.

  Yeni modelde çalışabilecek banka sayısı 26' ya yükseltildi. Banka başvuru formları için lütfen tıklayınız.
 • Fatura, İrsaliye, Müstahsil, Serbest Meslek Makbuzu Tanım ve Seçeneklerine, Kullanılacak Kur Cinsi ayarı eklendi. İlgili modüllerde bu seçime bağlı olarak seçilen kur değerinin gelmesi sağlandı.
 • e-SMM Tanım ve Seçeneklerine e-SMM Gönderim Şekli ayarı eklendi. Serbest meslek Makbuzu modülünde bu ayara bağlı olarak seçilen gönderim şeklinin otomatik gelmesi sağlandı.
 • Yıl sonu devir işlemleri modülleri arasına ön muhasebe modülleri eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2021 yılına ait Bordro Sabitleri güncellendi.
  Not : 2021 yılına ait kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı ve aile yardımı vergi istisna tutarları belirlendiği zaman gerekli güncelleme yapılacaktır.
 • GMS.NET Bordro Personel Gün Takibinde yer alan 28- Pandemi Ücretsiz İzin Bitiş tarihi kontrolü 17.03.2021 olarak değiştirildi.
 • Bordro Banka Maaş Dosyası Hazırlama seçenekleri arasına Ziraat Katılım Bankası Maaş Ödeme dosyası eklendi.
 • 6111, 7103 ve 7252 Kanun numaralı SGK Teşviklerine ait son yararlanma süreleri yapılan uzatmaya istinaden güncellendi.
 • SGK tarafından uygulanmaya başlanılan 17256 ve 27256 nolu teşvikleri ile ilgili gerekli çalışma yapıldı. 27256 nolu teşvik ortalama kontrolü eklendi. Yararlanılacak destek tutarları Aylık Prim ve Hizmet Raporunda bilgi olarak gösterildi.
 • Kısa Çalışma Ödeneği İçin E-Devlet’te yer alan KÇÖ Başvuru Excel Dosyası formatı programa eklendi.
 • Puantaj İlave aktarımlarımlarında yer alan aylık aktarım kuralları arasına Aylık Tutar/30 * (Mak. Prim Günü-Eksik Gün) kuralı eklendi.
GMS.NET 6.2.8 Değişiklikler (10/11/2020):
 • e-Defter programında, yeni üretilen defterlerin xml dosyaları, GİB' in e-Defter Bildirim Yazılımının beklediği şekilde paketler dizinine sıkıştırılmış dosya üretecek şekilde gerekli düzenlemeler yapıldı.
  e-Defter programına, Defter menüsü altına 2020 Defterlerini Sıkıştır özelliği eklendi. Bu işlev, GİB' in e-Defter Bildirim Yazılımının beklediği şekilde, paketler dizinine 2020 yılının defter dosyalarını sıkıştırıp kopyalamaktadır.
  e-Defter Bildirim Yazılımı ve e-Defter saklama hakkında detaylı bilgi için bu doküman incelenebilir.
 • e-Defter programında, Tübitak ESYA API lisans süresi uzatıldı.
 • Fatura> Tanım ve Seçenekler formunda , Müstahsil Makbuzu sekmesine, Borsa Tescil Ücreti Üst Limit Uygulansın seçeneği eklendi.
 • Smart ve Kolaysoft özel entegratörlerinden e-fatura aktarım özelliği eklendi.
 • Digital Planet özel entegratörü için e-İrsaliye Dosya Yöneticisi ve yanıt verme özelliği eklendi.
 • Fiş satırlarına stok açıklaması sütunu eklendi.
 • Fatura formunda, toplu irsaliye aktarımında, toplu irsaliye seçebilme özelliği eklendi ve tüm irsaliye numaralarının gelmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro Personel Gün Takibinde yer alan 28- Pandemi Ücretsiz İzin Bitiş tarihi kontrolü 17.01.2021 olarak değiştirildi.
 • Bordro Banka Maaş Dosyası Hazırlama seçenekleri arasında yer alan Halk Bankası Maaş Ödeme dosyası güncellendi.
 • 29 ve 32 SGK Belge Kodları ile çalışan personellerin puantajlarının Takvimden aktarılırken fiili çalışma günleri ve diğer günlerinin ayrıştırılarak eklenen ikinci belge kanun türüne aktarılabilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro’dan açılan İŞKUR işveren sayfası girişinin Chrome’dan yapılabilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülünden Cari Hesap Ekstrelerinin, Tahsilat, Tediye, Cariden Çek-Senet alındı ve Cariye Çek Çıkışı bordrolarının mail atılabilme özelliği eklendi.
GMS.NET 6.2.7 Değişiklikler (11/09/2020):
 • Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesinde (MUHSGK) yer alan 07252 teşvik ortalamasının dışında kalan günler için hazırlanan 00000 nolu kanun türünde vergi tutarlarının yer almaması ve Aynı kanun türünde İstirahatli Sürelerde Çalışmamıştır’ın Evet olarak işaretli gelmemesi için gerekli çalışma yapılmıştır.
 • GMS.NET Bordro programından puantaj hazırlanırken 07252 kanun türünde 18, 27, 28 ve 29 nolu eksik gün nedeni seçildiği zaman bu kodların 07252 kanun türünde seçilemeyeceği kontrolü eklenmiştir.
GMS.NET 6.2.6 Değişiklikler (03/09/2020):
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın 4 No' lu KDV beyannamesinde (KDV4) yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • İrsaliye nakliye bilgilerine Şoför TCKN girebilme özelliği eklendi.
 • Müstahsil Makbuzu İşlemleri formuna, Müstahsil Alım Listesi Raporu ve Müstahsil Alım Toplam Raporu eklendi.
 • MikroKom Dönüşüm Entegratörü için e-İrsaliye Dosya Yöneticisi ve e-İrsaliye Yanıtı gönderebilme özelliği eklendi.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2020/35 Genelgesine istinaden kullanıma açılan 07252 nolu teşvik kanunu GMS.NET Bordro programına eklendi ve GMS.NET MuhSGK beyannameleri ile gönderilebilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Bordro aylık dökümler Banka Maaş Dosyası hazırla bölümünde yer alan "DenizBank Maaş Dosyası" nın güncellenmiş formatı programa eklendi.
 • Aylık Bordro döküm seçeneklerinden YatayBordro1 ve YatayBordro 2’ nin Personellerin DökümTipi Sayfaya Tek olarak hazırlanması seçeneğinde her personelin icmalinin kendi sayfası altında yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Excel'den eşleştirerek Personel aktarım seçenekleri arasına sözleşme türü seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü Stok İşlemleri menüsüne Stok Fiyat Görüntüleme/ Değiştirme modülü eklendi. Stok Fiyat Görüntüleme/Değiştirme modülünden seçim yapılan stokların farenin sağ tuşuna basarak Toplu Fiyat Değiştir seçeneği ile fiyatlarını değiştirebileceksiniz.