Altos e-Defter GİB Uyumlu Programlar Listesinde
MikBox/EDS (e-Defter Saklama) Kampanyası
GMS.NET e-Defter Modülü Kullanıcıları İçin Yıllık Abonelik Seçeneği
Hayırlı Olsun Kampanyası
Mesleğe Hoş Geldiniz Kampanyası
MikBox PYS
Özel entegratörden aktarılan faturaların muhasebe fişine entegrasyonu
e-Defter Hakkında Duyuru
e-Defter İkincil Kopyaların Saklanması
e-Defter

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 6.6.5 Değişiklikler (15/05/2023):
 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi' nde Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • TÜİK' in yapmış olduğu 2023 YILI NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması' na paralel değişiklikler yapıldı. Eklenen ve çıkarılan faaliyet kodları listesi için tıklayınız.
 • Otomatik Yedek ve Bakım Talimatları formunda yer alan Cari Yıl ve Bir Önceki Yıl seçeneğinin çalışması ile ilgili düzeltme yapıldı.
  Önemli Not: Kullanıcılarımızın bu seçeneği kullanabilmeleri için, MikroKomServis sürümünün 6.6.5 ve üstü olması gereklidir. MikroKomServis, bir Windows Servisi olduğundan ve kullanılmakta olduğundan, güncelleme ile otomatik olarak yükseltilmez. Kullanıcılarımızın öncelikle mevcut eski sürüm MikroKomServis' i kaldırıp , yeni versiyon MikroKomServis' i indirip, Servisi Kur seçeneğini işletmeleri gereklidir. Bunun sonucunda Otomatik Yedek ve Bakım Talimatları formunda Sistemdeki MikroKomServis Sürümü: 6.6.5 görmeleri gerekmektedir.
 • TEFE/ Yİ ÜFE Endeksleri ve Yeniden Değerleme Oranları formlarına Web Servis üzerinden bilgi güncelleme seçenekleri eklendi.
 • AED, AZN, KRW, QAR Döviz kurlarının TCMB üzerinden güncellenmesi sağlandı. Bu döviz kurlarının eski tarihli bilgileri 2005 yılından günümüze MikroKom Web Servislerine eklendi.
 • Fiş Girişi sağ fare menüsüne Kur Güncelle işlevi eklendi. Bu işlevin çalışmasındaki amaç, kopyalanmış bir dövizli fişin tüm satırlarındaki kur bilgilerinin otomatik olarak güncellenip, satırdaki TL Borç ve Alacak bilgilerinin yeniden hesaplanmasıdır.
 • GMS.NET, İhraç Kayıtlı ve İstisnalı faturaların muhasebe entegrasyonu ile ilgili birtakım düzenlemeler yapıldı. Buna bağlı olarak;
  • GMS.NET, Entegrasyon Genel Hesap Kodları ekranına KDV İstisna Kodu ile Diğer KDV Hesap Kodu (İhraç Kayıtlı) alanları eklenerek İstisna Koduna göre 602 - Diğer Gelirler hesabı ile 192 - Diğer KDV hesap kodu tanımı yapılabilmesi sağlandı.
  • Fatura muhasebe entegrasyonda kullanılmak üzere stok kartına Yurtiçi İhraç Kayıtlı Satış Hesap Kodu ile Yurtiçi İhraç Kayıtlı Alış Hesap Kodu alanları eklendi.
  • İhraç Kayıtlı satış faturalarının entegrasyonunda 192-Diğer KDV tutarının da muhasebe fişine kaydedilmesi sağlandı.
 • GMS.NET > e-Belge İndirme, Entegrasyon İşlemleri formu Bilgi Eşleştirme ekranına KDV İstisna Kodu bilgisi eklenerek İstisna Koduna göre hesap kodu tanımlanabilmesi sağlandı.
  Not: İhraç Kayıtlı faturaların entegrasyonu ile ilgili yapılan geliştirmeler e-Belge İndirme, Entegrasyon İşlemleri formundan yapılan muhasebe entegrasyonları içinde geçerlidir.
GMS.NET 6.6.4 Değişiklikler (18/04/2023):
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi beyannamelerinde , Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
  Önemli Not: Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamesini, 6.6.4 güncellemesinden kaydetmiş ancak göndermemiş kullanıcılarımız, beyanname gönderiminde hata almadan gönderim yapabilmek için, beyannamelerini bir kez açıp, kaydedip, sonrasında paketleyip göndermelidirler.
 • 7440 Sayılı Kanun ile ilgili olarak Matrah Artırımı hesapları eklendi.
 • Demirbaş Yeniden Değerleme Seçenek Girişi formuna Toplu Seçenek Değiştir işlevi eklendi.
 • GMS.NET Bordro Modülü Personel Kanun numaraları arasına 17.04.2023 tarihli e-Beyanname güncellemesiyle eklenen 15510 nolu Kanun (15510-SGDP-5510 Sayılı Kanun Geçici 95. Madde) eklenmiştir. EYT kapsamında emeklik olup aynı işyerinde çalışmaya başlıyan personelin %5 işveren prim teşviklerinden yararlanması için bu kanun numarası seçilmelidir.
 • 15510 kanun ile ilgili olarak puantaj hesaplamalarında ve e-Beyanname modülünde gerekli güncelleme yapılmıştır.
GMS.NET 6.6.3 Değişiklikler (11/04/2023):
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi, 1 No' lu KDV (KDV1), 4 No' lu KDV (KDV4) ve Gelir Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi beyannamelerinde, Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • GMS.NET Demirbaş Takip Modülü’ nde VUK Mükerrer 298 Md. Ç Bendi kapsamında yapılacak sürekli yeniden değerleme ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Yeniden Değerleme işlemlerine başlamadan önce konu ile ilgili geniş açıklamaların yer aldığı GMS.NET Yazılımında VUK 298/Ç Maddesi Kapsamında İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi başlıklı dokümanın okunmasını öneririz.
 • Otomatik Yedek ve Bakım Talimatları' na, dönem seçimi için, "Cari yıl", "Cari Yıl ve Bir Önceki Yıl" seçenekleri eklendi.
  Cari yıl ile kastedilen içinde bulunduğumuz takvim yılı, Cari yıl ve bir önceki yıl ile kastedilen ise içinde bulunduğumuz takvim yılı ve bir önceki yıl anlamına gelmektedir.
  Özel Hesap Dönemi bulunan firmaların dönemleri için dönem seçimi şu şekilde işleyecektir:
  Cari yıl seçildiğinde, içinde bulunduğumuz takvim yılının 2023 olduğunu kabul edelim. 01.01.2023 yılı bulunur. 01.01.2023 yılını kapsayan dönemin yedeği alınır.
  Önemli Not: Kullanıcılarımızın bu seçeneği kullanabilmeleri için, MikroKomServis sürümünün 6.6.3 ve üstü olması gereklidir. MikroKomServis, bir Windows Servisi olduğundan ve kullanılmakta olduğundan, güncelleme ile otomatik olarak yükseltilmez. Kullanıcılarımızın öncelikle mevcut eski sürüm MikroKomServis' i kaldırıp , yeni versiyon MikroKomServis' i indirip, Servisi Kur seçeneğini işletmeleri gereklidir. Bunun sonucunda Otomatik Yedek ve Bakım Talimatları formunda Sistemdeki MikroKomServis Sürümü: 6.6.3 görmeleri gerekmektedir.
 • Toplu Muavin Dökümü seçeneklerine varsayılan olarak değeri Evet olan Hesap Değiştiğinde Sayfa Başı Yapılmasın seçeneği eklendi.
 • GMS.Net > Fatura > İhracat Faturası KDV İstisna Kodlarına 338 - İmalatçıların Mal İhracatları kodu eklenmiştir. Buna istinaden Stok Kartına İhracat KDV İstisna Kodu ile Fatura Tanım ve Seçenekler menüsüne Varsayılan İhracat KDV İstisna Kodu alanı eklenerek seçime göre bu bilgilerin fatura satırlarına otomatik olarak getirilmesi sağlanmıştır.
 • GMS.NET Bordro Modülü Personel Sicil Kartlarında yer alan Son Çalışma Dönem Devirleri alanına aynı ayda çıkıp giren (Emeklilik/EYT) yada nakil olan personellerin Asgari ücret vergi indirimlerinin hesabında kullanılmak üzere Devreden Asgari Ücret Gelir Vergisi İndirimi ve Devreden Asgari Ücret Damga Vergisi Matrah İndirimi tutarlarının girileceği alanlar eklendi. Personelin çıkışında ve girişinde Asgari Ücret Vergi İndirimleri Uygulansın seçeneği seçili olarak puantajlarının yapılması gerekmektedir.
 • Aynı zamanda Devreden Asgari Ücret Gelir Vergisi İndirimi ve Devreden Asgari Ücret Damga Vergisi Matrah İndirimlerinin Personel Çoğalt ve Aktarma işlemlerinde de aktarılabilme özelliği eklendi.
 • SGK'nın meslek kodlarında yapmış olduğu değişikliğe ve ilavelere istinaden SGK Meslek Kodları güncellendi.
GMS.NET 6.6.2 Değişiklikler (08/03/2023):
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi' nde , Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yapmış olduğu düzeltmelere paralel değişiklikler yapıldı.
 • GMS.Net Fatura > Gelir ve Gider kartlarına Konaklama Oranı, Konaklama Hesap Kodu ve Konaklama İstisna Kodu alanları eklendi. Tanımlanan bu bilgilerin fatura satırlarına gelmesi sağlandı.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Defter Beyan Sistemi Alış/Satış Tür Kodları, Gelir/Gider Kayıt Tür Kodları ve Gelir/Gider Kayıt Alt Tür Kodları GİB' in yapmış olduğu değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlendi.
 • İşletme/Basit Usul ve Serbest Meslek türü firmalarda Gelir bilgi girişine Konaklama Vergisi Oranı ve Konaklama Vergisi Tutarı kolonları eklenerek Konaklama vergisi bilgilerinin de Defter Beyan Sistemine gönderilmesi sağlandı.
 • İşletme/Basit Usul ve Serbest Meslek türü firmalarda Mizan, Muavin ve Hesap Durumu raporlarına Gelir Stopaj Tutarı, Gider Stopaj Tutarı ve Konaklama Tutarı kolonları eklenerek bu bilgilerinde raporlanabilmesi sağlandı.
  Not: Bu kolonların görüntülenebilmesi için grid kolon ayarlarından aktif edilmesi gerekmektedir.
 • GMS.NET Bordro programımız ile SGK E-İşe Giriş ve E-İşten Çıkış işlemi gerçekleştirilirken SGK Meslek Kodlarının SGK sayfalarına aktarılamama problemi düzeltilmiştir. (Bu sorun SGK tarafından E-İşe Giriş ve Çıkış sayfalarında yapmış olduğu değişiklikten kaynaklanmaktadır.)
 • GMS.NET Bordro programımızda yer alan puantaj takviminde hafta tatili günü tesbitinin çalışma gününü esas alınarak yapılması yöntemi aktif hale getirilmiştir. (Eski yöntemi kullanmak isteyen kullanıcılarımız Firma Ayarlarında yer alan puantaj ayarlarının 40. seçeneğini işaretleyebilirler).
 • GMS.NET Bordro Modülü Muhtasar Bilgi Görüntüleme Ekranı ve Muhtasar Beyannamede yer alan 5746 ve 4691 teşvik sekmesine Asgari Ücret Vergi İndirimleri sonrası vergisi 0 (sıfır) olan personellerinde yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Güncelleme ile ilgili sorun yaşayan Eset Antivirüs uygulamalarını kullanan kullanıcılarımız bu linkten yardım alabilirler.
GMS.NET 6.6.1 Değişiklikler (08/02/2023):
 • FORMBA, FORMBS Bildirimleri ve Turizm Beyannamesi Gelir İdaresi Başkanlığı' nın yaptığı değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlenmiştir.
 • GMS.NET > Fatura menüsüne e-Belge İndirme, Entegrasyon İşlemleri modülü eklenmiştir. Bu modül sayesinde, anlaşmalı olduğumuz özel entegratörler üzerinden gelen ve giden e-Faturalar ile GİB. e-Arşiv Portal (İnteraktif) üzerinden düzenlenen e-Arşiv Faturaları program içerisine online olarak indirilerek veya anlaşmalı olmadığımız tüm entegratörlerin faturalarını UBL dosyadan aktarma yöntemiyle doğrudan muhasebe entegrasyonu yapılabilmesi veya indirilen bu faturaların fatura modülüne aktarılabilmesi sağlanmıştır.
 • GMS.NET > Fatura > Entegrasyon Genel Hesap Kodları formu ile e-Fatura Bilgi Eşleştirme formuna Konaklama Vergisi sekmesi eklenmiştir. Bu sekmelerden fatura muhasebe entegrasyonunda kullanılmak üzere Konaklama Vergisi muhasebe hesap kodu tanımlanabilmektedir.
 • GMS.NET e-Fatura entegrasyonunda Konaklama Vergisi ile ilgili düzenlememeler yapılmıştır.
 • GMS.NET Araçlar > Dosyadan Veri Aktarımı > Fatura Aktarımı seçimi ile birlikte Konaklama Vergisi bilgilerinin Excel’den aktarılabilmesi sağlanmıştır.
 • GMS.NET Bordro Modülünde yer alan Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesabı ekranına Asgari Ücret Vergi İstisna alanları eklendi.
 • SGK'nın meslek kodlarında yapmış olduğu değişikliğe ve ilavelere istinaden SGK Meslek Kodları güncellendi.