• BDY Tanıtım Kitapçığı
 • e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 4.2.9 değişiklikler (19/11/2015):
 • GMS.NET Yazılımı Genel Muhasebe Modülüne Döviz İşlemleri eklenmiştir. Döviz İşlemleri kapsamında,
  • Hesap planında yer alan hesaplar için, kullanılacak döviz cinsi, kullanılacak kur cinsi (TCMB Döviz Alış, TCMB Döviz Satış, TCMB Efektif Alış, TCMB Efektif Satış gibi), kur farkı hesaplaması yapılıp yapılmayacağı, kur farkı hesaplamasında kullanılacak kur cinsi, kur farkı gelirinin kaydedileceği hesap kodu, kur farkı giderinin kaydedileceği hesap kodu bilgileri girilebilmektedir,
  • Fiş formuna Döviz Cinsi, Borçlu Döviz Tutarı, Alacaklı Döviz Tutarı sütunları eklenmiş ve bu sütunlara girilen bilgiler kullanılarak işlemin TL karşılığının otomatik olarak hesaplanması sağlanmıştır (benzer şekilde, bir işlemin TL tutarı girildikten sonra döviz karşılığının hesaplanması imkanı da mevcuttur),
  • Mizan dökümü, isteğe bağlı olarak, döviz tutarlarını da (Döviz Cinsi, Döviz Borç Tutarı, Döviz Alacak Tutarı, Döviz Borç Bakiye, Döviz Alacak Bakiye) gösterecek biçimde değiştirilmiştir,
  • Muavin Defter dökümüne döviz ile ilgili sütunlar (Döviz Cinsi, Döviz Borç Tutarı, Döviz Alacak Tutarı, Döviz Borç Bakiye, Döviz Alacak Bakiye) eklenmiştir,
  • Verilen bir aralıktaki hesaplar için Kur Farkı Hesaplaması yapılması ve Kur Farkı fişinin otomatik olarak düzenlenmesi sağlanmıştır.
 • GMS.NET Genel Muhasebe Modülünde istenilen fişlerin kilitlenebilmesi imkanı getirilmiştir. Kilitlenen fişler üzerinde, kilit açılmadığı sürece, değişiklik, ekleme ve iptal işlemleri yapılmasına izin verilmemektedir.
 • GMS.NET e-Fatura modülüne özel entegratör olarak Türkkep ve eFinans firmaları eklenmiştir.
 • Yedekleme işlemi yapılırken, alınacak yedeğe SMMM ve YMM bilgilerinin dahil edilmemesi seçeneği sunulmuştur.
 • GMS.NET Bordro modülünde İşveren Sicil Bilgilerine dosya ekleyebilme imkanı sağlanmıştır.
 • Bordro aylık dökümlerinde yer alan banka maaş dosyası hazırlama ekranına "Birden fazla çalışması olan ve banka bilgisi aynı olan personel ödemeleri birleştirilsin” seçeneği eklenmiştir.
 • Puantaj dönem seçim ekranına muhtasar durumu ve muhtasar şube kodu bilgisi eklenmiştir.
 • Puantaj açılırken muhtasar durumu 3 Aylık seçili olan işyerlerinde işçi sayısı kontrolü yapılması sağlanmıştır.
 • Personel sicil kartında bulunan Devreden İzin Günü alanına buçuklu gün girebilme ve bu girilen değerin yıllık izin çizelgesinde görüntülenebilmesi için gerekli çalışma yapılmıştır.
 • Personel raporlarında yer alan ibraname hazırlama ekranına “Personel sicil kartına, kıdem başlangıç tarihi girilmiş ise ibranamede gösterilsin” seçeneği eklenmiştir.
 • Personel çoğalt ekranına personel gün takibinde aktif olan kayıtların aktarılabilme seçeneği eklenmiştir.
 • Personel ilave kesinti takip seçenekleri arasına “Ödenmiş AGİ Tutarı” seçeneği eklendi.
 • Firma toplu kontrol ekranında bulunan rapor seçenekleri arasına K.K.E.G. olan personellerin raporlanabilme seçeneği eklendi.
 • Başka firmadan personel aktarma ekranına devreden gelir vergisi matrahı, gün takip bilgileri, icra kayıtları, devreden izin günü ve kıdem başlangıç tarihi gibi aktarım seçenekleri eklenmiştir.
GMS.NET 4.2.8 değişiklikler (19/10/2015):
 • G.İ.B.’ in e-Fatura standartlarında yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı. Eski sürüm ile e-Fatura göndermek mümkün olmayacağından bu güncellemenin yapılması zorunludur.
 • Araçlar menüsüne Elektronik Tebligat Talep Bildirimi Formu eklendi. Konu ile ilgili detaylı bilgi için : Resmi Gazete
 • Fiş satırlarına ilişkili dosya ekleyebilme özelliği eklendi.
 • Araçlar menüsüne ekli dosyaların yönetilmesine yarayan Ekli Dosya Yöneticisi eklendi.
 • Excel’den Fatura Aktarma yöntemleri arasına çek-senet bordrolarının aktarılabilme yöntemi, faturaların ödeme ve tahsilatlarının muhasebeleştirilebilmesi seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro firma ayarlarına, yapılan ilave ödemelerin ayni ödeme olup olmadığı ve icra kesilip kesilmeyeceği ayarı eklendi.
 • Bordro aylık dökümlerinde yer alan ücret hesap pusulasının personellere mail olarak gönderilebilme seçeneği eklendi ve hesap pusulalarına ayni yardım toplamları ve rapor ücreti kolonu eklendi.
 • Gün takip ekranına izin eklenirken, izin talep formunun da hazırlanabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel işe giriş ve çıkış barkod kontrolü ekranının Excel'e aktarılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • SGK belge türleri arasına 21 nolu belge türünün vergili versiyonu ve 42-43 nolu belge türleri eklendi.
 • Puantaj ekranında iken brüt ve net ücretin üzerine fare ile çift tıklayarak ücret değiştirip hesaplatılabilme özelliği eklendi.
 • Firma toplu kontrol işlemleri ekranında bulunan işe giriş ve çıkış kontrolleri raporuna Personelin T.C. Kimlik numarası eklendi.
GMS.NET 4.2.7 değişiklikler (05/09/2015):
 • G.İ.B.’ in KDV1 Beyannamesinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • e-Defter fiş bölme sırasında bölünen fişlerin eski fiş tarih, tip ve numaralarını saklayan ve gösteren düzenleme yapıldı.
 • GMS.NET Bordro aylık dökümlerinde yer alan dönemler arası maliyet bordrosuna işçi sayıları ve fiili çalışma günü kolonları eklendi.
 • SGK toplu aylık bildirge kontrol işlemleri yapılırken tahakkuk ve hizmet belgelerinin indirilebilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel sicil kartı yıllık izin takip bilgileri alanına Basın İş Kanunu’na tabi çalışan seçeneği eklenerek yıllık izin sürelerinin bu kanununa göre hesaplanması sağlandı.
 • Personel takip sisteminde yer alan gün takip ekranına rapor sürelerinin 2 güne kadar işveren tarafından ödensin seçeneği eklendi ve puantaj hesaplamasının da bu seçenek dikkate alınarak hesap yapılması sağlandı.
 • Gün takip ekleme ekranına çoklu seçimi aktifleştir ve default olarak rapor bitişinde çalışır ve rapor türünün varsayılan olarak hastalık gelmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel ara bul sonuç ekranına işyerleri SGK işyeri sicil numarası kolonu eklendi.
 • Personel işlemleri ana ekranına personelin sözleşme türü kolonu eklendi.
 • Excel'den personel aktarımına devreden gelir vergisi matrahı ve tarihi eşleştirmeleri eklendi.
 • Personel aylık dökümlerinde yer alan puantaj cetveline seçili satırı temizle seçeneği eklendi.
 • Gms.NET tarafında yer alan yetki işlemlerinden bordro erişim yetkisi, bordrodan yedek alma ve dönme yetkisi çalışır hale getirildi.
 • Personel belge türleri arasına Stajer % 15 belge türü eklendi. Sicil kartında stajer belge türü seçimi yapılmış olan personel raporlarına stajer çıraklar için işletmelerde meslek eğitimi sözleşmesi eklendi.
 • Personel maaş dosyası hazırlama ekranına Albaraka Türk’ün yeni maaş dosyası eklendi.
 • Personel dönemler arası bordroya fazla mesai ve diğer çalışma tutarları kolonları eklendi.
 • Puantaj hesaplama moduyla açılırken giriş çıkış barkodlarının kontrol edilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Gün takip ekranının Microsoft Excel'e export edilmesi için Excel’e aktar butonu eklendi.
GMS.NET 4.2.6 değişiklikler (06/08/2015):
 • G.İ.B.’ in KDV1 Beyannamesinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Beyanname bilgilerine dosya ekleyebilme özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde PDF formatında alınan beyanname dökümleri, tahakkuk fişi, ödeme makbuzu gibi belgeler ait oldukları beyanname kaydı ile ilişkilendirilerek GMS.NET veritabanında saklanabilecektir.
 • Firma bilgilerine dosya ekleyebilme özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde firma ile ilgili ana sözleşme, imza sirküleri gibi belge dosyaları veritabanında saklanabilecektir.
 • Banka Ekstresi Sihirbazına, Ekstre Önizleme kısmında eDefter uygulamasında kullanılan Ödeme Türü belirtebilme imkanı eklendi.
 • Muavin Deftere Bilgi Değiştirme Aracı eklendi. Bu uygulama ile ekranda görüntülenen muavin defter bilgilerinden Hesap Kodu, Tck/Vkn, Belge Türü, Belge Tarihi, Belge No, Açıklama, Vade Tarihi, Ödeme Türü, Stok Kodu, Şube Kodu ve Masraf Merkezi Kodu bilgilerinin topluca değiştirilebilmesi imkanı sağlanmıştır. Yapılan toplu değişiklikler Bilgi Değişikliği Geri Alma Aracı kullanılarak geri alınabilmektedir.
 • Muavin Defter uygulamasında gösterilen sütunlara Ödeme Türü ve Birim Fiyat bilgileri eklenerek bu bilgilerin hem ekranda görüntülenebilmesi hem de Excel dökümlerine gelmesi sağlandı.
 • Dosyadan Veri Aktarım Sihirbazından;
  • • İşletme Defteri Gelir ve Gider Bilgileri
  • • Cari Bilgileri
  • • Stok Bilgileri
  • • Demirbaş Bilgileri
  • • Envanter Bilgileri
  verilerini excel ve xml dosyalarından aktarabilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Muhasebe modülünde yer alan Excel’den Fatura Aktar ekranına ve aktarma yöntemleri arasına ÖTV’li faturaların aktarılabilme seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan çocuk yardımı seçenekleri arasına 0-6 yaş çocuk yardımı seçeneği eklendi.
 • Personel gün takibi ekranına eksik gün nedenlerinden rapor (istirahat)’in türü ve rapor bitiminde çalışabileceği ya da kontrole geleceği seçeneği eklendi.
 • Firma kontrol işlemlerinde yer alan muhasebeleştirme kontrolünde muhasebeleştirme yapılan işyerlerinin muhasebe fiş tarihi ve numarasının gelmesi sağlandı.
 • Puantaj ekranında yer alan prim borcu var seçeneği işaretli iken 05746 nolu kanun numaraların puantaj hesaplanmasında 00000 nolu kanun numarasına çevrilmesi sağlandı.
 • Puantaj ekranında iken personel kanun numarası üzerine fare ile gelindiği zaman SGK belge türününde gözükmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro modülünde çalışılan firmanın SGK sicil numarasının alt bilgi alanında yer alması sağlandı. 
GMS.NET 4.2.5 değişiklikler (07/07/2015):
 • G.İ.B.’ in Kurum Geçici Beyannamesi, Gelir Geçici Beyannamesi ve Muhtasar Beyannamelerinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı. Kurum Geçici Beyannamesinde, 'Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler' giriş alanı kaldırıldığından, kullanıcılarımızın, formüllerini kontrol etmeleri önemle uyarılır.
 • GMS.NET e-Defter Fiş Bölme uygulamasında yapılan bir düzenleme ile bölünme sonucunda oluşturulacak fişlerden borç/alacak toplamı eşit olmayanların bölünecek fiş içerisinde kolayca belirlenebilmesini sağlayan mesajlar eklendi.
 • GMS.NET Demirbaş modülünde demirbaş kartlarına dosya ekleme özelliği getirildi. Bu özellik sayesinde bir demirbaşa ait resim, taranmış fatura, tapu dokümanı gibi belgelerin o demirbaşla ilişkilendirilerek GMS.NET veritabanına kaydedilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda görüntülenebilmesi imkanı sağlanmış oldu. Not : Dosya ekleme özelliği önümüzdeki günlerde GMS.NET Genel Muhasebe modülünde hesaplara ve fişlere de getirilecektir.
 • Banka Ekstresi Sihirbazına, Excel aktarımlarında Dekont Numarası belirtebilme özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde, e-Defter kullanan firmalarda, Excel banka ekstelerinde belirtilen dekont numaralarını almak mümkün olacaktır.
 • Banka Ekstresi Sihirbazına, Ekstre Önizleme kısmında Şube Kodu ve Masraf Merkezi belirtebilme imkanı eklendi. Bu özellik sayesinde, belirtilen Şube Kodu ve Masraf Merkezi bilgileri fiş satırlarında yer alabilecektir..
 • GMS.NET Fatura Modülünü DEMO modunda kısıtlı kullanabilme özelliği eklendi. DEMO modunda, modülü denemek isteyen kullanıcılar, en fazla 10 fatura girebilecekler ve fatura başına toplam tutar 100 TL' yi aşamayacaktır.
 • GMS.NET' e Hesap Planı ve Fiş Aktarımında, kullanıcıların kolonların dizilimini kendi belirleyecekleri biçimde Excel aktarımı yapabilme özelliği eklendi. Bu özelliğe Araçlar menüsü altından Dosyadan Veri Aktarımı seçilerek ulaşılabilir.
 • GMS.NET Bordro modülü, personel aylık dökümlerinde yer alan eksik gün bildirim formu yeniden tasarlandı. Pdf ve mail gönderebilme seçenekleri eklendi.
 • Personel bordro 2015 yılı 2. dönemin yeni parametreleri eklendi.
 • Personel işlemlerinde yer alan personel çoğalt ekranına yıllık izin devir bilgileri getirildi ve bu bilgiler çoğaltma işlemine dahil edildi.
 • Personel gün takibi ekleme ekranında, birden fazla personelin seçilebilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel aylık dökümlerinde yer alan ücret hesap pusulası raporunda kıdem başlangıç tarihinin seçenekli olarak yer alması sağlandı.
 • Personel dönemler arası ücret bordrosu raporlarının arasına fazla mesai saatlerinin de yer aldığı rapor seçeneği ilave edildi.
 • SGK toplu rapor kontrolü ekranına rapor tarihi aralığı eklendi.
 • Personel SGK belge türleri arasına 21 nolu belge türünün gelir vergisi yok, damga vergisi var versiyonu eklendi.