• Ruhsatını Son 6 Ay İçerisinde Alan Tüm Mali Müşavirlere Mikrokom Muhasebe Program Seti Ücretsiz!
 • BDY Tanıtım Kitapçığı
 • e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 6.0.8 Değişiklikler (17/04/2019):
 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi eklendi.
 • 2. Sınıf (İşletme, Serbest Meslek ve Basit Üsül) firmalarda, hesap planı girişine Muhtasar Tür Kodu alanı eklendi. Bu alan bilgi girişinde Muhtasar Tür Kodu alanının otomatik olarak doldurulması için kullanılmaktadır.
 • GMS.NET Bordro Personel Raporlar’ı menüsünde yer alan İbraname raporu düzenleme seçenekleri arasına İstifa (Ödemeli) seçeneği eklendi.
 • Personel E-İşe Giriş ve E-İşten Çıkış ekranında yer alan Referans Kodu Al, Pdf Olarak Döküman Klasörüne Kaydet ve Aç seçeneği ile giriş ve çıkışlar Pdf olarak kayıt edilirken dosya isminin başına İşe Giriş/İşten Çıkış ibarelerinin yer alması sağlandı.
 • GMS.NET Bordro Aylık Dökümler ekranında yer alan Firma Kontrol İşlemleri rapor seçenekleri arasına önceki yılın Asgari ücret desteği ortalamasının ve en düşük uzun vadeli çalışanın bulunduğu ayın tesbiti raporu eklendi.
 • Bordro işyeri firma ayar seçenekleri arasına İşveren SGK matrah farklarına da zorunlu bes kesintisi uygulansın seçeneği eklendi.
GMS.NET 6.0.7 Değişiklikler (05/04/2019):
 • Yıllık Kurumlar Vergisi beyannamesinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülü İşyerine Ait E-İşlemler menüsünde yer alan SGK E-6661 S.K. Gereği Asgari Ücret Destek Tutarları sayfası linkinde SGK tarafından yapılan değişikliğe istinaden düzenleme yapıldı.
 • Personel Raporlar’ı menüsünde yer alan İbraname raporu, düzenleme (İbra) tarihinin Borçlar Kanunu 420. Madde’ye uygun olarak gelmesi sağlandı.
 • Puantaj kolon seçenekleri arasına Askerlik Borçlanması vergi indirim tutarlarının yazılabilmesi için gerekli kolon eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan 2. Sınıf Defterlerin Muhasebeleştirilme seçenekleri arasına İşveren Gelir/Damga teşviklerinin muhasebeleştirilebilme seçeneği eklendi.
 • Ücret hesap pusulası hazırlama ekranına Özel Kod1 ve Özel Kod2’nin raporlarda yer alabilmesi için Özel Kodlar Yer Alsın seçeneği eklendi.
 • Aylık dökümler ekranında yer alan SGK Toplu Personel Rapor Kontrol işlemlerinde Vakıa türünün Tümü olarak seçilip kontrol işleminin yapılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde SGK 2019/7 sayılı genelgesi ile yayımlanan 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi uyarında işveren ücret, prim desteği teşviki ile ilgili gerekli çalışma yapıldı. Ücret ve prim desteği uygulaması hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayınız.
GMS.NET 6.0.6 Değişiklikler (28/03/2019):
 • GMS.NET Defter Beyan Sistemi Aracı' na "Genel Sistem Varlıklarını Getir" işlevi eklendi.
  Bu sayede, Gelir İdaresi Başkanlığı, Defter Beyan Sistem' ne, belge türü, alış türü, satış türü, gelir/gider kayıt türü ve alt türü eklediğinde veya değiştirdiğinde, güncelleme yayınlanmasına gerek kalmaksızın, MikroKom Web Servis sunucularından, bu bilgiler güncellenebilecektir.
GMS.NET 6.0.5 Değişiklikler (12/03/2019):
 • KDV1 beyannamesinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • 12.03.2019 tarihli 30712 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde yapılan değişikliğe istinaden GMS.NET Bordro Tehlike Sınıfları Tablosu güncellendi.
GMS.NET 6.0.4 Değişiklikler (08/03/2019):
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, GİB’in yapmış olduğu değişikliklere uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.
  KDV1 beyannamesi üzerinde çalışmalarımız devam etmekte olup ayrı bir güncelleme yayınlanacaktır.
 • Defter Beyan Sistemi modülüne Envanter Takip Listesi aktarımı eklenmiştir.

  Envanter Takip Listesi GMS.NET İşletme Defteri modülünde Bilgi Girişi menüsünde yer alan Envanter Bilgileri Girişi formu ile oluşturulur.

  Envanter Takip Listesi, Dönem Başı, 1. Geçici Vergi Dönemi, 2. Geçici Vergi Dönemi, 3. Geçici Vergi Dönemi ve Dönem Sonu olmak üzere 5 farklı şekilde oluşturulabilir.

  Envanter Takip Listesi’ne GİB ile uyumluluk açısından GİB Kodu kolonu eklenmiştir. GMS.NET DBS’de girilen kayıtlar GİB’in sisteminde bu kod kullanılarak aranır, bulunursa güncellenir, bulunamazsa eklenir. GİB Defter Beyan Sistemi’nde silinen kayıtlar fiziksel olarak silinmemektedir. Bu nedenle GİB sisteminde kayıtlı olan Envanter Takip Kayıtları kullanıcılarımız tarafından silinmemelidir. Aksi halde, aynı kodlu yeni kayıtların GİB’e aktarılması sırasında hata ile karşılaşılmaktadır.
 • GMS.NET Bordro personel SGK belge türleri arasına 20 Almanya Federal Cumhuriyetinde Çalışanlar belge türü eklendi.
 • SGK tarafından yeni eklenen meslek kodları için SGK Meslek Kod Listesi güncellendi.
 • Personel ilave, sendika ve fazla mesai takibi ekranından çalışılan hafta tatili, bayram ve resmi tatil günlerinin girilerek puantaja aktarılması için gerekli çalışma yapıldı.
 • E-Bildirge hazırla ve XML gönder ekranına XML Gönderiminden Sonra Belge Kontrolü Yapılmasın seçeneği eklendi.
 • Personel ilave, sendika ve fazla mesai takibi ekranında yer alan yemek ücreti, yol ücreti, diğer ödeme 1 ve diğer ödeme 2 ilave ücretleri aylık aktarımlarına kural tanımlayabilme seçeneği eklendi.
 • Personel gün takibi ekranında rapor bildirimi yapıldı seçeneği işaretlenmemiş olan raporlarının (istirahat) kırmızı renkte, rapor bildirimi yapıldı seçeneği işaretlenmiş olanların normal renkte görülmeleri sağlandı.
 • Bordro işyeri firma ayarlarına 3 yeni ayar seçeneği eklenmiştir. Bunlar; “2012 sonrası işveren tarafından ödenen şahıs (hayat) sigorta pirmlerinde vergi indirimi uygulansın”, “İlavelerin gelir vergisi istisna ve muafiyet tutarlarından SGK kesintileri düşülmesin” ve “Muhtasar beyanname ve bilgi görüntülemede SGK matrah farkları brüt ücrete eklensin”