• MİGROS A.Ş.' ne Mal Veren Kullanıcılara duyuru
 • e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Kampanya
 • e-Dönüşüm Uygulamalarında İş Ortaklığı Kurduğumuz Özel Entegratör Firmalar
 • BDY Tanıtım Kitapçığı
 • e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 4.3.3 değişiklikler (03/02/2016):
 • Muhtasar ve Basit Usul Beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı
 • Fatura modülünde performans geliştirici bazı düzenlemeler yapıldı, fatura genel açıklamasının fatura formu üzerinden de girilebilmesi sağlandı.
 • Gelen ve giden e-faturaların tek ya da çoklu olarak pdf formatına aktarılması ve oluşturulan dosyanın e-posta ile gönderilebilmesi imkanı getirildi.
 • Migros’a mal veren firmalar için e-fatura modülünde alıcı tarafından istenilen özellikleri karşılayan düzenlemeler yapıldı.
 • Organize Sanayi Bölge Yönetimleri için kullandıkları yazılımdan fatura aktarımı sağlayan modül hazırlandı.
 • GMS.NET Bordro modülünde GİB tarafından güncellenen muhtasar beyanname için gerekli çalışma yapıldı.
 • İşyeri bilgileri ekranına eklenen Ticaret Müdürlüğü Kodu, İşyeri Ticaret Sicil (Mersis) No ve İşyeri/Şube Faaliyet Kodu (NACE kodu) bilgilerinin muhtasar beyannameye aktarılabilmesi için Çalışılan İşyeri Seçim Ekranından bu bilgilerin girilip dönem puantajının hesaplatılması gerekir.
 • Puantaj daha önce hesaplatılmış ise, puantajın hesaplama modunda açılıp hiç bir şey değiştirilmeden F5- Hesaplat, F2- Kaydet işlemi yapılabilir. Puantajı yeniden hesaplatmak istemeyen kullanıcılar ise muhtasar beyanname hesaplatma işlemi sırasında İşyeri Bilgileri ekranına eklenen bu alanları girebilirler.
 • Bordro modülüne 06645 sayılı SGK teşvik uygulaması ve hesaplaması eklendi. Teşvik ortalama kontrolü yapılabilmesi için gerekli çalışma önümüzdeki günlerde yapılıp ilk güncelleme yada revizyon ile kullanıma sunulacaktır.
 • Banka maaş dosyası hazırlama ekranında yer alan FinansBank banka maaş dosyasına T.C. Kimlik numarası aktarım seçeneği eklendi.
 • Firma ayarlarında yer alan günlük ücret hesaplama yöntemlerine Şubat ayı için yeni bir yöntem eklendi.
 • 2016 yılı 1. dönem aile yardımı gelir vergisi istisna tutarı ve harcırah dilimleri güncellendi.
 • Toplu ilave aktarım ekranı aktarım seçenekleri arasına işveren tarafından ödenen Bireysel Emeklik Primi ve Şahıs Sigorta Pirimi eklendi. Ayrıca ek ders saati, çocuk sayıları ve harcırah gününün boş olarak aktarılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel bordrolarının Muhasebeleştirme Ekranına (bilanço) Fiş Satır Açıklamasına hesap açıklamasının aktarılabilmesi seçeneği eklendi.
  Not: 5510 sayılı kanuna eklenen geçici 68. madde ile işverenlere uygulanacak SGK işveren prim indirimi için SGK tarafından yayınlanmış bir uygulama ve genelge bulunmamaktadır. Ocak 2016 SGK tahakkuklarında da bu indirimler gözükmemektedir. Bize iletilen bilgi bu indirimin ödeme sırasında SGK tarafından hesaplanacağı şeklindedir.
  İndirim işçinin alacağı ücretin hesaplanmasıyla ilgili olmadığı için kullanıcılarımız bordro hesaplamalarını yapabilirler.
GMS.NET 4.3.2 değişiklikler (06/01/2016):
 • 2016 yılı beyanname sabitleri güncellendi.
 • KDV1 beyannamesine, GİB web sitesinden POS bilgisini getirme özelliği eklendi.
 • Yeni İVD sitesini tarayıcı ile açıp kullanıcı adı ve şifre doldurma özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2016 yılına ait bordro sabitleri güncellendi.
 • 2016 yılı 1. dönem kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı vergi istisnaları güncellendi.
 • Banka maaş dosyası ekranında yer alan Yapı Kredi bankası maaş dosyası yenilendi.
GMS.NET 4.3.1 değişiklikler (26/12/2015):
 • GMS.NET Fiş Giriş formunda döviz kur değerini gösteren kolon eklendi.
 • Firma Bilgileri’ne e-posta ayarları eklendi. Burada tanımlanan e-posta hesapları ile Windows Live Mail, Microsoft Outlook, Gmail gibi harici bir e-posta istemcisine gerek kalmadan GMS.NET aracılığı ile e-posta gönderilebilmesi mümkün olmaktadır.
 • Fatura satırlarında Şube Kodu ve Masraf Merkezi bilgilerinin girilebilmesi için gerekli düzenleme yapıldı
 • Yedek alma işlemi sırasında özel entegratör web servislerine bağlanabilmek için kullanılan şifrelerin yedeğinin alınması engellendi.
 • e-Fatura ve e-Arşiv fatura taslak önizleme seçeneği eklendi. Önemli Uyarı : Bu işlevle gösterilen fatura gerçek imzalı fatura olmayıp sadece imza işlemi öncesinde faturanın nasıl görüneceği ile ilgili fikir vermek üzere konulmuş bir önizleme formudur.
 • e-Arşiv Fatura’da internet satışları için ayrı bir XSLT (fatura gösterim kodlaması) tanımlayabilme imkanı sağlandı.
 • Fatura tasarımlarına e-arşiv fatura ile ilgili alanlar eklendi.
 • Kurumlar Vergisi ve Kurumlar Geçici Vergi beyannamelerindeki Ekler sekmesinde yeralan Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler tablosu satırları için formül tanımlayabilme imkanı getirildi.
 • Kur Farkları Hesaplama formundaki seçeneklere “Sadece döviz bakiyesi 0 (sıfır) olan hesapları göster” seçeneği eklendi.
 • Kur Farkları Hesaplama formundan Muavin Deftere geçiş özelliği eklendi.
 • e-Fatura modülünde kullanılabilecek özel entegratör firmalar arasına CRS Soft, EDM ve FIT firmaları eklendi.
GMS.NET 4.3.0 değişiklikler (05/12/2015):
 • GMS.NET Fatura modülüne e-Arşiv Fatura desteği eklendi.
 • KDV1 beyannamesinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Genel Muhasebe modülündeki dövizli işlemler kapsamında, fiş girişinde otomatik olarak gelen kurun belge/fiş tarihinden bir gün önceki kur olması sağlandı.
 • GMS.NET Fatura modülünde yer alan Cari Hesap Kartlarına KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) bilgisi eklendi.
 • GMS.NET Genel Muhasebe modülünde Fiş Numarası 6 haneden 9 haneye artırıldı.
 • Firma Bilgilerine Başka Firma - Şubeden bilgi kopyalayabilme özelliği eklendi.
 • Muhasebe Cari formunda “Tüm Dönem Carileri Ortak Tabloya Kopyala” seçeneği eklendi.
 • Firma Bilgilerine “Taahhüt Edilen Sermaye” ve “Ödenmiş Sermaye” bilgileri eklendi. Bu bilgilerin MERSİS no ile birlikte Türkiye Noterler Birliği’ne gönderilmesini sağlayacak düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülü Gün Takip Ekranında yer alan raporların prim gün ve ücretlerinin işveren tarafından karşılanması seçeneği eklendi.
 • Bordro modülü aylık dökümlerde yer alan SGK Toplu Personel Rapor Kontrol işlemlerine arşive düşmüş raporların kontrol edilebilme seçeneği eklendi.
 • Bordro modülü aylık dökümlerinde yer alan Asgari İşçilik Hesaplama ekranına notlar sekmesi eklendi.
GMS.NET 4.2.9 değişiklikler (19/11/2015):
 • GMS.NET Yazılımı Genel Muhasebe Modülüne Döviz İşlemleri eklenmiştir. Döviz İşlemleri kapsamında,
  • Hesap planında yer alan hesaplar için, kullanılacak döviz cinsi, kullanılacak kur cinsi (TCMB Döviz Alış, TCMB Döviz Satış, TCMB Efektif Alış, TCMB Efektif Satış gibi), kur farkı hesaplaması yapılıp yapılmayacağı, kur farkı hesaplamasında kullanılacak kur cinsi, kur farkı gelirinin kaydedileceği hesap kodu, kur farkı giderinin kaydedileceği hesap kodu bilgileri girilebilmektedir,
  • Fiş formuna Döviz Cinsi, Borçlu Döviz Tutarı, Alacaklı Döviz Tutarı sütunları eklenmiş ve bu sütunlara girilen bilgiler kullanılarak işlemin TL karşılığının otomatik olarak hesaplanması sağlanmıştır (benzer şekilde, bir işlemin TL tutarı girildikten sonra döviz karşılığının hesaplanması imkanı da mevcuttur),
  • Mizan dökümü, isteğe bağlı olarak, döviz tutarlarını da (Döviz Cinsi, Döviz Borç Tutarı, Döviz Alacak Tutarı, Döviz Borç Bakiye, Döviz Alacak Bakiye) gösterecek biçimde değiştirilmiştir,
  • Muavin Defter dökümüne döviz ile ilgili sütunlar (Döviz Cinsi, Döviz Borç Tutarı, Döviz Alacak Tutarı, Döviz Borç Bakiye, Döviz Alacak Bakiye) eklenmiştir,
  • Verilen bir aralıktaki hesaplar için Kur Farkı Hesaplaması yapılması ve Kur Farkı fişinin otomatik olarak düzenlenmesi sağlanmıştır.
 • GMS.NET Genel Muhasebe Modülünde istenilen fişlerin kilitlenebilmesi imkanı getirilmiştir. Kilitlenen fişler üzerinde, kilit açılmadığı sürece, değişiklik, ekleme ve iptal işlemleri yapılmasına izin verilmemektedir.
 • GMS.NET e-Fatura modülüne özel entegratör olarak Türkkep ve eFinans firmaları eklenmiştir.
 • Yedekleme işlemi yapılırken, alınacak yedeğe SMMM ve YMM bilgilerinin dahil edilmemesi seçeneği sunulmuştur.
 • GMS.NET Bordro modülünde İşveren Sicil Bilgilerine dosya ekleyebilme imkanı sağlanmıştır.
 • Bordro aylık dökümlerinde yer alan banka maaş dosyası hazırlama ekranına "Birden fazla çalışması olan ve banka bilgisi aynı olan personel ödemeleri birleştirilsin” seçeneği eklenmiştir.
 • Puantaj dönem seçim ekranına muhtasar durumu ve muhtasar şube kodu bilgisi eklenmiştir.
 • Puantaj açılırken muhtasar durumu 3 Aylık seçili olan işyerlerinde işçi sayısı kontrolü yapılması sağlanmıştır.
 • Personel sicil kartında bulunan Devreden İzin Günü alanına buçuklu gün girebilme ve bu girilen değerin yıllık izin çizelgesinde görüntülenebilmesi için gerekli çalışma yapılmıştır.
 • Personel raporlarında yer alan ibraname hazırlama ekranına “Personel sicil kartına, kıdem başlangıç tarihi girilmiş ise ibranamede gösterilsin” seçeneği eklenmiştir.
 • Personel çoğalt ekranına personel gün takibinde aktif olan kayıtların aktarılabilme seçeneği eklenmiştir.
 • Personel ilave kesinti takip seçenekleri arasına “Ödenmiş AGİ Tutarı” seçeneği eklendi.
 • Firma toplu kontrol ekranında bulunan rapor seçenekleri arasına K.K.E.G. olan personellerin raporlanabilme seçeneği eklendi.
 • Başka firmadan personel aktarma ekranına devreden gelir vergisi matrahı, gün takip bilgileri, icra kayıtları, devreden izin günü ve kıdem başlangıç tarihi gibi aktarım seçenekleri eklenmiştir.