• BDY Tanıtım Kitapçığı
 • e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 5.4.9 değişiklikler (03/08/2018):
 • GMS.NET Bordro modülü Aylık Bordro dökümlerinde yer alan Yatay Bordro 1 ve Yatay Bordro 2’de Zorunlu BES kesinti tutarının yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel İlave, Sendika ve Fazla Mesai Takibi ekranında yer alan Fazla mesailerin Brüt yada Net tutar olarak girilebilme seçeneği eklenmiştir. Brüt yada Net Tutar olarak girilen fazla mesailer, puantaj hesaplatma sırasında saate çevrilerek aktarılmaları sağlanmıştır.
 • Bilanço defterine tabi işyerlerinin muhasebe entegrasyonu tanımlarında ilave kazançların detaylı olarak yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Zorunlu BES ödeme listesi şablonlarına, personelin cep telefonu ve mail adreslerinin aktarım tanımlarının yapılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Firma kontrol işlemleri ekranında yer alan İşçi Giriş-Çıkış kontrolü ekranlarına personelin doğum tarihi ve işe giriş tarihindeki yaşının yer aldığı kolonlar eklenmiştir.
 • Fiş girişi ve Gelir/Gider girişi seçeneklerine, Stoklu Hesaplarda Miktar Girilmemiş ise Uyarı Gösterilsin seçeneği eklendi.
GMS.NET 5.4.8 değişiklikler (19/07/2018):
 • Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi (MUHSGK)’ya 17103, 27103 ve 37103 nolu teşvik kanunlarından doğan damga vergisi teşvikinin yansıtılması için gerekli düzenleme yapıldı.
GMS.NET 5.4.7 değişiklikler (13/07/2018):
 • Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro Modülünde yer alan Personel Gün Takibi Ekranı'na girilen İstirahat (Rapor)'lerin Rapor Bitiş Tarihlerinin raporlanabilmesi için Aylık Dökümler'e Toplu Rapor Bitiş Tarihi Kontrolü Ekranı Eklendi.
GMS.NET 5.4.6 Değişiklikler (06/07/2018):
 • Defter Beyan Sistemi (DBS) modülüne Muhtasar Beyanname gönderme seçeneği eklendi.
 • 7143 Sayılı Kanun ile getirilen Matrah Artırımı (7143) Hesaplaması formu, Araçlar menüsüne eklendi.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 01 Temmuz 2018 - 31 Aralık 2018 dönem aralığında kullanılacak olan Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı gelir vergisi istisna tutarları güncellendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde 01 Temmuz 2018 tarihi itibari ile 10 ve üzeri 50 den az sigortalı işçi çalıştıran iş yerleri için Zorunlu BES Uygulaması seçimi aktif hale getirildi.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2018/21, 2018/22 Genelgelerine istinaden kullanıma açılan 17103, 27103 ve 37103 nolu teşvik kanunları GMS.NET Bordro programına eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde 2018 yılında uygulanacak olan İlave AGİ için gerekli çalışma yapıldı.
 • SGK Tarafından yeni eklenen meslek kodları için SGK Meslek Kod Listesi güncellendi.
 • Banka maaş dosyası hazırlama ekranına Halk Bankası’na ait yeni maaş ödeme dosyası eklendi.
GMS.NET 5.4.5 Değişiklikler (11/06/2018):
 • Muhtasar Beyanname, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi GİB’in yaptığı değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlendi.
 • Demirbaş Modülünde yeni TEFE oranları eklendi.