• GMS.NET e-Defter uygulamasında yapmış olduğumuz değişiklikleri okumak için lütfen tıklayınız.
 • e-Dönüşüm Uygulamalarında İş Ortaklığı Kurduğumuz Özel Entegratör Firmalar
 • BDY Tanıtım Kitapçığı
 • e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 5.2.9 değişiklikler (06/09/2017):
 • GİB tarafından KDV-1 Beyannamesine 1 Ekim 2017 tarihi itibariyle ekleneceği duyurulan Belge Bilgileri bölümü ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
  Uygulama 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olmasına rağmen bu ayda verilecek KDV-1 Beyannamesi Eylül 2017 bilgilerine dayanacağı için kullanıcılarımızın GMS.NET Yazılımındaki düzenlemeleri incelemeleri ve uygulamaları önemlidir.
  Konu ile ilgili dokümana bu linkten ulaşılabilir.
  Ayrıca, yeni düzenlemenin çalışma sisteminin test edilebilmesi ve varsa hataların giderilebilmesi amacıyla GMS.NET Ana menüsündeki Araçlar menüsüne KDV-1 Belge Bilgileri Test Aracı adlı bir uygulama eklenmiştir. Kullanıcılarımız bu aracı kullanarak KDV-1 Beyannamesine aktarılacak Belge Bilgilerini görüp test edebilirler.
 • Demirbaş girişinde alış belge numarası ve satış belge numarası girişinde e-Fatura Belge Numarası tanımlama özelliği eklendi.
 • Fiş Dosya Aktarımı uygulamasına, seçimli olarak, Yevmiye Numarasını dosyadan alabilme özelliği eklendi.
GMS.NET 5.2.8 değişiklikler (11/08/2017):
GMS.NET 5.2.7 değişiklikler (02/08/2017):
 • GİB tarafından Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi' nde yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • G.İ.B.' in e-defter ile ilgili olarak yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.

  G.İ.B., Elektronik Defter Uygulaması kapsamında www.edefter.gov.tr adresinde yayınlanan eDefter Paketinde güncelleme yapmıştır.

  Bu kapsamda, 2017/Mayıs ve takip eden aylara ait e-Defter beratlarının söz konusu güncellemeye uygun olarak oluşturulması ve Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

  Bu sebeple, kullanıcılarımızın, 2017/Mayıs ve takip eden aylara ait e-defterlerini GMS.NET 5.2.7 sürümü içindeki e-Defter ile hazırlayıp göndermeleri gerekmektedir.

  2017/Mayıs ve takip eden aylara ait e-defterleri 5.2.6 ve öncesi sürüm ile hazırlayıp gönderen kullanıcılarımız destek hattımızı arayıp bu defterleri silme konusunda yardım alabilirler.

  Konu hakkında duyuru için tıklayınız
 • Kamu SM ESYA e-İmza kütüphaneleri 2.1.8 sürümüne güncellendi.
 • GMS.NET Bordro dökümleri arasında yer alan Yatay Bordro (A)'nın kolon ekleme seçenekleri arasına, Günlük Çalışma Saati kolonu eklendi.
GMS.NET 5.2.6 değişiklikler (14/07/2017):
 • SGK 00687 ve 01687 Teşvik Ortalaması Uygunluk Kontrolü Hakkında  SGK tarafından yayınlanan 21.07.2017 tarihli duyuruda aynı dönemde aynı anda 00687 ve 01687 teşviğinden yararlanan çalışan bulunması halinde ortalamanın uygunluğunun nasıl hesaplanılacağı hakkında açıklama yapılmıştır.

  Bu duyuruya istinaden GMS.NET Bordro programımızda gerekli düzenleme 5.2.6.1 Revizyonu ile yapılmıştır. Bu yayımlanan revizyonu yükledikten sonra aynı bordroda 00687 ve 01687 teşvik kanunundan yararlanan personel var ise, bordro puantajının tüm çalışanlarla beraber yeniden hesaplatılarak 00687 ve 01687 bildirgelerinin uygunluk kontrolünden sonra SGK'ya gönderilmesi gerekmektedir.

  Bildirgelerini göndermiş olan kullanıcılarımız ise yayımlanan güncellemeyi yükledikten sonra aynı bordroda 00687 ve 01687 teşvik kanunundan yararlanan personel var ise, bordro puantajını tüm çalışanlarıyla beraber yeniden hesaplatarak uygunluk kontrolünü yapmaları ve göndermiş oldukları bildirgelerle yeni hesaplanan bildirgeyi kontrol etmeleri, tutarsızlık var ise eski bildirgelerini SGK E-Bildirge sisteminden İptal ederek yeniden göndermeleri gerekmektedir. İptal ve yeniden gönderme yapılan işyerlerinde Muhtasar Beyannamenin de tekrar hesaplatılıp gönderilmesi gerekmektedir.

  Konu hakkındaki SGK duyurusu için tıklayınız.
 • GİB tarafından Kurum Geçici Beyannamede yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Fiş satırlarında toplu ödeme türü güncellemesi yapılabilmesi sağlandı.
  Fiş satırlarında toplu ödeme türü güncellemesi uygulamasına Fiş İşlemleri formunda araç çubuğundan ulaşılabilir.
 • Fiş içerisinde döviz bakiye tutarının görünebilmesi sağlandı.
  Döviz ile çalışılan firmalarda bir sefere mahsus kullanıcılarımızın Hesaplar menüsünün altında yeralan Bakiye Güncelleme uygulamasını çalıştırmaları halinde bu bakiyeler güncellenecektir. Sonrasında bu bakiyeler otomatik olarak güncellenmeye devam edecektir.
 • Fiş satırında Shift + F9 tuşu ile dövizli hesaplar için hesap kapatma özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülüne Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2017/24 Sayılı Genelgesi ile uygulamaya konulan 01687 Nolu Teşvik uygulaması eklendi.
 • Personel toplu işlemler menüsünde yer alan Personel Banka Hesap/Iban Numarası giriş ekranına Excel’den Banka Hesap/Iban Numarası aktarım özelliği eklendi.
GMS.NET 5.2.5 değişiklikler (05/07/2017):
 • 04.07.2017 tarihinde GİB tarafından Muhtasar Beyannamede yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı. Ödemelerin Gayri Safi Tutarlarına, Brüt Ücret Tutarları hesaplatılarak getirilecek şekilde düzenleme yapıldı ve Gelir Vergisi Matrah Toplamı ile Gayri Safi Tutar toplamı kontrolü kaldırıldı.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 01 Temmuz 2017 - 31 Aralık 2017 dönem aralığında kullanılacak olan Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı gelir vergisi istisna tutarları güncellendi.
 • Uyumsoft ve CrsSoft Entegratörleri aracılığıyla e-İhracat faturası gönderimi ile ilgili düzenleme yapıldı.