• MikroKom e-Serbest Meslek Makbuzu (e-smm) Uygulaması
 • BDY Tanıtım Kitapçığı
 • e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 6.1.2 Değişiklikler (15/11/2019):
 • e-Serbest Meslek Makbuzu modülü eklendi. e-Serbest Meslek Makbuzu modülünün kullanımını anlatan videolar, MikroKom Youtube Kanalında izlenebilir.
 • Katma Değer Vergisi Beyanname 4 eklendi. KDV-4 Beyannamesinin kullanılabilmesi için, firma tanımlarında, beyanname sekmesi altında, KDV Beyanname Türü olarak KDV-1 yerine KDV-4 seçilmelidir.
 • Kamu kurumlarına e-Fatura düzenlenebilmesi için gereken düzenlemeler yapıldı. e-Fatura bilgilerine IBAN, Para Birimi ve Ödeme Notu eklendi. Kamu kurumlarına e-Fatura düzenlenirken bu alanlar doldurulmalıdır.
 • Bilanço usulüne göre tutulan defterlerde, stokların kâr oranına bağlı olarak kâr zarar ve gelir/kurumlar vergisinin hesaplanabilmesi için GMS.NET Araçlar menüsüne Kâr Oranı İle Defter Bağlama modülü eklendi.
 • GMS.NET Muhasebe modülünde yer alan Excel’den Fatura Aktar ekranına ve aktarma yöntemleri arasına döviz kuruna bağlı olarak Dövizli Aktarım seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülü personel sicil kartına Arge Eğitim Durumları seçim alanı eklendi. Arge teşviklerinin Muhtasar Bilgi Görüntüleme ekranında görüntülenmesi ve Muhtasar Beyannameye aktarılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından güncellenen İşyeri İşkolu Kodları GMS.NET Bordro modülü İşveren sicil sayfasında güncellendi. İşveren sicil sayfasında yer alan bu kodların program kullanıcıları tarafından kontrol edilmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir.
 • GMS.NET Bordro modülüne personel aile bilgilerinin toplu aktarılabilmesi için personel aktarım seçenekleri arasına Microsoft Excel’den Aile Bilgisi Aktar ekranı eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde saatlik puantaj ile çalışan personellerin hafta sonu, bayram ve resmi tatil saat çalışmalarının prim günü hesabına dahil edilebilmesi için firma ayar seçenekleri arasına Hafta Sonu, Bayram ve Resmi Tatil fazla mesai saatleri prim günü hesabına dahil edilsin seçenekleri eklendi.
 • GMS.NET Bordro personel raporlarında yer alan kullanıcı tanımlı personel listesi kolon seçenekleri arasına Masraf Merkezi kolonu eklendi.
 • Bordro modülü firma ayar seçenekleri arasına Puantaj Hesabında Yemek Yardımı Fiili Çalışma Gününden Büyük Kontrolü Yapılmasın seçeneği eklendi.
 • Bordro modülü Muhtasar bilgi görüntüleme ekranında yer alan İşyeri Bilgileri tablosuna Muhtasar Beyannamede Yer Alan Diğer İşyeri Bilgileri eklendi.
 • SGK'nın meslek kodlarında yapmış olduğu değişikliğe ve ilavelere istinaden SGK Meslek Kodları güncellendi.
 • SGK'nın E-Bildirge sayfasına yeni eklemiş olduğu 25 nolu eksik gün nedeni (Diğer belge/Kanun Türlerinden Gün Tamamlama) GMS.NET Bordro eksik gün nedenleri arasına eklendi.
GMS.NET 6.1.1 Değişiklikler (06/08/2019):
 • Muhtasar ve Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülü Personel ilave, sendika ve fazla mesai takibi ekranı aktarım seçenekleri arasına Fazla mesai (Bayram) ve Fazla mesai (Resmi Tatil) seçenekleri eklendi.
 • İşveren işyeri adres ve iletişim bilgileri ekranında yer alan e-mail alanına birden fazla mail adresi girilebilmesi için karakter sınırı kaldırıldı.
 • Personel sicil kartına yıllık izin hesabında kamuya geçişleri yapılan taşeron işçilerin izin sürelerinin hesabının yapılabilmesi için 696 KHK seçeneği eklendi.
GMS.NET 6.1.0 Değişiklikler (04/07/2019):
 • Kurumlar Geçici Vergi beyannamesinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Kamu Sertifikasyon Merkezi İmza Kütüphanesi sürümü 2.2.1.1'e yükseltildi.
 • GMS.NET ve e-Defter yazılımında yeni sürüm Kamu Sertifikasyon Merkezi İmza Kütüphanesi uyumluluğu sağlandı.
 • Firma Tanımlarındaki Defter Tasdik Bilgileri formuna, kapanış tasdiki ile ilgili alanlar eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülü banka maaş ödeme dosya seçenekleri arasına Ziraat Bankası'nın yeni kullanıma sunduğu maaş ödeme dosyası Ziraat Bankası (v2) olarak eklendi.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 01 Temmuz 2019 - 31 Aralık 2019 dönem aralığında kullanılacak olan Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı gelir vergisi istisna tutarları güncellendi.
GMS.NET 6.0.9 Değişiklikler (20/06/2019):
 • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Defter Beyan Sistemi’ nde değiştirilen alt türler ve kodlar güncellendi.
 • Firma bilgilerine Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi için gerekli ayarlar eklendi.
 • Muhtasar ve Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kodları güncellendi.
 • e-Fatura ülke kodları güncellendi.
 • Vergi dairesi listeleri güncellendi.
 • e-Dönüşüm raporu güncellendi.
 • GMS.NET Bordro fazla mesai seçenekleri arasına Fazla Sürelerle Çalışma seçeneği eklendi. Haftalık çalışma süresini aşan ve kırk beş saate kadar yapılan çalışmalar için saatlik ücretin %25 fazlası ile hesaplamalarda kullanabilirsiniz.
 • Aylık dökümlerinde yer alan Aylık Bordro İcmali raporlarına İşveren tarafından ödenen BES ve Özel Sağlık Sigorta ödeme tutar bilgileri eklendi.
 • Personel banka maaş ödeme dosya seçenekleri arasına Kuveyt Türk banka maaş dosyasının 2. versiyonu, Halk Bankası maaş ödeme dosyasının Iban versiyonu ve İş Bankası maaş ödeme dosyasının 5. versiyonu eklendi.
 • Personel Sicil Kartı T.C. Kimlik Numara bilgisi alanına Potansiyel Teşvik Sorgulama link butonu eklendi.
 • İşyerine Ait E-İşlemler menüsüne SGK E-İşveren Sistemi Müfredat Kartı Ekranı giriş linki eklendi.
 • Personel Zorunlu BES Tanımlama ekranına Fon Tercihi/Kodu veri alanı eklendi. Zorunlu BES giriş listelerinde tanımlanıp, kullanılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro aylık dökümlerinde yer alan dönemler arası maliyet karşılaştırma bordrosu bordro Türü Seçimi seçenekleri arasına Maliyet Karşılaştırma (Diğer Kesinti Düşülmüş) seçeneği eklendi.
GMS.NET 6.0.8 Değişiklikler (17/04/2019):
 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi eklendi.
 • 2. Sınıf (İşletme, Serbest Meslek ve Basit Üsül) firmalarda, hesap planı girişine Muhtasar Tür Kodu alanı eklendi. Bu alan bilgi girişinde Muhtasar Tür Kodu alanının otomatik olarak doldurulması için kullanılmaktadır.
 • GMS.NET Bordro Personel Raporlar’ı menüsünde yer alan İbraname raporu düzenleme seçenekleri arasına İstifa (Ödemeli) seçeneği eklendi.
 • Personel E-İşe Giriş ve E-İşten Çıkış ekranında yer alan Referans Kodu Al, Pdf Olarak Döküman Klasörüne Kaydet ve Aç seçeneği ile giriş ve çıkışlar Pdf olarak kayıt edilirken dosya isminin başına İşe Giriş/İşten Çıkış ibarelerinin yer alması sağlandı.
 • GMS.NET Bordro Aylık Dökümler ekranında yer alan Firma Kontrol İşlemleri rapor seçenekleri arasına önceki yılın Asgari ücret desteği ortalamasının ve en düşük uzun vadeli çalışanın bulunduğu ayın tesbiti raporu eklendi.
 • Bordro işyeri firma ayar seçenekleri arasına İşveren SGK matrah farklarına da zorunlu bes kesintisi uygulansın seçeneği eklendi.