• e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 4.2.6 değişiklikler (06/08/2015)
 • G.İ.B.’ in KDV1 Beyannamesinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Beyanname bilgilerine dosya ekleyebilme özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde PDF formatında alınan beyanname dökümleri, tahakkuk fişi, ödeme makbuzu gibi belgeler ait oldukları beyanname kaydı ile ilişkilendirilerek GMS.NET veritabanında saklanabilecektir.
 • Firma bilgilerine dosya ekleyebilme özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde firma ile ilgili ana sözleşme, imza sirküleri gibi belge dosyaları veritabanında saklanabilecektir.
 • Banka Ekstresi Sihirbazına, Ekstre Önizleme kısmında eDefter uygulamasında kullanılan Ödeme Türü belirtebilme imkanı eklendi.
 • Muavin Deftere Bilgi Değiştirme Aracı eklendi. Bu uygulama ile ekranda görüntülenen muavin defter bilgilerinden Hesap Kodu, Tck/Vkn, Belge Türü, Belge Tarihi, Belge No, Açıklama, Vade Tarihi, Ödeme Türü, Stok Kodu, Şube Kodu ve Masraf Merkezi Kodu bilgilerinin topluca değiştirilebilmesi imkanı sağlanmıştır. Yapılan toplu değişiklikler Bilgi Değişikliği Geri Alma Aracı kullanılarak geri alınabilmektedir.
 • Muavin Defter uygulamasında gösterilen sütunlara Ödeme Türü ve Birim Fiyat bilgileri eklenerek bu bilgilerin hem ekranda görüntülenebilmesi hem de Excel dökümlerine gelmesi sağlandı.
 • Dosyadan Veri Aktarım Sihirbazından;
  • • İşletme Defteri Gelir ve Gider Bilgileri
  • • Cari Bilgileri
  • • Stok Bilgileri
  • • Demirbaş Bilgileri
  • • Envanter Bilgileri
  verilerini excel ve xml dosyalarından aktarabilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Muhasebe modülünde yer alan Excel’den Fatura Aktar ekranına ve aktarma yöntemleri arasına ÖTV’li faturaların aktarılabilme seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan çocuk yardımı seçenekleri arasına 0-6 yaş çocuk yardımı seçeneği eklendi.
 • Personel gün takibi ekranına eksik gün nedenlerinden rapor (istirahat)’in türü ve rapor bitiminde çalışabileceği ya da kontrole geleceği seçeneği eklendi.
 • Firma kontrol işlemlerinde yer alan muhasebeleştirme kontrolünde muhasebeleştirme yapılan işyerlerinin muhasebe fiş tarihi ve numarasının gelmesi sağlandı.
 • Puantaj ekranında yer alan prim borcu var seçeneği işaretli iken 05746 nolu kanun numaraların puantaj hesaplanmasında 00000 nolu kanun numarasına çevrilmesi sağlandı.
 • Puantaj ekranında iken personel kanun numarası üzerine fare ile gelindiği zaman SGK belge türününde gözükmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro modülünde çalışılan firmanın SGK sicil numarasının alt bilgi alanında yer alması sağlandı.
GMS.NET 4.2.5 değişiklikler (07/07/2015)
 • G.İ.B.’ in Kurum Geçici Beyannamesi, Gelir Geçici Beyannamesi ve Muhtasar Beyannamelerinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı. Kurum Geçici Beyannamesinde, 'Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler' giriş alanı kaldırıldığından, kullanıcılarımızın, formüllerini kontrol etmeleri önemle uyarılır.
 • GMS.NET e-Defter Fiş Bölme uygulamasında yapılan bir düzenleme ile bölünme sonucunda oluşturulacak fişlerden borç/alacak toplamı eşit olmayanların bölünecek fiş içerisinde kolayca belirlenebilmesini sağlayan mesajlar eklendi.
 • GMS.NET Demirbaş modülünde demirbaş kartlarına dosya ekleme özelliği getirildi. Bu özellik sayesinde bir demirbaşa ait resim, taranmış fatura, tapu dokümanı gibi belgelerin o demirbaşla ilişkilendirilerek GMS.NET veritabanına kaydedilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda görüntülenebilmesi imkanı sağlanmış oldu. Not : Dosya ekleme özelliği önümüzdeki günlerde GMS.NET Genel Muhasebe modülünde hesaplara ve fişlere de getirilecektir.
 • Banka Ekstresi Sihirbazına, Excel aktarımlarında Dekont Numarası belirtebilme özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde, e-Defter kullanan firmalarda, Excel banka ekstelerinde belirtilen dekont numaralarını almak mümkün olacaktır.
 • Banka Ekstresi Sihirbazına, Ekstre Önizleme kısmında Şube Kodu ve Masraf Merkezi belirtebilme imkanı eklendi. Bu özellik sayesinde, belirtilen Şube Kodu ve Masraf Merkezi bilgileri fiş satırlarında yer alabilecektir..
 • GMS.NET Fatura Modülünü DEMO modunda kısıtlı kullanabilme özelliği eklendi. DEMO modunda, modülü denemek isteyen kullanıcılar, en fazla 10 fatura girebilecekler ve fatura başına toplam tutar 100 TL' yi aşamayacaktır.
 • GMS.NET' e Hesap Planı ve Fiş Aktarımında, kullanıcıların kolonların dizilimini kendi belirleyecekleri biçimde Excel aktarımı yapabilme özelliği eklendi. Bu özelliğe Araçlar menüsü altından Dosyadan Veri Aktarımı seçilerek ulaşılabilir.
 • GMS.NET Bordro modülü, personel aylık dökümlerinde yer alan eksik gün bildirim formu yeniden tasarlandı. Pdf ve mail gönderebilme seçenekleri eklendi.
 • Personel bordro 2015 yılı 2. dönemin yeni parametreleri eklendi.
 • Personel işlemlerinde yer alan personel çoğalt ekranına yıllık izin devir bilgileri getirildi ve bu bilgiler çoğaltma işlemine dahil edildi.
 • Personel gün takibi ekleme ekranında, birden fazla personelin seçilebilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel aylık dökümlerinde yer alan ücret hesap pusulası raporunda kıdem başlangıç tarihinin seçenekli olarak yer alması sağlandı.
 • Personel dönemler arası ücret bordrosu raporlarının arasına fazla mesai saatlerinin de yer aldığı rapor seçeneği ilave edildi.
 • SGK toplu rapor kontrolü ekranına rapor tarihi aralığı eklendi.
 • Personel SGK belge türleri arasına 21 nolu belge türünün gelir vergisi yok, damga vergisi var versiyonu eklendi.
GMS.NET 4.2.4 değişiklikler (04/06/2015)
 • Yedek geri dönme seçeneklerine beyannameleri seçimli olarak dönebilme seçeneği eklendi.
 • Defter döküm parametrelerine, Çoklu Dönem muavin için, açılış ve kapanış fişlerini seçimli olarak dökebilme özelliği eklendi.
 • Fatura , e-Fatura dökümlerine çoklu irsaliye dökebilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülü firma ayarlarına aşağıdaki seçenekler eklendi.
 • Puantaj Yapılırken Gün Takibinden Gelen Yıllık İzin ve Ücretli İzinleri Dikkate Alma.
 • Personel Yıllık ve Ücretli İzinlerinde Sadece Hafta Tatil Günü Pazar Günü Kullanılsın.
GMS.NET 4.2.3 değişiklikler (13/05/2015)
 • Z Rapor tanımlarında ve işlemlerinde TCK/VKN girişine izin veren geliştirme yapıldı.
 • Z Rapor girişlerinden fiş oluşturma işlemlerinde; e-Deftere uygun fiş oluşturacak değişiklik yapıldı.
 • TÜİK EVT formunda 2014 yılı bilgilerini gönderebilmek için gereken güncellemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan Personel Takip Sistemine personel tanımlı 'Hafta Tatil Gün Takibi' ekranı eklendi.
 • Personel Takip Sisteminde yer alan personel gün takibi tutanaklarının icmal olarak raporlanabilme seçeneği eklendi.
 • Mayıs 2015 dönemi ve sonrası için uygulanacak olan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) oranı hesaplama yöntemi ile ilgili gerekli çalışma yapıldı. (Agi Oranlarını personel sicil kartlarına girerek takip eden müşterilerimiz, tekrar yeni hesaplama şekline göre agi oranını hesaplayıp personel sicil kartlarına girmeleri gerekiyor.)
GMS.NET 4.2.2 değişiklikler (03/04/2015)
 • G.İ.B.’ in Yıllık Kurumlar Vergisi ve Kurum Geçici beyannamelerinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro personel için raporlar bölümünde yer alan Çalışanlara Ait Kimlik Bildirimi Formu yenilenip, birden fazla personel seçimi yapılarak kullanılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel Raporlarında yer alan Kullanıcı Tanımlı Personel Listelerine, kullanıcı tarafından Üst Yazı eklenebilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel Bordro aylık dökümlerinde yer alan SGK Prim Tahsilatı Muhasebe Fişi (Bilanço)’ndeki damga vergisinin isteğe bağlı olarak muhasebeleştirilebilmesi seçeneği eklendi