• BDY Tanıtım Kitapçığı
 • e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 5.4.8 değişiklikler (19/07/2018):
 • Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi (MUHSGK)’ya 17103, 27103 ve 37103 nolu teşvik kanunlarından doğan damga vergisi teşvikinin yansıtılması için gerekli düzenleme yapıldı.
GMS.NET 5.4.7 değişiklikler (13/07/2018):
 • Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro Modülünde yer alan Personel Gün Takibi Ekranı'na girilen İstirahat (Rapor)'lerin Rapor Bitiş Tarihlerinin raporlanabilmesi için Aylık Dökümler'e Toplu Rapor Bitiş Tarihi Kontrolü Ekranı Eklendi.
GMS.NET 5.4.6 Değişiklikler (06/07/2018):
 • Defter Beyan Sistemi (DBS) modülüne Muhtasar Beyanname gönderme seçeneği eklendi.
 • 7143 Sayılı Kanun ile getirilen Matrah Artırımı (7143) Hesaplaması formu, Araçlar menüsüne eklendi.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 01 Temmuz 2018 - 31 Aralık 2018 dönem aralığında kullanılacak olan Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı gelir vergisi istisna tutarları güncellendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde 01 Temmuz 2018 tarihi itibari ile 10 ve üzeri 50 den az sigortalı işçi çalıştıran iş yerleri için Zorunlu BES Uygulaması seçimi aktif hale getirildi.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2018/21, 2018/22 Genelgelerine istinaden kullanıma açılan 17103, 27103 ve 37103 nolu teşvik kanunları GMS.NET Bordro programına eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde 2018 yılında uygulanacak olan İlave AGİ için gerekli çalışma yapıldı.
 • SGK Tarafından yeni eklenen meslek kodları için SGK Meslek Kod Listesi güncellendi.
 • Banka maaş dosyası hazırlama ekranına Halk Bankası’na ait yeni maaş ödeme dosyası eklendi.
GMS.NET 5.4.5 Değişiklikler (11/06/2018):
 • Muhtasar Beyanname, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi GİB’in yaptığı değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlendi.
 • Demirbaş Modülünde yeni TEFE oranları eklendi.
GMS.NET 5.4.4 Değişiklikler (05/06/2018):
 • KDV-1 beyannamesinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.