Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 4.2.4 değişiklikler (04/06/2015)
 • Yedek geri dönme seçeneklerine beyannameleri seçimli olarak dönebilme seçeneği eklendi.
 • Defter döküm parametrelerine, Çoklu Dönem muavin için, açılış ve kapanış fişlerini seçimli olarak dökebilme özelliği eklendi.
 • Fatura , e-Fatura dökümlerine çoklu irsaliye dökebilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülü firma ayarlarına aşağıdaki seçenekler eklendi.
 • Puantaj Yapılırken Gün Takibinden Gelen Yıllık İzin ve Ücretli İzinleri Dikkate Alma.
 • Personel Yıllık ve Ücretli İzinlerinde Sadece Hafta Tatil Günü Pazar Günü Kullanılsın.
GMS.NET 4.2.3 değişiklikler (13/05/2015)
 • Z Rapor tanımlarında ve işlemlerinde TCK/VKN girişine izin veren geliştirme yapıldı.
 • Z Rapor girişlerinden fiş oluşturma işlemlerinde; e-Deftere uygun fiş oluşturacak değişiklik yapıldı.
 • TÜİK EVT formunda 2014 yılı bilgilerini gönderebilmek için gereken güncellemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan Personel Takip Sistemine personel tanımlı 'Hafta Tatil Gün Takibi' ekranı eklendi.
 • Personel Takip Sisteminde yer alan personel gün takibi tutanaklarının icmal olarak raporlanabilme seçeneği eklendi.
 • Mayıs 2015 dönemi ve sonrası için uygulanacak olan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) oranı hesaplama yöntemi ile ilgili gerekli çalışma yapıldı. (Agi Oranlarını personel sicil kartlarına girerek takip eden müşterilerimiz, tekrar yeni hesaplama şekline göre agi oranını hesaplayıp personel sicil kartlarına girmeleri gerekiyor.)
GMS.NET 4.2.2 değişiklikler (03/04/2015)
 • G.İ.B.’ in Yıllık Kurumlar Vergisi ve Kurum Geçici beyannamelerinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro personel için raporlar bölümünde yer alan Çalışanlara Ait Kimlik Bildirimi Formu yenilenip, birden fazla personel seçimi yapılarak kullanılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel Raporlarında yer alan Kullanıcı Tanımlı Personel Listelerine, kullanıcı tarafından Üst Yazı eklenebilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel Bordro aylık dökümlerinde yer alan SGK Prim Tahsilatı Muhasebe Fişi (Bilanço)’ndeki damga vergisinin isteğe bağlı olarak muhasebeleştirilebilmesi seçeneği eklendi
GMS.NET 4.2.1 değişiklikler (20/03/2015)
 • G.İ.B.’ in e-Defter konusunda yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Fiş giriş formuna e-Defter ödeme türlerine erişebilecek bir düğme eklendi.
 • Muhtasar beyannamede ödeme bilgileri ve işçi / işyeri bilgilerinin nereden alınacağının bağımsız olarak seçimine izin veren düzenleme yapıldı.
 • GMS.NET Fişler menüsünde yer alan Excel'den Fatura Aktarımı Hesap Kodları Tanım Ekranına Muhasebe Fişi Oluşturulurken Aynı Faturaya (Belgeye) Ait Hesapları Birleştirme seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro Personel Sicil Kartı Ekranında bulunan Okul Mezuniyet Yılının 1989’a kadar girilebilmesi sağlandı (SGK bundan önce 2008 yılına kadar girilmesine müsade ediyordu, son yaptığı değişiklikle 1989’a kadar giriş yapılabilmesine izin vermektedir.)
 • GMS.NET Bordro Aylık dökümlerinde yer alan Muhtasar Bilgi Görüntüleme ekranına GİB’in Muhtasar Beyanname 26. Versiyonuyla eklediği İşyeri ve İşçi Bilgileri Tablolarının yer aldığı bilgilerin görüntülenmesi ve yazdırılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
GMS.NET 4.2.0 değişiklikler (05/03/2015)
 • Yıllık Gelir Vergisi ve Muhtasar Beyannamelerde GİB'in yapmış olduğu değişikliklere paralel düzeltmeler yapıldı.
 • Serbest Meslek Makbuzu dökümü yeni rapor aracı ile tekrar tasarlanarak kullanıcı tarafından daha fazla müdahale edilebilir hale getirildi. Not : Eski rapor aracını kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılarımızın ek bir işlem yapmasına gerek yoktur, makbuz dökümlerinde varsayılan olarak eski rapor aracı ile tasarlanmış dökümler kullanılmaktadır. Yeni rapor aracını kullanmak isteyen kullanıcılar ise Serbest Meslek Makbuzu formunun araç çubuğunda en solda bulunan simgeyi kullanarak yeni rapor aracını kullanacaklarını belirtmelidir.
 • e-Defter modülüne beratların web servisleri kullanılarak GİB’e gönderilebilmesi imkanı eklendi. Bu konudaki daha fazla açıklamayı bu bağlantıyı tıklayarak okuyabilirsiniz.
 • e-Defter modülüne bulut ortamına yedekleme imkanı eklendi. Bu konudaki daha fazla açıklamayı bu bağlantıyı tıklayarak okuyabilirsiniz.
 • Banka Ekstresi Sihirbazı ile Excel’den Fatura Aktarımı Şablon tanımlarına kullanıcı tanımlı tarih formatı eklendi. Böylece, farklı formatlardaki tarih bilgilerinin Excel’den okunabilmesi sağlanmış oldu.
 • GMS.NET Ana menüsünde Tanımlar > Genel Tanımlar altında bulunan SM/SMMM Listesi ve YMM Listesi formlarında sağ tuş menüsüne;
  • Tüm Firmalara Beyanname/Bildirimi Düzenleyen Olarak Kaydet
  • Tüm Firmalara Beyanname/Bildirimi Gönderen Olarak Kaydet
  • Tüm Firmalara Beyanname/Bildirim YMM Bilgisi Olarak Kaydet
  seçenekleri eklendi.
 • GMS.NET Yazılımı SQL Server 2014 versiyonuna uyumlu hale getirildi. Bununla ilgili olarak, Bakım > Veritabanı Bağlantı Ayarları formuna Veritabanı Versiyonu bilgisi eklendi.
 • Muhtasar Beyannameye İşyeri/İşçi Bilgileri’nin otomatik olarak aktarılabilmesi için bu bilgilerin girilip saklanacağı bir form tasarlandı. Böylelikle, GMS.NET Personel Bordro modülünü kullanmayan ve işyeri/işçi bilgileri aylar itibariyle fazla değişiklik göstermeyen kullanıcılarımızın bu bilgileri beyannameye her defa girmek yerine otomatik olarak dahil edenilmeleri sağlandı.
 • GMS.NET Yazılımında bulunan ve Alt-F1 tuşu ile kullanılan Erişim Ağacı güncellendi.
 • GMS.NET Fiş İşlemleri menüsünde yer alan Geçici Fişler formu geliştirilerek bu fişlerin içeriğinin görüntülenebilmesi, değiştirilebilmesi ve fişlerin silinebilmesi imkanı sağlandı. (Not : Geçici fişler, düzenlenmek üzere açılmış, üzerinde işlem yapılan fişlerle bu fişlerin elektrik kesintisi vb. nedenlerle geçici tablolarda kalmış versiyonlarıdır.)
 • NACE kodları, GİB tarafından yapılan değişikliğe paralel olarak güncellendi.
 • Gms.NET Bordro sicil kartlarında yer alan ödeme tür kodlarına GİB tarafından yeni eklenen 018, 019 ve 020 nolu ödeme tür kodları eklendi. Yeni eklenen tür kodlarının Şubat 2015 muhtasar beyannamesine yansıyabilmesi için Şubat 2015 bordrolarının yeniden hesaplatılması gerekmektedir.
 • Bordro puantaj bölümünde yer alan Microsoft Excel'den fazla mesai aktarımına saat,dakika ile şablon oluşturma ve fazla mesai aktarabilme seçeneği eklendi.
 • İşyerine ait e-işlemler menüsüne SGK E-İşveren Prim Teşviğinden Yersiz Yararlanılan Dönemler sorgulama linki eklendi.
 • Personel Toplu Ücret Değiştirme ekranına ödeme tür kodlarının toplu değiştirilebilmesi seçeneği eklendi.
 • Gms.NET Bordro'dan İşkur İnternet sayfasına giriş, İşkur tarafından yapılan değişikliğe istinaden yeniden düzenlendi.
 • Bordro Firma ayarlarına eklenen 31 olan aylarda aylıkçı çalışan personelin günlük ücret hesaplama yöntemine 3. yöntem için çırak, stajer ve saatlik puantajlarda bu yöntemi dikkate alma seçeneği eklendi.
 • Personel İçin E-Sorgular seçenekleri arasına E-Sigortalı T.C. Kimlik ile Rapor Sorgula linki eklendi.
 • Bordro aylık dökümlerinde yer alan Banka Maaş Dosyası Hazırlama seçeneklerine Bank Asya (V2) maaş dosyası formatı eklendi.