• BDY Tanıtım Kitapçığı
 • e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 5.3.5 değişiklikler (03/01/2018):
 • GİB’in beyannamelerle ilgili olarak yayınlamış olduğu 2018 yılı sabitleri yazılıma eklendi.
 • e-Defter kapsamındaki firmaların Yevmiye ve Kebir Defteri dökümlerini kağıda alabilmeleri imkanı sağlandı.
  Not : Bu dökümler bilgi mahiyetinde olup e-Defter yerine kullanılmaları mümkün değildir.
 • Kira Yöneticisi modülünde kiralıkların firmalar arasında kopyalanabilmesi imkanı sağlandı.
 • Yedekleme modülünde yedek dönme işlemi yapıldığında yapılan işlemin detaylarının günlük (log) kayıtlarının tutulması ve gerektiğinde görüntülenmesi imkanı getirildi.
 • Fatura formuna Özel Kod-1 ve Özel Kod-2 alanları eklendi.
 • e-Defter Fiş Bölme formuna “Bölünmesi Gerekmeyen Fişlerle İlgili Mesajlar Gösterilmesin” seçeneği eklendi.
 • SQL Server 2016 ve SQL Server 2017 desteği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2018 yılına ait Bordro Sabitleri güncellendi.
  Not : 2018 yılına ait kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı ve aile yardımı vergi istisna tutarları belirlendiği zaman gerekli güncelleme yapılacaktır.
 • Zorunlu BES Kesintisi Uyarı Ekranında, 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle Zorunlu BES Uygulama kapsamına giren 50 ve üzeri 100’den az işçi çalıştıran işyerleri için, kapsama giriyorum seçimi yapılabilmesi aktif hale getirildi.
 • Bordro aylık dökümlerinde yer alan Dönemler Arası Maliyet Karşılaştırma Bordrosu rapor seçenekleri arasına Personel Kesinti Karşılaştırma seçeneği eklendi.
 • Bordro puantaj ekranında yer alan Excel’den Puantaj Aktarım Şablon Dosyası hazırlamaya Puantaj Değerleri Aktarılsın seçeneği eklendi.
GMS.NET 5.3.4 Değişiklikler (08/12/2017):
GMS.NET 5.3.3 Değişiklikler (05/12/2017):
 • Araçlar menüsüne Dilekçe Yöneticisi eklendi.
 • Resmi Defter Numaralama formuna işlemi son sayfadan (büyükten) ilk sayfaya (küçüğe) doğru yapma imkanı veren seçenek eklendi.
 • Z Raporu tanımlarına, fiş ve Gelir/Gider Açıklaması olarak TCK/VKN’si girilen carinin Ad-Soyad/Unvan bilgisinin getirilebilmesi özelliği eklendi.
 • SGK e-Faturası kesebilme özelliği eklendi.
 • Fiş seçeneklerine döviz kurunu belge tarihi yerine fiş tarihinden alma seçeneği eklendi.
 • Fatura satırlarını Excel’den kopyalama özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan Meslek Kodları SGK tarafından yapılan ilavelere istinaden güncellendi.
 • Bordro Aylık Dökümlerinde yer alan Ayarlanabilir Yatay Bordro (A)’nın kolon ayarlarının başka işyerlerinden aktarılabilme özelliği eklendi.
 • Personel Bordro’da kullanılan Özel Kod 1 ve Özel Kod 2’inin raporlama seçeneklerinde virgülle yanyana birden fazla el ile yazılarak aynı anda raporlanabilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro Muhtasar Bilgi Görüntüleme ekranında 26322 nolu belge türünün GVK Geçici 80 olarak yer alması için gerekli çalışma yapıldı.
 • Personel E-İşe Giriş ve E-İşten Çıkış Bildirgesinin onaylandıktan sonra Referans Kodunu Al, Pdf Olarak Döküman Klasörüne Kaydet ve Aç seçeneği eklendi (Bu seçeneğin çalışabilmesi için gerekli dll dosyası yok ise, ilk çalıştırmada bu dll dosyaları otomatik indirilip özellik aktif hale gelecektir).
 • Personel 2. Belge Kanun No tanımlama ekranına Personel Kodu ve Durumu veri alanları eklendi.
 • Personel Aylık Dökümlerinde yer alan Dönemler Arası Maliyet Bordrosu gruplama seçenekleri arasına Personel Departmanı, Görevi, Özel Kod 1 ve Özel Kod 2 seçenekleri eklendi.
GMS.NET 5.3.2 Değişiklikler (04/11/2017):
 • KDV1 ve KDV2 beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Program Menüsüne e-Dönüşüm formü eklendi. Bu formdan MikroKom Dönüşüm için e-Defter alanı satın almak ve e-Fatura kontör satın almak için gereken mail order dokümanı üretilebilmektedir.
 • Fiş kontrol listesine, fiş satırlarına yeni eklenen sütunlar eklendi.
 • Fiş girişinde toplu olarak borç - alacak değerlerini değiştirebilme özelliği eklendi.
 • Fiş girişinde Ctrl+Shift+Aşağı Ok , Ctrl+Shift+Yukarı Ok tuşları ile satırların alta veya üste taşınabilmesine izin veren geliştirme yapıldı.
 • e-Defter yazılımına başka yazılımdan geçen firmalar için başlangıç yevmiye no belirtebilme özelliği eklendi.
 • SM/SMMM ve YMM girişlerinde, sağ fare menüsüne Yeni İVD Sitesine giriş linki eklendi.
 • Tanımlar> Firma Tanımları altına Ticari Araçlar formu eklendi.
 • Firma bilgilerine, e-Defter kapsamında olmayan firmalar için SM/SMMM Sözleşme No ve Tarihi eklendi.
 • SM/SMMM ve YMM girişlerine bağlı olunan oda bilgisi eklendi.
 • İş Bankası dövizli PDF Aktarabilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan Kıdem Hesaplatma Ekranına, Kıdem Süresi Tespiti, Gün Esasına Göre Yapılsın seçeneği ve Hesaplatma Gün Esasına Göre Yapılsın seçeneği eklendi.
 • Bordro Aylık Dökümlerinde yer alan Dönemler Arası Maliyet Karşılaştırma Bordrosuna Diğer Kesintiler Toplamı kolonu eklendi.
 • Personel Dökümlerinde yer alan İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı ihbar süresinin, Tebliğ tarihi dikkate alınmadan hesaplatılması seçeneği eklendi.
GMS.NET 5.3.1 Değişiklikler (20/10/2017):
 • eFatura Özel Entegratörler listesine “Mikrokom” eklendi.
 • eDefter modülüne Saklama (Bulutta yedekleme) imkanı eklendi.
 • Banka Ekstresi Aktarım Sihirbazı modülüne dövizli hesaplarla işlem yapabilme özelliği eklendi.
 • Fatura Listesi formunun sütunları ilgili faturanın cari hesap bilgilerini de kapsayacak şekilde genişletildi.
 • Araçlar menüsüne Veritabanı İstatistikleri formu eklendi.
 • GMS.NET Bordro Firma Kontrol İşlemlerinde yer alan Aylık Kontrol Listesine, Vergi Kimlik No İle SGK Sicil No Birleştirmesi yapılmış mı kontrol etmek için Bir. Drm. kolonu eklendi.
 • Bordro Aylık Dökümlerinde yer alan Dönemler Arası Maliyet Bordrosu raporuna Personele Ödenecek Tutar ve Ödenecek Tutar + AGİ kolonu eklendi.
 • Puantaj hesaplatmalarına Yemek Yardımı İstisna Gün Uygunluk Kontrolü eklendi. Bu kontrolün yapılmamasını isteyen kullanıcılar için İşyeri Ayarlarına Puantaj Hesabında Yemek Yardımı İstisna Gün Uygunluk Kontrolü Yapılmasın seçeneği eklendi.
 • Bordro İşyeri Ayarlarına Saatlik Puantajlarda Gün Üstte Yuvarlanmış İse Maaş Hesabı Gün'den Yapılsın seçeneği eklendi.