• BDY Tanıtım Kitapçığı
 • e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 6.0.3 Değişiklikler (18/02/2019):
 • GMS.NET DBS Modülü’ne Sabit Kıymet Devir Fişi özelliği eklendi. Bu özellik kullanılarak firmanın 31.12.2018 tarihinde aktifinde bulunan sabit kıymetlerin GİB’in Defter Beyan Sistemi’ne aktarılması sağlanmıştır.
 • İşletme türü defterlerde Firma Bilgileri’ne tutulan defterin Zirai Kazanç İşletme Defteri olup olmadığını belirlemek üzere “Çiftçi Defteri mi ?” sorusu eklendi. Bu seçeneği seçilmesi halinde firmanın verileri GİB Defter Beyan Sistemi’ne Çiftçi İşletme Defteri olarak gönderilecektir.
 • GMS.NET Bordro modülünde Zorunlu BES’de 45 yaşın tespit edilme şekli Hazine ve Maliye Bakanlığının 16.01.2019 tarihli Türkiye Sigorta Birliğine yapmış olduğu Sektör Duyurusuna istinaden değiştirilmiştir.

  Not: Bu değişikliğe göre geçmişte kapsama alınmayan personellerinin 27.02.2019 tarihine kadar sisteme girişlerinin yapılması zorunludur. Zorunlu BES kesintilerinin geçmiş dönemlere yapılma zorunluluğu yoktur. Yalnızca sisteme girdikleri dönem itibari ile kesinti yapılma zorunluluğu vardır. İşyerlerinin Bireysel Emeklilik firmaları ile görüşmelerinde fayda vardır.
  (Sektör Duyurusu İçin Tıklayınız)
GMS.NET 6.0.2 değişiklikler (07/02/2019):
 • Gelir İdaresi Başkanlığı' nın Defter Beyan Sisteminde, belge türleri ve gelir/gider türleri ile ilgili yaptığı değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • İşletme Defteri Z Raporu entegrasyonu sonucunda oluşturulan gelir satırlarında satış türünün Özel Matrah olması halinde Gelir Kayıt Alt Türünün Diğer Özel Matrah olarak kaydedilmesi sağlandı.
  Z Raporu entegrasyonunun gelir kayıt türü ve gelir kayıt alt türlerinin seçilebileceği şekilde genişletilmesi ile ilgili çalışmamız sürmekte olup ay içinde sonuçlanacaktır.
 • KDV1 beyannamesi raporuna, 30. Versiyonda gelen 108, 109, 110 kodlu KDV indirim türleri eklendi.
GMS.NET 6.0.1 değişiklikler (05/02/2019):
 • KDV-1, Muhtasar ve Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannameleri’ nde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
  Bilanço türü firmalarda İndirimler bölümündeki 102 kodlu kaydın 108, 109 ve 110 olarak detaylandırılması nedeniyle 102 kodlu kayda ait formüller 108 kodlu kayda aktarıldı. İndirilecek KDV tutarı içerisinde 109 (Tevkifat) ve 110 (İthalat) kalemlerinden de KDV’si bulunan kullanıcılarımız hesap planlarını gerektiği biçimde detaylandırarak 108, 109 ve 110 kodlu satırların formüllerini elle güncellemelidirler.
  İkinci sınıf defter türlerinde ise gider bilgilerinden hesaplanarak 102 kodlu satıra aktarılan bilgiler 108 kodlu satıra aktarılmaya başlandı.
 • Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamesi GİB tarafından BDP’den çıkarılmıştır. Ancak, bu beyanname GMS.NET içerisinde kontrol amaçlı olarak yer almaya devam edecektir. Kullanıcılarımız bu beyannameyi GMS.NET içerisinden göndermemeye dikkat etmelidirler. Beyannamenin yanlışlıkla gönderilmesi halinde de büyük ihtimalle GİB tarafından kabul edilmeyecektir. Bu beyanname GİB DBS üzerinden verilmelidir.
 • Defter Beyan Sistemi’ ne ait sistem varlıkları (belge türleri, alış-satış türleri, gelir-gider kayıt türleri ve alt türleri) güncellendi.
  Not : Şubat ayı içerisinde çıkaracağımız bir başka güncelleme ile sabit kıymetlerin GİB’e aktarımı sağlanacaktır. Kullanıcılarımızın, aktarım için bu güncellemeyi beklemeleri önemle rica olunur.)
 • Muhtasar Beyanname’ yi GMS.NET verilerinden oluştururken kullanılan “Ödeme Bilgilerini Fiş/İşlem Satırından Getir” ve “Ödeme Bilgilerini Ödeme Yapılanlar Listesinden Getir” seçeneklerinin birlikte kullanılabilmesi imkanı sağlandı.
 • İşletme Defteri Gelir/Gider Bilgi Girişi’ nde daha önce girilmiş bir satırda Belge Türü değiştirildiğinde satırdaki mevcut Alış-Satış Türü, Gelir-Gider Kayıt Türü ve Gelir-Gider Kayıt Alt Türü bilgileri kontrol edilerek uyumlu iseler aynen korunmaları sağlandı.
 • Mizan dökümünde cari hesaplarda hesabın IBAN bilgisinin de gösterilmesi sağlandı. Not : IBAN bilgisi, muhasebe cari hesaplarında girilen banka bilgilerinden alınmaktadır.
 • Fatura Tanım ve Seçenekleri’ ne e-Fatura Senaryo Bilgisi eklendi. Yeni e-fatura girişlerinde Senaryo bilgisinin varsayılan olarak tanımlanmış bu alandan getirilmesi sağlandı.
 • Tanımlar > Dönemsel Tanımlar > Dönemsel Tanımları Kopyala formuna eklenen seçenek ile Excel aktarım şablonlarının başka firma/dönemden kopyalanabilmesi sağlandı.
 • Fatura formuna Vade Tarihi bilgisi eklendi.
 • Demirbaş Giriş Formu’ na ikinci sınıf firmalar için DBS Amortisman Gider Türü bilgisi eklendi.
 • Faaliyet Kodları (NACE Rev.2 Altılı Faaliyet Kodları) güncellendi.
 • GMS.NET Bordro Personel ilave ödeme tanımlarında yer alan Ek Ders Ücreti’ nin Gece Çalışması olarak değiştirilip kullanılması için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde 2019 yılında uygulanacak olan İlave AGİ için gerekli çalışma yapıldı.
 • Bordro Puantaj hesaplamalarında sıfır (0) gün olan çalışmalarda SGK Primi hesaplatılabilmesi için firma işyeri ayarlarına Sıfır (0) Prim Günü Olan Kazançtan SGK Primleri Hesaplatılsın seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2019 yılına ait Harcırah dilimleri ve vergiden istisna tutarları güncellendi.
 • GMS.NET Bordro personel raporlarında yer alan kullanıcı tanımlı personel listesi kolon seçeneklerine Giriş Saati ve Çıkış Saati kolonları eklendi.
 • Zorunlu BES giriş ve ödeme listesi şablonlarında farklı tarih ayıraç seçeneklerinin girilebilmesi için Tarih Ayıracı giriş alanı eklendi.
GMS.NET 6.0.0 değişiklikler (07/01/2019):
 • Kurumlar Geçici Vergi ve Damga Vergisi Beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Beyanname Gönderme İşlemleri formuna eklenen Ayarlar butonu kullanılarak açılan Beyanname İndirme Ayarları formu vasıtasıyla GİB’den indirilen beyanname ve tahakkuk pdf’lerinin istenilen klasörlere istenilen isimlerle kaydedilebilmesi imkanı sağlandı.
 • Banka Ekstresi Sihirbazı tarafından oluşturulan fişlerin oluşturuldukları seans bazında topluca iptal edilebilmeleri imkanı sağlandı.
 • Z Raporu işlemlerinin Excel’den içeri alınabilmesi imkanı sağlandı.
 • Firma Bilgileri’ne “KDV Mükellefiyeti Var/Yok” seçeneği eklendi.
 • Fatura Tanım ve Seçenekleri’ne “Yeni Fatura Girişinde Sistem Saati Kullanılsın” / “Aşağıda Belirtilen Saat Kullanılsın” seçeneği eklendi.
  Aşağıda Belirtilen Saat Kullanılsın seçeneğinin seçilmesi durumunda yeni fatura oluşturmada hemen altta girilen saat faturanın düzenlendiği saat olarak kabul edilecektir.
 • GMS.NET Muhasebe modülünde yer alan Excel’den Fatura Aktar ekranına ve aktarma yöntemleri arasına ÖİV’li faturaların aktarılabilme seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2019 yılına ait Bordro Sabitleri güncellendi.
  Not : 2019 yılına ait kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı ve aile yardımı vergi istisna tutarları belirlendiği zaman gerekli güncelleme yapılacaktır.
 • GMS.NET Bordro Personel ilave ödeme tanımlarında isim değişikliği yapılabilen ilaveler arasına Prim ve İkramiye ödemeleri de eklendi.
 • Zorunlu BES Kesintisi Uyarı Ekranında, 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle Zorunlu BES Uygulama kapsamına giren 5 ve üzeri 10’dan az işçi çalıştıran işyerleri için, kapsama giriyorum seçimi yapılabilmesi aktif hale getirildi.
 • İşyerine Ait E-İşlemler menüsüne SGK E-Bildirge Başvuru Yetkili Onay Sayfası linki eklendi.
GMS.NET 5.5.2 değişiklikler (06/12/2018):
 • Defter Beyan Sistemi (DBS) modülünde gelir/gider kayıtlarının gönderiminde Soyad alanı dolu, Ad alanı boş ise (bu duruma genellikle firma kayıtlarında rastlanmaktadır) Ad alanına otomatik olarak “.” (nokta) karakteri getirilerek gönderimin sorunsuz olarak yapılması sağlandı. (Bu uygulamanın geçerliliği hakkında GİB yetkililerinin sözlü onayı alınmıştır.)
 • GMS.NET içerisinden düzenlenen Serbest Meslek Makbuzları’nda KDV Tevkifat ile ilgili alanlar (Tevkifat Tür Kodu, Tevkifat oranı, Tevkifat Tutarı, Tevkifat Hesap Kodu gibi) eklendi. Tevkifatlı olarak düzenlenen Serbest Meslek Makbuzları’nın Gelir ve Gider entegrasyon kayıtlarında gerekli uyarlama yapıldı.
 • GMS.NET içerisinden düzenlenen Serbest Meslek Makbuzları’nın ikinci sınıf firmalar için gider entegrasyonunda kullanılmak üzere Defter Beyan Sistemi (DBS) bilgilerinin girileceği alanlar eklendi.
 • Fiş Ayarları’na “Dövizli Hesaplarda Döviz Tutarı Girilmemiş İse Uyarı Gösterilsin” seçeneği eklendi. Bu sayede, fiş içerisinde dövizli hesaplar kullanıldığında döviz tutarı girilmemiş ise uyarı verilmesi sağlandı.
 • Hesap Planı Ayarları’na “Değiştirilmek İstenen Hesap Kodu Defter Dökümlerinde Kullanıldı İse Uyarı Verilsin” seçeneği eklendi. Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda değiştirilmek istenen hesap kodu defter dökümlerinde kullanıldı ise kullanıcının uyarı mesajı ile bilgilendirilmesi ve kullanıcının onay vermesi halinde değişiklik işleminin yapılması sağlandı.
 • Fiş Formu satırlarında Alt-Sağ/Sol Ok tuşları ile boş hücrelerin atlanarak ilk dolu hücreye konumlanma imkanı getirildi.
 • GMS.NET Bordro modülünde tanımlanan departmanlara Masraf Merkezi kodu girebilme ve bu girilen Masraf Merkezi kodlarının Bilanço Muhasebe Entegrasyonlarında fiş satırlarına aktarılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • li>Personel raporlarında yer alan Personel Yıllık İzin Çizelgesine Departman, Özel Kod 1 ve Özel Kod 2 alanları eklendi.
 • Personel Bordro aylık dökümlerinde yer alan Dönemler Arası Puantaj Detaylı Excel raporuna İlave Agi kolonu eklendi.
 • Personel Bordro aylık dökümlerinde yer alan SGK Onaylı Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri indirme ekranında SGK’nın değişiklik yapmasından kaynaklanan çalışmama problemi düzeltildi.
 • Personel ilave ödeme tanımlarında isim değişikliği yapılabilen ilaveler arasına Yol Ücreti eklendi.
 • Personel banka maaş ödeme dosya seçenekleri arasına ING Bank (Iban) maaş ödeme dosya formatı eklendi.