• MikroKom e-Serbest Meslek Makbuzu (e-smm) Uygulaması
 • BDY Tanıtım Kitapçığı
 • e-Defter
 • Bağımsız Denetim Yazılımı

Haberler - Duyurular

mikrokom haberler - duyurular

Güncelleme Notları (Son 5)

GMS.NET 6.2.5 Değişiklikler (10/07/2020):
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • GMS.NET Bordro modülünde kullanılacak 2020 yılı 2. dönem Yurt içi harcırah dilimleri ve vergiden istisna tutarları güncellendi.
 • SGK 2020/21 Sayılı Genelgesine istinaden İşten Ayrılış Nedenlerinden 26- Disiplin kurulu kararı ile fesih kodu 26- Devamsızlık nedeni ile fesih olarak değiştirildi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülüne Cari kartları ve Devir bakiyelerinin de aktarılabilmesi için Dosyadan Cari Kartları aktarımına gerekli kolon seçenekleri eklendi.
GMS.NET 6.2.4 Değişiklikler (07/07/2020):
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın Gelir Geçici Beyannamesi ve Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi beyannamelerinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Crs Soft entegratörü için e-irsaliye ve e-müstahsil makbuzu gönderimi desteği eklendi.
 • İçeri alınan e-faturalarda UBL formatında dosyadan içeri aktarım sağlandı.
 • MikroKom Dönüşüm, Digital Planet ve Uyumsoft entegratörleri için e-Fatura müşterisi olmayan firmaların da içeri fatura aktarabilmesi özelliği eklendi.
 • Entegratörler üzerinden indirilen faturaların e-Fatura formatında önizleme yapılabilmesi sağlandı.
 • GMS.NET Bordro Modülünde 01 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020 dönem aralığında kullanılacak olan Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı gelir vergisi istisna tutarları güncellendi.
 • Personel SGK İşten Çıkış Kodları arasına 38- Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma işten çıkış kodu eklendi.
 • Bordro modülünde yer alan Meslek Kodları SGK tarafından yapılan ilavelere istinaden güncellendi.
 • Bordro aylık dökümlerinde yer alan Banka Maaş Dosyası Hazırlama seçeneklerine Halk Bankası Cep Telefonu İle Maaş Ödeme dosya formatı eklendi.
 • Personel Gün Takibinde yer alan 28- Pandemi Ücretsiz İzin Bitiş tarihi kontrolü 17.08.2020 olarak değiştirildi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülünde yer alan Çek Senet işlemlerine Çek-Senet Hatırlatma Ekranı eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe Fatura ve Sair Stok İşlemleri ekranlarında işlem gören evrakların (fatura/müstahsil makbuzu/stok satış fişi/stok alış fişi) üzerine farenin sağ tuşu ile açılan menüden Tahsilat / Tediye (Ödeme)’lerinin yapılabilme özelliği eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe Fatura, İrsaliye ve Sair Stok İşlemleri giriş ekranlarında Fatura, İrsaliye ve Sair Stok girişi yapılırken stokların birim fiyatları kolonuna önceki alışların yada satışların birim fiyatlarının görüntülenebilme özelliği eklendi.
GMS.NET 6.2.3 Değişiklikler (06/05/2020):
 • e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kurallarına göre düzenlenmiş olan faturaların GMS.NET Fatura Modülü’ne aktarılması sağlanmıştır.
  Konu ile ilgili tanıtım videosu için lütfen tıklayınız.
 • 7194 sayılı kanunda yer alan ve binek otomobillerinden ayırılacak amortisman tutarlarına sınırlama getiren düzenlemelere paralel olarak GMS.NET Demirbaş Takip Modülü’nde gerekli değişiklikler yapılmıştır. Konu ile ilgili dokümanı incelemek için lütfen bu bağlantıyı tıklayınız.
 • İnteraktif Vergi Dairesi girişi, Defter Beyan girişi, Mükellef İnternet Vergi Dairesi girişi, e-Arşiv faturaların listesinin alınması gibi işlevlerde internet gezgini(browser) seçebilme (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) özelliği eklendi. Kullanıcılarımız, Araçlar Menüsünden GMS.NET Ayarları Aç' a tıklayıp, GMS.NET Ayarlar programınıdaki Diğer menüsü altından, Diğer Ayarlar'a tıklayıp, açılan formda Otomasyon Gezgini değerini değiştirerek seçim yapabilirler.
  Bu ayarların yapılması zorunlu veya gerekli değildir. Herhangi bir ayar yapılmadığı taktirde işlemler, varsayılan olarak Google Chrome aracılığı ile yürütülecektir. Eğer Google Chrome yerine Mozilla Firefox kullanmak istiyorsanız bu taktirde değişiklik yapabilirsiniz. Bunun dışında değişiklik yapmayı gerektiren bir durum yoktur.
 • GMS.NET Bordro Personel Eksik Gün Takibi ekranında yer alan diğer eksik gün nedenleri arasına 28 ve 29 nolu eksik gün nedeni eklendi. 28 ve 29 nolu eksik gün nedenlerinde de Personel Yıllık İzin/Eksik Gün Ekle Düzenle ekranında yer alan Kaydet ve İzin Talep Formunu Aç seçeneğinin kullanılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro Eksik Gün Takibi ekranından 28 eksik kodlu personelin üzerinde iken farenin sağ tuşuna basılarak SGK’ya Ücretsiz İzin Kullanımının gönderileblimesi için gerekli çalışma yapıldı.
 • GMS.NET Bordro Modülünde yer alan SGK Toplu Aylık Bildirge Kontrol İşleminin MuhSGK sistemi üzerinden yapılabilmesi için gerekli çalışma yapıldı. (Bu işlevi MuhSGK uygulaması kapsamında yer alan Pilot İllerdeki işyerleri için kullanabilirsiniz.)
 • İşyeri Ayarları Puantaj sekmesine Yarım Ücret Günü ücretinin tam gün ücretinden hesaplatılabilmesi seçeneği eklenmiştir.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü ekranları arasında yer alan Banka Hareketleri, Kasa Hareketleri, Cari Hareketleri, Stok Kart Listesi, Stok Kart Ekstresi, Stok Hareket Raporu, Çek Senet Tarihçesi, Alınan ve Verilen Çek Listesi Ekranlarının Yazıcı dökümlerinin alınabilmesi için gerekli çalışma yapılmıştır.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü ekranları arasında yer alan Cari Kartları, Banka Kartları ve Kasa Kartları’nın hareketlerinin Devirli/Devirsiz olarak raporlanabilme seçeneği eklenmiştir.
GMS.NET 6.2.2 Değişiklikler (21/04/2020):
 • Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın Kurum Geçici ve Gelir Geçici beyannamelerinde yapmış olduğu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • İnteraktif Vergi Dairesi e-Arşiv indirme işlemleri Google Chrome ile çalışır hale getirildi.
 • GMS.NET Bordro eksik gün nedenleri arasına 27-Kısa Çalışma Ödeneği Diğer Nedenler, 28-Pandemi Ücretsiz İzin(4857 Geç. 10. Md) ve 29-Pandemi Ücretsiz İzin Diğer Nedenler eklenmiştir.
 • Puantaj'da 0 Eksik Gün Olduğunda da 18 ve 27 eksik gün nedeni girebilme ve hesap pusulasında gösterilmesi.
 • Personel Çalışma Belgesinin Personel Seçimli Çoklu Alınabilmesi İçin Gerekli Çalışma Yapıldı.
 • Puantaj ekranına işveren tarafından ödenmesi gereken YÜG (4857/40 Yarım Ücret) gününün girileceği kolon ve hesaplamaları üzerine çalışma yapıldı.
 • İşverenin ödediği YÜG (4857/40 Yarım Ücret) gününün ücretinin tam olarak ödemeyi isteyen işyerleri için Firma Puanataj ayarlarına seçenek eklendi.
 • İşverenin Ödediği YÜG (4857/40 Yarım Ücret) gününün Hesap Pusulası ve Bordro Dökümlerinde yer alması çalışması yapıldı.
GMS.NET 6.2.1 Değişiklikler (07/04/2020):
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi 1003A,Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi 1003B beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldı.
 • Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi 1003A,Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi 1003B beyannamelerine rapor eklendi.
 • Form BA, Form BS, KDV-1, KDV-2, KDV-4, Damga Vergisi Beyannamesi, Turizm Payı Beyannamesi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi beyannameleri yeni rapor altyapısına aktarıldı. Versiyonları güncellendi.
 • Mükellef İnteraktif Vergi Dairesi, SM/SMMM İnteraktif Vergi Dairesi, YMM İnteraktif Vergi Dairesi girişleri, Google Chrome ile giriş yapılacak şekilde değiştirildi.
 • GMS.NET Bordro modülüne Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanacak işverenler için İşkur Kısa Çalışma Talep Formu (İşveren İşlemleri menüsüne), Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi (Personel Toplum İşlemler Menüsüne) ve Aylık Kümülatif Prim Gün Listesi (Aylık dökümler mesününe) formları eklendi.
 • GMS.NET Bordro Puantaj döneminde İcra, Muvafakat kesintilerinin yapılmaması ayarları için dönem puantaj hesaplama ekranında yer alan firma ayarları menüsüne Dönemde Kesinti Yapılmasın ayar ekranı eklendi.
 • GMS.NET Bordro personel raporlarında yer alan Kullanıcı Tanımlı Personel Listesi kolon seçenekleri arasına Ödeme Tür Kodu ve Maaş Hesap Türü kolonları eklendi.
 • GMS.NET Bordro Personel Eksik Gün Takibi ekranında yer alan diğer eksik gün nedenleri arasına 25 ve 26 nolu eksik gün nedeni eklendi.
 • GMS.NET Bordro modülünde yer alan Nace Tehlike Sınıfları Listesi güncellendi.
 • GMS.NET Bordro personel sicil kartında yer alan 5749/4691 Hesap Türü seçenekleri arasına 4691 Vergili (%100 İşveren Terkin) seçeneği eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü Stok rapor seçenekleri arasına Stok Envanter Listesi eklendi.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülü ekranları arasında yer alan Cari BA-BS Raporu, Kasa Durum Raporu, Banka Durum Raporu, Cari Kartları, Kasa Kartları ve Banka Kartları’nın Yazıcı dökümlerinin alınabilmesi için gerekli çalışma yapılmıştır.
 • GMS.NET Ön Muhasebe modülünden GMS.NET'e geçiş yapılabilmesi için üst menüye Muhasebe seçeneği eklenmiştir.